Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Trang bị bộ Chiller dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà Green Power Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bộ Chiller dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà Green Power. Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng công ty Điện lực TPHCM 05/05/2014
2 Hộp đầu trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/04/2014
3 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xuất tuyến 22kV lộ 471 trạm 110kV Song Khê Nội Hoàng (E7.12). Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 25/04/2014
4 Cung cấp dây điện từ quý III và quý IV năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 3-Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 24/04/2014
5 Cung cấp máy đo thông tin Máy đo thông tin Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 11/04/2014
6 GT 16-Biến dòng trung thế, hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2014 (đợt 2) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/04/2014
7 GT 15 -Điện kế cơ 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2014 (đợt 2) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/04/2014
8 Cung cấp MCB và MCCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp MCB và MCCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 14/03/2014
9 Cung cấp máy biến áp các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 12/03/2014
10 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 12/03/2014
11 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 07/03/2014
12 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 10/03/2014
13 Cung cấp LA, FCO, LBFCO và MCB các loại năm 2014 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 05/03/2014
14 Gói BK-XL01: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Bộc Bố, Xuân La, Giáo Hiệu - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
15 Gói BK-VTTB05. Mua sắm và vận chuyển sứ và phụ kiện cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
16 Gói BK-VTTB04. Mua sắm và vận chuyển dây dẫn hạ áp cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
17 Gói BK-VTTB03. Mua sắm và vận chuyển dây dẫn trung áp cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
18 Gói BK-VTTB02. Mua sắm và vận chuyển tủ điện hạ thế cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
19 Gói BK-VTTB01: Mua sắm và vận chuyển MBA cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
20 Gói BK-XL11. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA thị trấn Nà Phặc và xã Trung Hoà - huyện Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
21 Gói BK-XL10. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Thượng Quan, Thuần Mang - huyện Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
22 Gói BK-XL09: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Thượng Ân, Cốc Đán, Lãng Ngâm - huyện Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
23 Gói BK-XL08. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Địa Linh, Thượng Giáo, Cao Thượng - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
24 Gói BK-XL07. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
25 Gói BK-XL06. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Mỹ Phương, Chu Hương, Yến Dương, Phúc Lộc - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
26 Gói BK-XL05. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Hà Hiệu, Bành Trạch - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
27 Gói BK-XL04. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Nhạn Môn, Bằng Thành - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
28 Gói BK-XL03. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã An Thắng, Cao Tân, Nghiên Loan - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
29 Gói BK-XL02. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Công Bằng, Cổ Linh - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
30 Cung cấp lược gió tuabin khí F6 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư, phụ tùng và dịch sửa chữa vụ đáp ứng cho sửa chữa, sản xuất điện năm 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 16/04/2014
31 Cung cấp Mechanical seal Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Mechanical seal Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 16/04/2014
32 Gói thầu số 25 Mua máy biến áp phân phối dự phòng bổ sung năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua máy biến áp phân phối dự phòng bổ sung năm 2014. Công ty Điện lực Bình Phước 21/04/2014
33 Gói thầu số 7B: Máy cắt 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác gắn mới điện kế, bảo trì điện kế và xây dựng mới trạm khách hàng năm 2014 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 15/04/2014
34 Gói thầu: Mua sắm Xe ô tô 4 chỗ Kế hoạch đấu thầu dự án Xe ô tô 4 chỗ Công ty điện lực Tây Ninh 18/04/2014
35 Gói thầu số 24 Mua đà và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Đà và phụ kiện các loại phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Bình Phước Công ty Điện lực Bình Phước 07/04/2014
36 Gói thầu số 23 Mua sắm vật tư bó cáp viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư bó cáp viễn thông phục vụ cho công tác chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin năm 2014; Công ty Điện lực Bình Phước 04/04/2014
37 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/04/2014
38 Mua sắm Ampe kìm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Ampe kìm 2014 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/04/2014
39 Gói 5 Bảng nhựa - hộp nhựa, Hộp composite &Thùng composite lắp trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 16/04/2014
40 Cung cấp máy đo tỷ số biến áp Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 04/04/2014
41 Tủ máy cắt hợp bộ và hệ thống đóng cắt nguồn AC, DC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình "Cải tạo trạm KDC 174ha7 thành trạm ngắt để tăng cường cấp điện cho Trung tâm hành chánh Q.2" Công ty Điện lực Thủ Thiêm 28/04/2014
42 Gói thầu số 14: Hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2014 và SCTX năm 2014 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 15/04/2014
43 Trang thiết bị an toàn - thi công, PCCC và đồ bảo vệ cá nhân gồm 3 lô: * Lô 1: Dụng cụ an toàn - PCCC * Lô 2: Dụng cụ thi công * Lô 3: Trang thiết bị bảo vệ cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị an toàn - thi công, PCCC và đồ bảo vệ cá nhân năm 2014. Công ty Điện lực Vĩnh long 14/04/2014
44 Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô: Lô 1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 220/110kV Củ Chi và các Đường dây trên không 220-110kV đấu nối. Lô 2: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Gò Vấp 2 và Đường dây đấu nối. Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/04/2014
45 Gói 3 Trụ điện, neo & Ống cống các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 14/04/2014
46 Cung cấp Thiết bị tin học văn phòng Thiết bị lưu trữ dữ liệu; Thiết bị bàn phím và chuột tích hợp(KVM); Thiết bị chuyển mạch lớp 3; Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 11/04/2014
47 Gói 2 Dây cáp điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 11/04/2014
48 Gói 1 Dây cáp Muler & duplex các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 10/04/2014
49 Mua sắm Máy biến áp phân phối Giai đoạn 1 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến áp phân phối cho 12 dự án chống quá tải của Công ty Điện lực Hải Dương Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 21/04/2014
50 Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ trung tu Hệ thống thông tin liên lạc NMTĐ Đồng Nai 3 Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Tổng Công ty Phát điện 1 10/03/2014
51 Gói thầu số 8 – Quan trắc biến dạng công trình xây dựng. Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh Gói thầu số 8 – Quan trắc biến dạng công trình xây dựng., thuộc dự án Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/04/2014
52 Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô: Lô 1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Bàu Đưng và ĐZ đấu nối – phần TBA. Lô 2: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Bình Hòa và ĐZ đấu nối. Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/04/2014
53 Cung cấp phụ tùng tuabin hơi và lò Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp phụ tùng tuabin hơi và lò Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 07/04/2014
54 Cung cấp vật tư, nhân công thi công sửa chữa thay thế tôn mái nhà điều hành GT.348 và GT.567 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư, nhân công thi công sửa chữa thay thế tôn mái nhà điều hành GT.348 và GT.567 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 07/04/2014
55 Cung cấp thiết bị, phụ tùng tuabin khí Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị, phụ tùng tuabin khí Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 07/04/2014
56 - Gói số 26/2014 : Xe tải cẩu 3,5 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty Điện lực Đồng Tháp 04/04/2014
57 - Gói số 26/2014 : Xe tải cẩu 3,5 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty Điện lực Đồng Tháp 04/04/2014
58 THIẾT BỊ TIN HỌC VĂN PHÒNG Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phương tiện làm việc cho các đơn vị năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 31/03/2014
59 Gói 4 Sứ & phụ kiện sứ các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 04/04/2014
60 Gói thầu XL 14-07: Thi công xây dựng công trình "Sửa chữa lớn toàn diện các tuyến dây trung thế 15kV Ấp Đông và Thạnh Lộc" - MCT:DDD140101 Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn toàn diện các tuyến dây trung thế 15kV Ấp Đông và Thạnh Lộc - MCT:DDD140101 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/04/2014
61 Xây lắp công trình: “Các lộ ra 22kV trạm 110/22kV Hòa Thành” Kế hoạch đấu thầu dự án "Các lộ ra 22kV trạm 110/22kV Hòa Thành" và "Cải tạo nâng cấp các lộ ra trạm KCN Trảng Bàng". Công ty điện lực Tây Ninh 01/04/2014
62 Xây lắp công trình: “Cải tạo nâng cấp các lộ ra trạm KCN Trảng Bàng”. Kế hoạch đấu thầu dự án "Các lộ ra 22kV trạm 110/22kV Hòa Thành" và "Cải tạo nâng cấp các lộ ra trạm KCN Trảng Bàng". Công ty điện lực Tây Ninh 01/04/2014
63 Gói thầu số 9B: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác gắn mới điện kế, bảo trì điện kế và xây dựng mới trạm khách hàng năm 2014 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 31/03/2014
64 Gói thầu số 3.1/EVN: Thiết bị lọc dầu Kế hoạch đấu thầu dự án Quản lý PCB-EVN tại Việt Nam do EVN thực hiện sử dụng Grant TF094744 từ GEF tài trợ ủy thác qua WB. Tập đòan Điện lực Việt Nam 03/04/2014
65 Gói thầu: Máy phát điện 3 pha công suất 75/82 KVA-220/380V Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định năm 2013 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 28/03/2014
66 Gói thầu số 23(TV-23): Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành Kế hoạch đấu thầu đợt 10-Dự án thủy điện Sông Bung 4 Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4 26/03/2014
67 DEP-TB3-G3: "cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ máy biến áp 63MVA-110kV" thuộc dự án: "Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối" Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/04/2014
68 Cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/04/2014
69 -Gói số 25/2014 : Hóa đơn tiền điện Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp hóa đơn tiền điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 25/03/2014
70 Mua cáp nhôm bọc lõi thép chống thấm 24kV - 240mm2 (ACX) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua cáp nhôm bọc lõi thép chống thấm 24kV - 240mm2 (ACX) phục vụ sửa chữa lớn năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 24/03/2014
71 Gia công chế tạo phụ tùng cơ khí Kế hoạch đấu thầu dự án Gia công chế tạo phụ tùng cơ khí Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 24/03/2014
72 Ống nhựa PVC, HDPE Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Ống nhựa PVC, HDPE" Công ty Điện lực Chợ Lớn 17/03/2014
73 Recloser, LBS Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Recloser, LBS" Công ty Điện lực Chợ Lớn 17/03/2014
74 Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Thiết bị đóng cắt các loại" Công ty Điện lực Chợ Lớn 17/03/2014
75 Kẹp nối rẽ, cosse đồng, giáp buộc, nối bọc cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 " Kẹp nối rẽ, cosse đồng, giáp buộc, nối bọc cách điện" Công ty Điện lực Chợ Lớn 17/03/2014
76 Cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Cáp ngầm trung thế các loại" Công ty Điện lực Chợ Lớn 20/03/2014
77 Cáp ngầm hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Cáp ngầm hạ thế các loại" Công ty Điện lực Chợ Lớn 20/03/2014
78 Cáp đồng trần, đồng bọc, cáp nhôm trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Cáp đồng trần, đồng bọc, cáp nhôm trung hạ thế" Công ty Điện lực Chợ Lớn 14/03/2014
79 Sứ đứng, sứ thanh cái, sứ treo polymer Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Sứ đứng, sứ thanh cái, sứ treo polymer" Công ty Điện lực Chợ Lớn 14/03/2014
80 Đà boulon, đồng bản, sắt thép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Đà boulon, đồng bản, sắt thép các loại" Công ty Điện lực Chợ Lớn 14/03/2014
81 Trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB Điện đợt 2 năm 2014 "Trụ BTLT các loại" Công ty Điện lực Chợ Lớn 14/03/2014
82 Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 7) Công ty điện lực Tây Ninh 17/03/2014
83 Trang bị xe chở người 16 chỗ ngồi– MCT: DDK141512 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2013 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 10/03/2014
84 Phụ kiện lưới điện và mối nối Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/03/2014
85 Gói thầu số 12TB: cung cấp các các cột xuất tuyến sau trạm phân phối 500kV. Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La 28/02/2014
86 Gói thầu số 25: Mua sắm cột điện BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2014 Tập đòan Điện lực Việt Nam 21/03/2014
87 Gói thầu số 19: Mua sắm máy đo nhiệt độ từ xa Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2014 Tập đòan Điện lực Việt Nam 21/03/2014
88 Gói thầu số 09: Mua sắm dây vặn xoắn các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2014 Tập đòan Điện lực Việt Nam 21/03/2014
89 - Gói số 10/2014 : Máy biến áp 1P Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến áp cho các công trình ĐTXD năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 31/03/2014
90 Gói thầu số 8: Sửa chữa lớn công trình xây dựng năm 2014 mục Nhà máy, mương cáp, hào cáp và Nhà quản lý vận hành. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 24/03/2014
91 Gói thầu số 7: Sửa chữa đường giao thông vận hành năm 2014 đường N1, N4, N7 và Đ1 từ Km0-Km0+779 Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 24/03/2014
92 Gói thầu số 1: SCL-ĐTĐ-Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ đại tu Tổ máy H1, trạm phân phối 220kV và khoảng vượt. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 25/03/2014
93 Gói 2 “Cung cấp xe thang” Kế hoạch đấu thầu dự án Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và xử lý sự cố cho 4 Công ty Truyền tải điện. Tập đòan Điện lực Việt Nam 01/04/2014
94 Gói 1 "Cung cấp trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và xử lý sự cố": Kế hoạch đấu thầu dự án Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và xử lý sự cố cho 4 Công ty Truyền tải điện. Tập đòan Điện lực Việt Nam 01/04/2014
95 Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất - dự án Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 19/03/2014
96 Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất ( thiết bị đồ rời) văn phòng làm việc của cơ quan Tập đoàn Điệu lực Việt Nam Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất ( thiết bị đồ rời) văn phòng làm việc của cơ quan Tập đoàn Điệu lực Việt Nam Tập đòan Điện lực Việt Nam 22/03/2014
97 Gói thầu 3: Gồm 2 lô thầu + Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Châu Thành (năm 2014). + Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho kênh Thầy Năm, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Châu Thành. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 17/03/2014
98 Gói thầu 2: Gồm 3 lô thầu + Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Sa Đéc (năm 2014). + Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho xã Tân Dương và Long Thắng, huyện Lai Vung. + Lô 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lấp Vò (năm 2014). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Sa Đéc, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 17/03/2014
99 Gói thầu 1: gồm 04 lô thầu + Lô 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Cao Lãnh (năm 2014). + Lô 2: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế và trạm biến áp huyện Tháp Mười (năm 2014). + Lô 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tam Nông (năm 2014). + Lô 4: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho tuyến kênh Lung Bông, xã Phú Đức, huyện Tam Nông. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Cao Lãnh, huyện Tháp Mười và huyện Tam Nông Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 17/03/2014
100 Cung cấp hóa chất quý II năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 03/03/2014
101 Gói thầu số 7TB: Cung cấp thiết bị cơ điện. Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La 29/06/2012
102 Tủ RMU 4 ngăn Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 18/03/2014
103 Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình. gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/02/2014
104 Mua trang bị thiết bị CNTT cho các đơn vị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 21/03/2014
105 Cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/03/2014
106 Mua sắm Phôi hoá đơn tiền điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Phôi hoá đơn tiền điện Phòng Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 14/03/2014
107 Máy chiếu (1 máy) (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sắm tài sản năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 17/03/2014
108 Xe bán tải (1 xe) (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sắm tài sản năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 17/03/2014
109 Xe tải cẩu sức nâng 8 tấn (1 xe) (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sắm tài sản năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 17/03/2014
110 Gói thầu số 2: Biến dòng hạ thế & Biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị đo đếm điện năng cho SXKD & ĐTXD năm 2014 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 18/03/2014
111 Gói thầu số 1: Điện kế cơ & Điện kế điện tử Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị đo đếm điện năng cho SXKD & ĐTXD năm 2014 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 18/03/2014
112 Mua sắm sứ cách điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sứ cách điện các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 14/03/2014
113 Trụ bê tông ly tâm Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2014
114 Dao cách ly và Cầu dao trần 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2014
115 Mua sắm cầu dao phụ tải, cầu dao liên động các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cầu dao phụ tải, cầu dao liên động các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 14/03/2014
116 Thiết bị phát sóng không dây (router wifi) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Cty Điện lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 13/03/2014
117 Gói số 11: Mua sắm máy biến áp phụ tải các loại Kế hoạch đấu thầu dự án HTCQT năm 2014, cấp điện các khu dân cư, và dự phòng phục vụ SXKD Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 24/03/2014
118 Xây dựng hệ thống liên kết máy chủ vận hành song song Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống liên kết máy chủ vận hành song song Tổng công ty Phát điện 2 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 05/12/2013
119 Triển khai, kết nối phần mềm E-Office 2.0 Văn phòng Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu Triển khai kết nối phần mềm E-Office 2.0 Văn phòng Tổng công ty Phát điện 2 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 17/01/2014
120 Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình Tổng công ty Phát điện 2 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 16/12/2013
121 Cung cấp dịch vụ thực hiện quan trắc và lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2014. Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 13/03/2014
122 Gói thầu VT19/2014: Cung cấp phụ kiện lưới điện. Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014_bs Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2014
123 Gói thầu VT08/2014: Cung cấp sứ đứng 24kV+ ty Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014_bs Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2014
124 Xây lắp và cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp tại lộ 975 và 977 thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Phân phối hiệu quả - DEP giai đoạn 2 Công ty Điện lực Cao Bằng 24/03/2014
125 Xây lắp và cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp tại lộ 973 thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Phân phối hiệu quả - DEP giai đoạn 2 Công ty Điện lực Cao Bằng 24/03/2014
126 Xây lắp và cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp tại lộ 971 thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Phân phối hiệu quả - DEP giai đoạn 2 Công ty Điện lực Cao Bằng 24/03/2014
127 Mua sắm VTTB phục hồi hệ thống đọc dữ liệu công tơ trong các Trạm biến áp Kế hoạch đấu thầu dự án Phục hồi hệ thống đọc dữ liệu công tơ trong các Trạm biến áp giai đoạn 2 Công ty Truyền tải Điện 3 13/03/2014
128 Gói thầu số 12 – Mua sắm cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và Sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 07/03/2014
129 Gói thầu số 10 – Mua sắm dây nhôm bọc trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và Sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 07/03/2014
130 VT04-2014: Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 08, Phường 12, Phường 13 Kế hoạch đấu thầu công trình Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 08, Phường 12, Phường 13, quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 06/03/2014
131 VT03-2014: Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 11, Phường 16 Kế hoạch đấu thầu công trình Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 11, Phường 16, quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 06/03/2014
132 VT02-2014: Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 07, Phường 10, Phường 17 Kế hoạch đấu thầu dự án Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 07, Phường 10, Phường 17, quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 06/03/2014
133 Gói thầu số 08 – Mua sắm dây và cáp điện hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện chống quá tải và Sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 07/03/2014
134 VT01-2014: Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 01, Phường 05 Kế hoạch đấu thầu công trình Làm gọn dây thông tin các tuyến đường – hẻm Phường 01, Phường 05, quận Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 06/03/2014
135 Gói thầu số 10: Hộp bảo vệ điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác gắn mới điện kế, bảo trì điện kế và xây dựng mới trạm khách hàng năm 2014 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 05/03/2014
136 Mua sắm xe cẩu tự hành Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe cẩu tự hành Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/03/2014
137 Trang bi phuong tien bao ve ca nhan nam 2014 cua TTDMT Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bi phuong tien bao ve ca nhan nam 2014 cua TTDMT Công Ty Truyền Tải Điện 4 19/03/2014
138 Biến dòng trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/02/2014
139 Cung cấp Quần áo bảo hộ lao động năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Quần áo bảo hộ lao động năm 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 03/03/2014
140 Cung cấp thiết bị và dịch vụ đại tu hệ thống điều khiển DCS tổ máy tuabin hơi ST.9 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị và dịch vụ đại tu hệ thống điều khiển DCS tổ máy tuabin hơi ST.9 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 11/03/2014
141 Cung cấp xe 7 chỗ ngồi Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp xe 7 chỗ ngồi Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 26/02/2014
142 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt hạ thế cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 5) Công ty điện lực Tây Ninh 03/03/2014
143 Mua sắm cột điện bê các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cột điện bê tông các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 06/03/2014
144 Cung cấp thiết bị hệ thống điều khiển - gói 3 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị hệ thống điều khiển Công ty thủy điện Đại Ninh 28/02/2014
145 Máy kiểm chứng điện kế 1 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy kiểm chứng điện kế 1 pha (PTS) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/02/2014
146 Thi công xây dựng và MBH công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế phường An Phú Đông, Tân Thới Hiệp Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế phường An Phú Đông, Tân Thới Hiệp CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 04/03/2014
147 Thi công xây dựng và MBH công trình XDM lộ ra Nhị Bình – trạm 110 kV Tân Thới Hiệp Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Nhị Bình – trạm 110 kV Tân Thới Hiệp CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 04/03/2014
148 Cung cấp phụ kiện các loại cho nhu cầu SXKD và ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp phụ kiện các loại cho nhu cầu SXKD và ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 03/03/2014
149 Mua sắm biến dòng điện, biến điện áp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm biến dòng điện, biến áp các loại (nhu cầu 6 tháng đầu năm 2014) Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 10/03/2014
150 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2014
151 Thùng bảo vệ composite và Hộp bảo vệ điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2014
152 Máy cắt hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/02/2014
153 Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/02/2014
154 Kẹp nối ép và mối nối Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/02/2014
155 Cáp nhôm bọc hạ thế ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/02/2014
156 Cáp đồng duplex và quaduplex Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/02/2014
157 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/02/2014
158 Xà thép và thanh chống Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/02/2014
159 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “ Sửa chữa lớn trạm & lưới hạ thế thuộc 25 trạm biến thế thuộc khu vực Phường 7, Quận Tân Bình, năm 2014; MCT: PPD140303” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm & lưới hạ thế thuộc 25 trạm biến thế thuộc khu vực Phường 7, Quận Tân Bình, năm 2014 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 07/03/2014
160 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “ Sửa chữa lớn trạm & lưới hạ thế thuộc 16 trạm biến thế thuộc khu vực Phường 6, Quận Tân Bình, năm 2014; MCT: PPD140302” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm & lưới hạ thế thuộc 16 trạm biến thế thuộc khu vực Phường 6, Quận Tân Bình, năm 2014 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 07/03/2014
161 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “ Sửa chữa lớn trạm & lưới hạ thế thuộc 30 trạm biến thế thuộc khu vực các Phường 2,3,4,9,10,12,13,14,15 Quận Tân Bình, năm 2014; MCT: PPD140301” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm & lưới hạ thế thuộc 30 trạm biến thế thuộc khu vực các Phường 2,3,4,9,10,12,13,14,15 Quận Tân Bình, năm 2014 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 07/03/2014
162 Gói thầu: Tụ bù hạ thế và trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác Tụ bù cho công tác Đầu tư xây dựng năm 2014 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 26/02/2014
163 Gói thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dụng cụ an toàn phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 26/02/2014
164 Gói thầu số 05: Mua sắm trang cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang cụ KTAT, BHLD và phòng chống cháy nổ năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 25/02/2014
165 Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 03/03/2014
166 Thi công xây dựng công trình "Cải tạo nhà kho Công ty Điện lực Ninh Thuận" Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nhà kho Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 24/02/2014
167 Gói thầu: Mua sắm các loại hóa đơn, phiếu nhập xuất kho phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 4) Công ty điện lực Tây Ninh 25/02/2014
168 Cung cấp máy biến áp các loại cho các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 28/02/2014
169 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 26/02/2014
170 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 28/02/2014
171 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 26/02/2014
172 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho nhu cầu SXKD và các công trình ĐTXD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/02/2014
173 Hộp domino đầu trụ 9 cực và 6 cực Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/02/2014
174 FCO, LBFCO (thân polymer) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/02/2014
175 Cáp muller hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/02/2014
176 Cáp đồng bọc trung thế và hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/02/2014
177 THi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế phường Thạnh Lộc Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, Hạ thế phường Thạnh Lộc CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 20/02/2014
178 Thi công xây dựng công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế phường Tân Thới Nhất Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phiển trạm, lưới trung, hạ thế phường Tân Thới Nhất CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 20/02/2014
179 Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Cải tạo 35 nhánh rẽ trung thế thuộc các tuyến dây trên địa bàn Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo 35 nhánh rẽ trung thế thuộc các tuyến dây trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 20/02/2014
180 Tư vấn giám sát công trình “Cải tạo lưới trung thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2013” Tư vấn giám sát; Thi công và mua bảo hiểm; VTTB công trình “Cải tạo lưới trung thế Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2013” Công ty Điện lực Thủ Thiêm 25/02/2014
181 Gói thầu XL 14-01 Thi công và mua bảo hiểm công trình “ Sửa chữa lớn trạm và lưới hạ thế khu vực 37 trạm biến áp trên địa bàn các phường Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm và lưới hạ thế khu vực 37 trạm biến áp trên địa bàn các phường Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất. MCT:DDD140302 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 21/02/2014
182 Gói thầu XL 14-02 Thi công và mua bảo hiểm công trình “ Sửa chữa lớn lưới điện trên các tuyến đường, giao lộ, khu vực chưa đảm bảo an toàn, mỹ quan năm 2014 – Hạng mục dây dẫn, đà sứ, hộp đomino và phụ kiện” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn lưới điện trên các tuyến đường, giao lộ, khu vực chưa đảm bảo an toàn, mỹ quan năm 2014 – Hạng mục dây dẫn, đà sứ, hộp đomino và phụ kiện. MCT:DDD140501 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 21/02/2014
183 Gói thầu XL 14-04 Thi công và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn trạm và lưới hạ thế khu vực 34 trạm biến áp trên địa bàn các phường Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm và lưới hạ thế khu vực 34 trạm biến áp trên địa bàn các phường Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông. MCT: DDD140301 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 21/02/2014
184 Gói thầu XL 14-03 Thi công và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn, chỉnh trang thí điểm lưới điện khu vực phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 để đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn, chỉnh trang thí điểm lưới điện khu vực phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 để đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 21/02/2014
185 Gói thầu XL 14-03 Thi công và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn, chỉnh trang thí điểm lưới điện khu vực phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 để đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn, chỉnh trang thí điểm lưới điện khu vực phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 để đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 21/02/2014
186 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư và phụ kiện cho các công trình SCL và SXKD năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh 24/02/2014
187 Thùng CD+ĐK, Đà composite các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư và phụ kiện cho các công trình SCL và SXKD năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh 24/02/2014
188 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư và phụ kiện cho các công trình SCL và SXKD năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh 24/02/2014
189 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư và phụ kiện cho các công trình SCL và SXKD năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh 24/02/2014
190 Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 3) Công ty điện lực Tây Ninh 19/02/2014
191 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 04 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; xã Suối Ngô, huyện Tân Châu" và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng" Kế hoạch đấu thầu tư vấn dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 28/02/2014
192 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 04 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; xã Long Khánh, huyện Bến Cầu; xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu" Kế hoạch đấu thầu tư vấn dự án Đầu tư xây dựng các công trình lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 28/02/2014
193 Cung cấp bảo vệ cá nhân năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bảo vệ cá nhân năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 03/01/2014
194 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực Phường 15” – MCT: PPY141106 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực Phường 15 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 17/02/2014
195 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường khu vực Phường 12, Phường 14” – MCT: PPY141102 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường khu vực Phường 12, Phường 14 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 17/02/2014
196 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin đường khu vực Phường 10” – MCT: PPY141101 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin đường khu vực Phường 10 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 17/02/2014
197 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường hẻm khu vực Phường 5” – MCT: PPY141105 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường hẻm khu vực Phường 5 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 17/02/2014
198 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường và hẻm khu vực Phường 4” – MCT: PPY141104 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường và hẻm khu vực Phường 4 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 17/02/2014
199 Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm có dây thông tin nhiều khu vực Phường 01, Phường 02” – MCT: PPY141103 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm có dây thông tin nhiều khu vực Phường 01, Phường 02 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 17/02/2014
200 Gói thầu: Mua sắm máy SERVER FMIS Kế hoạch đấu thầu dự án Máy SERVER FMIS Tập đòan Điện lực Việt Nam 14/02/2014
201 Cung cấp dây điện từ quý I và quý II năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 26/12/2013
202 Thử nghiệm thông số môi trường năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 12/02/2014
203 Gói thầu 84:Thi công đường từ Trung tâm xã LơKu đến khu TĐC Dốc Lồ Ô Kế hoạch đấu thầu Đợt 6 - Dự án Thủy điện An Khê - Ka Nak Ban quản lý dự án Thủy điện 7 20/01/2014
204 Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình. gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/02/2014
205 Mua sắm băng kiểm công tơ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm băng kiểm công tơ Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/02/2014
206 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 2) Công ty điện lực Tây Ninh 12/02/2014
207 Gói thầu 09/2014: Sứ các loại Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 18/01/2014
208 Gói thầu 07/2014: Boulon Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 18/02/2014
209 Gói thầu 05/2014: Cosse ép, Kep Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 17/01/2014
210 Gói thầu 06/2014: Phụ kiện khác Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 17/01/2014
211 Cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật lắp đặt hệ thống UPS tổ máy tuabin hơi ST.9 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật lắp đặt hệ thống UPS tổ máy tuabin hơi ST.9 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 27/01/2014
212 Gói thầu 10/2014: Hộp điện kế Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 07/01/2014
213 Gói thầu 04/2014: Cáp Đồng Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 07/01/2014
214 Gói thầu 03/2014: Cáp nhôm Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 07/01/2014
215 Gói thầu 08/2014: FCO, LA Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 22/01/2014
216 Gói thầu 12/2014: MCB Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 10/02/2014
217 Gói thầu 02/2014: Trụ điện Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 07/01/2014
218 Gói thầu số 01/2014: MCCB Kế hoạch đấu thầu Mua VTTB đợt 1/2014- Công tác ĐTXD, SCL, SCTX, MDĐĐ, NTTC Điện Lực Thành Phố Cần Thơ 24/01/2014
219 Gói thầu số 01: Mua sắm Recloser 35KV Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt các Recloser 35KV trên lưới điện trung áp Công ty Điện lực Hải Dương Phòng QLXD Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 10/02/2014
220 Xây lắp nhà điều hành sản xuất, mua sắm, lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Bắc Ninh(Giai đoạn 2) Công ty Điện lực Bắc Ninh 06/02/2014
221 Mua sắm máy biến áp 110/35/22KV-63MVA Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng công suất MBA T1 trạm 110KV Nhị Chiểu (E8.10) Phòng QLXD Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 06/02/2014
222 Cung cấp vật tư phụ và thi công công trình “Sửa chữa lớn trạm và lưới điện hạ thế 87 khu vực Q.5, 24 khu vực Q.8” Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm và lưới điện hạ thế 87 khu vực Q.5, 24 khu vực Q.8 Công ty Điện lực Chợ Lớn 14/01/2014
223 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình "Nâng cấp điện áp 22 kV tuyến dây trung thế Thạnh Lộc, Đông Thạnh, Nhị Xuân trên địa bàn Quận 12" (DDK140902) Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp điện áp 22 kV tuyến dây trung thế Thạnh Lộc, Đông Thạnh, Nhị Xuân trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
224 Tư vấn khảo sát và Lập BCKTKT công trình Nâng cấp điện áp 22KV tuyến dây trung thế Ngã Tư Ga, trên địa bàn Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp điện áp 22 kV tuyến dây trung thế ngã tư Ga, trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
225 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng cấp điện áp 22KV tuyến dây trung thế An Phú Đông, địa bàn Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp điện áp 22 kV tuyến dây trung thế An Phú Đông, địa bàn Quận 12. CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
226 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng cấp điện áp 22KV tuyến dây trung thế Tô Ký, Hiệp Thành trên địa bàn Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp điện áp 22 kV tuyến dây trung thế Tô Ký, Hiệp Thành trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
227 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng cấp điện áp 22KV tuyến dây trung thế Mỹ Tây, Ấp Đông trên địa bàn Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp điện áp 22 kV tuyến dây trung thế Mỹ Tây, Ấp Đông trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
228 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế phường Tân Thới Nhất Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phiển trạm, lưới trung, hạ thế phường Tân Thới Nhất CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
229 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế phường Thạnh Lộc Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, Hạ thế phường Thạnh Lộc CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
230 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng mới Lộ ra Khánh An, Bến Cát - trạm 110KV Gò Vấp 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Lộ ra Khánh An, Bến Cát - trạm 110KV Gò Vấp 2 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
231 Tư vấn giám sát thi công công trình "Xây dựng mới lộ ra Ba Thôn - trạm 110kV Gò Vấp 2" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Ba Thôn - trạm 110kV Gò Vấp 2 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
232 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng mới lộ ra Nước Thải, Vườn Lài - trạm 110KV Gò Vấp 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Nước Thải, Vườn Lài - trạm 110KV Gò Vấp 2 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
233 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo lưới điện trung thế 15KV nhánh rẻ Ba Thôn Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo lưới điện trung thế 15KV nhánh rẽ Ba Thôn CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
234 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo 35 nhánh rẽ trung thế thuộc các tuyến dây trên địa bàn Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo 35 nhánh rẽ trung thế thuộc các tuyến dây trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/01/2014
235 Mua sắm xe cẩu tự hành Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe cẩu tự hành Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 10/02/2014
236 Thay the 7 hop noi cap ngam bi suy giam cach dien tren Dz 220KV Nha Be-Tao Dan mach 1 Kế hoạch đấu thầu dự án Sua chua lon duong day va TBA Công Ty Truyền Tải Điện 4 14/01/2014
237 Thay the 5 hop noi cap ngam bi suy giam cach dien tren Dz 220KV Nha Be-Tao Dan mach 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Sua chua lon duong day va TBA Công Ty Truyền Tải Điện 4 14/01/2014
238 Gói thầu: Sứ thanh cái & Ống co nhiệt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sứ đỡ thanh cái các trạm biến thế phòng khu dân cư không đảm bảo cách điện thuộc tuyến 15kV Thạnh Mỹ Lợi. Công ty Điện lực Thủ Thiêm 15/01/2014
239 Gói 1(TV-01): Tư vấn giám sát độc lập Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - Dự án thuỷ điện Sông Bung 4 Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4 01/09/2008
240 Gói thầu số 12TB: cung cấp các các cột xuất tuyến sau trạm phân phối 500kV. Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La 20/01/2014
241 Gói thầu số 4 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thường xuyên - Sắt thép đợt 1 năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/01/2014
242 Tủ phân phối hạ thế composite và máy cắt hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/01/2014
243 Đại tu, thay mới bản thể Turbine số 3 Kế hoạch đấu thầu dự án Đại tu, thay mới bản thể Turbine số 3 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 15/01/2014
244 Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “XDM lộ ra Đình Cẩn trạm Bình Trị Đông năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án “XDM lộ ra Đình Cẩn trạm Bình Trị Đông năm 2014 (LLK140107)” Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 23/01/2014
245 Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014” Kế hoạch đấu thầu dự án “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014 (LLK140703)” Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 23/01/2014
246 Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR An Dưỡng Địa đến mũi tàu Phú Lâm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR An Dưỡng Địa đến mũi tàu Phú Lâm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130309)” Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 23/01/2014
247 Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Kế hoạch đấu thầu dự án “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130306)” Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 23/01/2014
248 Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR Y tế kỹ thuật cao đến NR An Dưỡng Địa) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Kế hoạch đấu thầu dự án “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR Y tế kỹ thuật cao đến NR An Dưỡng Địa) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130308)” Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 23/01/2014
249 Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến NR Y tế kỹ thuật cao) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến NR Y tế kỹ thuật cao) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130307)” Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 23/01/2014
250 Cung cấp dây chống sét có cáp quang OPGW và các phụ kiện của các dự án DEP Kế hoạch đấu thầu gói thầu "Cung cấp dây chống sét có cáp quang OPGW và các phụ kiện của các dự án DEP" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/01/2014
251 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 1 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 10/01/2014
252 Gói 03: Mua sắm tủ trạm KIOS hợp bộ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2014: Lắp đặt tụ bù, cấp điện khách hàng ngoài KCN... (Đợt 1) Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 09/01/2014
253 Gói 02: Mua sắm kẹp răng trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2014: Lắp đặt tụ bù, cấp điện khách hàng ngoài KCN... (Đợt 1) Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 09/01/2014
254 Gói 01: Mua sắm tụ bù trung, hạ thế các loại năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2014: Lắp đặt tụ bù, cấp điện khách hàng ngoài KCN... (Đợt 1) Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 09/01/2014
255 Gói thầu số 3: Mua sắm vật tư cách điện đà sứ cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2014
256 Gói thầu số 5: Mua sắm trụ điện và đà cản cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2014
257 Gói thầu số 4: Mua sắm dây cáp điện và cáp thép cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2014
258 Gói thầu số 2: Mua sắm phụ kiện đấu nối, kẹp treo đỡ cáp và cách điện cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2014
259 Gói thầu số 1: Mua sắm các loại boulon và sắt hình gia công cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2014
260 VT12/2014:Cung cấp dây chảy, fuselink các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
261 VT11/2014:Cung cấp nắp chụp đầu cực FCO,LA,LBFCO, MBT, kẹp quai. Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
262 VT10/2014:Cung cấp cáp nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
263 VT9/2014: Cung cấp cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
264 VT8/2014:Cung cấp sứ đứng 24kV+ty Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
265 VT7/2014:Cung cấp trụ BLLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
266 VT6/2014:Cung cấp CB, máy cắt, hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
267 VT5/2014:Cung cấp cầu dao trần, hộp đầu cáp, dao cách ly Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
268 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Bến Hải trạm Bình Hòa năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 30/12/2013
269 VT19/2014: Cung cấp phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
270 VT18/2014: Cung cấp xà, thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
271 VT17/2014: Cung cấp phụ kiện mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
272 VT16/2014:Cung cấp MBT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
273 VT15/2014:Cung cấp tụ bù 3 pha 30kVar, tụ bù 1p trung thế 100kvar Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
274 VT14/2014: Cung cấp hộp BVĐK các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
275 VT13/2014: Cung cấp thùng composit các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
276 Bộ đóng cắt tụ bù ứng động trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm tụ bù năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 18/12/2013
277 VT4/2014:Cung cấp FCO, LBFCO,LA Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
278 VT3/2014:Cung cấp giáp buộc, giáp níu cosse, kẹp rẽ chữ h các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
279 VT2/2014:Cung cấp nối bọc cđ 95-35/cu-al; Nối bọc cđ 95-95/cu-al Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 06/12/2013
280 Gói thầu: Cung cấp cáp quang, phụ kiện và thiết bị thông tin quang gồm 6 lô Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Cung cấp cáp quang, phụ kiện và thiết bị thông tin quang gồm 6 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/12/2013
281 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Cầu Hang trạm Bình Hòa năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 30/12/2013
282 Cáp nhôm bọc, đồng bọc trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 06/01/2014
283 Cáp nhôm ABC các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 06/01/2014
284 Cáp muller và duplex các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 06/01/2014
285 Trụ bê tông ly tâm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 06/01/2014
286 Vis và vật tư phụ kiện nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
287 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
288 Boulon 12*40, boulon 12*150, boulon 12*250, boulon xoắn và boulon móc cáp Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
289 Tụ bù trung, hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
290 Thùng cầu dao, thùng điện kế và hộp bảo vệ điện kế composite các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
291 Hộp phân phối điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
292 Máy cắt 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
293 Máy cắt 1 pha Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
294 Sứ treo, kẹp nối ép rẽ, kẹp quai, kẹp hotline và boulon chẻ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
295 LA, FCO, LBFCO, Dây chì các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
296 Cosse nối ép 11mm2, cosse cu-al 50-95mm2 Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
297 Bộ tiếp địa nhà ở dưới đường dây 15KV Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
298 Uclevis, móc treo chữ U và cọc kẹp tiếp địa Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
299 Kẹp căng dây các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
300 Nối bọc cách điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL, ĐTXD và chỉnh trang dây thông tin đợt 1 năm 2014 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 30/12/2013
12345678910...