Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Tủ RMU các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/11/2014
2 Cáp ngầm hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/11/2014
3 Cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/11/2014
4 Tủ phân phối hạ thế composite và máy cắt hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/10/2014
5 Gói thầu số 9/2014: Cung cấp Biến dòng điện và Biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 06/11/2014
6 Gói thầu số 14/2014 Cung cấp cáp xoắn treo hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 06/11/2014
7 Gói 2 : Cung cấp VTTB nhất, nhị thứ Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng công suất TBA 220KV Cai Lậy Công Ty Truyền Tải Điện 4 13/10/2014
8 Gói 4 : Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng công suất TBA 220KV Cai Lậy Công Ty Truyền Tải Điện 4 27/10/2014
9 Gói thầu số 17/2014 Cáp đồng bọc hạ thế, cáp đồng trần các loại Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 04/11/2014
10 Gói thầu số 13/2014: Cung cấp cáp nhôm lõi thép 24kV Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm trực tiếp quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 04/11/2014
11 Gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 14) Công ty điện lực Tây Ninh 31/10/2014
12 Gói 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/10/2014
13 Kiểm định và phê duyệt mẫu biến điện áp đo lường và biến dòng điện đo lường - Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Kế hoạch đấu thầu dự án Kiểm định và phê duyệt mẫu biến điện áp đo lường và biến dòng điện đo lường - Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Công ty thủy điện Đại Ninh 31/10/2014
14 Tu van khao sat, tinh toan va lap du an dau tu giai doan 1 (2015-2016) Kế hoạch đấu thầu dự án Lap dat cac thiet bi Facts Công Ty Truyền Tải Điện 4 30/10/2014
15 Gói thầu số 3/2014: Cung cấp ống nhựa các loại Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 03/11/2014
16 Gói thầu số 20/2014: Cung cấp cáp ngầm hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 2) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 03/11/2014
17 Gói thầu số 12/2014: Cung cấp cầu dao trần hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 31/10/2014
18 Gói thầu số 11/2014: Cung cấp LA, FCO, LBFCO Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung Quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 31/10/2014
19 Gói thầu số 8: Thi công xây lắp công trình: Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chon nhà thầu các công trình: 1/ Cấp điện nhà điều hành Công ty Điện lực Hậu Giang; 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha kết nối mạch vòng tuyến 471VT và tuyến 473VT trạm 110/22kV Vị Thanh; 3/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT1000, TT 7000 và xã Tân Phú Thạnh và xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang; 4 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/10/2014
20 Gói thầu số 7: Thi công xây lắp các công trình: 1/ Xây dựng lưới điện hạ áp và Trạm biến áp khu vực thị xã Ngã Bảy – tỉnh Hậu Giang; 2/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT Búng Tàu, Phương Phú và xã Phụng Hiệp huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chon nhà thầu các công trình: 1/ Cấp điện nhà điều hành Công ty Điện lực Hậu Giang; 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha kết nối mạch vòng tuyến 471VT và tuyến 473VT trạm 110/22kV Vị Thanh; 3/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT1000, TT 7000 và xã Tân Phú Thạnh và xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang; 4 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/10/2014
21 Gói thầu số 6: Thi công xây lắp các công trình: 1/ Cấp điện nhà điều hành Công ty Điện lực Hậu Giang; 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha kết nối mạch vòng tuyến 471VT và tuyến 473VT trạm 110/22kV Vị Thanh; 3/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT1000, TT 7000 và xã Tân Phú Thạnh và xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chon nhà thầu các công trình: 1/ Cấp điện nhà điều hành Công ty Điện lực Hậu Giang; 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha kết nối mạch vòng tuyến 471VT và tuyến 473VT trạm 110/22kV Vị Thanh; 3/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT1000, TT 7000 và xã Tân Phú Thạnh và xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang; 4 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/10/2014
22 Gói thầu số 1: Cung cấp cáp ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chon nhà thầu các công trình: 1/ Cấp điện nhà điều hành Công ty Điện lực Hậu Giang; 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha kết nối mạch vòng tuyến 471VT và tuyến 473VT trạm 110/22kV Vị Thanh; 3/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT1000, TT 7000 và xã Tân Phú Thạnh và xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang; 4 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/10/2014
23 Gói thầu số 2: Cung cấp cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chon nhà thầu các công trình: 1/ Cấp điện nhà điều hành Công ty Điện lực Hậu Giang; 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha kết nối mạch vòng tuyến 471VT và tuyến 473VT trạm 110/22kV Vị Thanh; 3/ Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tiếp nhận khách hàng khu vực TT1000, TT 7000 và xã Tân Phú Thạnh và xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang; 4 Công ty Điện lực Hậu Giang 29/10/2014
24 gói thầu số 16/2014 Cung cấp cáp đồng bọc trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 30/10/2014
25 Gói thầu số 59 Mua Đà và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Bình Phước Tập đòan Điện lực Việt Nam 29/10/2014
26 Gói thầu số 58 Mua thiết bị đóng cắt. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Bình Phước Tập đòan Điện lực Việt Nam 29/10/2014
27 Gói thầu số 18/2014 Cung cấp cáp mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 29/10/2014
28 Gói thầu số 15: Cung cấp nối bọc cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 28/10/2014
29 Gói thầu số 10/2014: Cung cấp dao cách ly và LBS Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 27/10/2014
30 Gói thầu số 5/2014: Cung cấp cáp ngầm trung thế màn chắn sợi đồng Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 27/10/2014
31 Gói thầu số 07/2014: Cung cấp Hộp đầu cáp, nối cáp trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 24/10/2014
32 Gói thầu số 04/2014: Cung cấp cáp ngầm trung thế loại thường màn chắn băng đồng Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 24/10/2014
33 Gói thầu số 02/2014: cung cấp recloser Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 23/10/2014
34 Gói thầu số 06/2014: Cáp ngầm trung thế loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 23/10/2014
35 Tủ RMU các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 22/10/2014
36 Tủ phân phối hạ thế và máy cắt hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 22/10/2014
37 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh lý tài liệu kho lưu trữ tại kho Sóc Sơn Tập đòan Điện lực Việt Nam 20/10/2014
38 Gói thầu số 01/2014 Cung cấp tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 16/10/2014
39 Máy chủ Đầu tư phát triển năm 2014 và Chi phí sản xuất năm 2014- Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 17/10/2014
40 Cung cấp công cụ dụng cụ, dụng cụ đồ nghề năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị CCDC – DCVP năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 16/10/2014
41 Mua sắm hộp tiếp địa hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hộp tiếp địa hạ thế Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 09/10/2014
42 Mua sắm hộp chia điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hộp chia điện Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 09/10/2014
43 Gói: Mua sắm thiết bị tin học văn phòng Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Cty Điện Lực Vĩnh Long (đợt 3). Công ty Điện lực Vĩnh long 16/10/2014
44 Thi công xây lắp công trình "Mở rộng nhà làm việc Công ty Điện lực Ninh Thuận" Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 15/10/2014
45 LBS 24kV 630A 3P (O.D) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/10/2014
46 Máy phát điện Đầu tư phát triển năm 2014 và Chi phí sản xuất năm 2014- Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 15/10/2014
47 Bộ nguồn lưu điện UPS Đầu tư phát triển năm 2014 và Chi phí sản xuất năm 2014- Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 15/10/2014
48 - Gói số 82/2014 : Máy vi tính để bàn & SERVER. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 15/10/2014
49 Xây lắp xuất tuyến 35,22kV sau TBA Yên Phong 3 Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Yên Phong 3 và đường dây đấu nối Công ty Điện lực Bắc Ninh 07/10/2014
50 Xây lắp 2 lộ xuất tuyến 35kV sau TBA Yên Phong 2 liên lạc với E27.7 Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Yên Phong 3 và đường dây đấu nối Công ty Điện lực Bắc Ninh 07/10/2014
51 Xây lắp 2 lộ xuất tuyến 35kV sau TBA Yên Phong 2 cấp điện cho KCN Đông Thọ Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Yên Phong 3 và đường dây đấu nối Công ty Điện lực Bắc Ninh 07/10/2014
52 Cung cấp máy tính xách tay phục vụ điều hành sản xuất năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy tính xách tay phục vụ điều hành sản xuất năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 15/10/2014
53 Máy cắt hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/10/2014
54 Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất, thuộc dự án Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/09/2014
55 Trụ bê tông ly tâm Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/10/2014
56 Biến dòng trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 08/10/2014
57 Sào đo điện áp và Cầu đo điện trở Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề, dụng cụ cơ xưởng cho PC Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 08/10/2014
58 Gói 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/10/2014
59 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình 'Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, Lê Minh Xuân" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, lê Minh Xuân - MCT:KKK140703 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 03/10/2014
60 Thi caông xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, Lê Minh Xuân" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, lê Minh Xuân - MCT:KKK140703 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 03/10/2014
61 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, Lê Minh Xuân' Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Tân Nhựt, Tân Kiên, Bình Lợi, lê Minh Xuân - MCT:KKK140703 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 03/10/2014
62 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A" Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A -MCT: KKK140704 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 03/10/2014
63 Gói thầu số 2B: Biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị đo đếm điện năng cho SXKD & ĐTXD năm 2014 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 26/09/2014
64 Máy in A3 (2 bộ) Máy in A3 Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 17/09/2014
65 Gói thầu - Bảo hiểm công trình 03 dự án: Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng Công ty; Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ; Dự án thành phần số 2: Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G8-G9 thuộc dự án”Đường dây 220kV Cát Lái – Tân Cảng” Gói thầu - Bảo hiểm công trình 03 dự án: Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng Công ty; Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ; Dự án thành phần số 2: Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G8-G9 thuộc dự án”Đường dây 220kV Cát Lái – Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 01/10/2014
66 VTTB-18/2014: Mua sắm ống nhựa HDPE các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác ống nhựa HDPE các loại cho các công trình ngầm hóa lưới điện Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 30/09/2014
67 Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất, thuộc dự án Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/09/2014
68 Gói 2: Cung cấp, lắp đặt VTTB và xây dựng công trình. DA: Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng Công ty Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 01/10/2014
69 Gói thầu số 3: Cung cấp trang bị 01 máy kiểm tra chính xác các đầu dò nhiệt độ, 01 máy siêu âm độ dày kim loại, 01 Clamp on earth tester, 02 bộ Micrologic, 01 máy hàn bấm + phụ kiện, 01 màn hình lớn hệ thống điều khiển trung tâm. Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp máy kiểm tra đầu dò nhiệt độ, máy siêu âm độ dày kim loại, Clamp on earth tester, Micrologic, máy hàn bấm, màn hình hệ thống điều khiển Công ty thủy điện Đại Ninh 26/09/2014
70 Thi công xây lắp công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế xã Vĩnh lộc B (MCT: KKK140705)” Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế xã Vĩnh lộc B (MCT: KKK140705) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 29/09/2014
71 Thi công xây lắp công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế xã Vĩnh lộc B (MCT: KKK140705)” Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế xã Vĩnh lộc B (MCT: KKK140705) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 29/09/2014
72 Cung cấp card vi xử lý CPR-041 Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung; Hệ thống thông tin vi ba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Cư Jut; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Kỳ Hà. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 26/09/2014
73 Cung cấp acqui chì kín các tủ nguồn 48 VCD. Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung; Hệ thống thông tin vi ba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Cư Jut; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Kỳ Hà. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 26/09/2014
74 Gói 5: Kiểm toán công trình Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/09/2014
75 Gói thầu 18: Nhà làm việc Điện lực TX Hồng Ngự. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực TX Hồng Ngự. Tập đòan Điện lực Việt Nam 22/09/2014
76 Gói thầu 17: Nhà làm việc Điện lực Tam Nông. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực Tam Nông. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 22/09/2014
77 Gói thầu số 1: Đào, tái lập mặt đường; cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án dự án thành phần số 2: Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G8 – G9 thuộc dự án “Đường dây 220kV Cát Lái – Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/09/2014
78 Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/09/2014
79 Cung cấp máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 30/09/2014
80 Gói 1: Thi công xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú. Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú Công ty Điện lực Trà Vinh 18/09/2014
81 Gói thầu – Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hành sử dụng điện tại TP.HCM năm 2014 Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hành sử dụng điện tại TP.HCM năm 2014 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 19/09/2014
82 Cung cấp máy biến áp các loại phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 (đợt 2) Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 19/09/2014
83 Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại và cáp thép phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014(lần 13) Công ty điện lực Tây Ninh 16/09/2014
84 Gói thầu: Mua sắm máy biến thế cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 3 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 12) Công ty điện lực Tây Ninh 16/09/2014
85 Gói DEP-CG-P1 “Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – Huyện Cần Giờ” Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/09/2014
86 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Suối Ngô, huyện Tân Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
87 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối vùng ven thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
88 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
89 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
90 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
91 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Long Khánh, huyện Bến Cầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
92 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
93 Xây lắp công trình: “Xây dựng mới mạch 2 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
94 Cung cấp và lắp đặt 01 bộ accu 110VDC cho Nhà máy và 01 bộ accu 110VDC cho trạm phân phối 110/220kV Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp và lắp đặt 01 bộ accu 110VDC cho Nhà máy và 01 bộ accu 110VDC cho trạm phân phối 110/220kV Công ty thủy điện Đại Ninh 15/09/2014
95 Gói thầu “Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Trường Chinh quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp điện lực và dây thông tin” Kế hoạch đấu thầu dự án 02 dự án: “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình” và “Xây dựng mới mạng hầm cống phục vụ ngầm hóa cáp thông tin khu vực đường Trường Chinh quận Tân Bình” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/09/2014
96 Cung cấp thiết bị và phần mềm để nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 15/09/2014
97 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 29/08/2014
98 Thi công xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển trạm biến thế, lưới hạ thế quận Gò Vấp năm 2013 Công ty Điện lực Gò Vấp 29/08/2014
99 Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất, thuộc dự án Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/09/2014
100 Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa dầu máy biến thế Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa dầu máy biến thế Công ty thủy điện Đại Ninh 08/09/2014
101 Gói thầu số 2: Cung cấp 02 Actuator ED12SE và 02 Actuator ED25DE Bổ sung thông tin Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015 Công ty thủy điện Đại Ninh 06/09/2014
102 Mua sắm thường xuyên công tơ cơ khí 1 pha 5(20)A. Kế hoạch đấu thầu Mua sắm thường xuyên bổ sung. Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 05/09/2014
103 Mua sắm thường xuyên dây dẫn điện các loại Kế hoạch đấu thầu Mua sắm thường xuyên bổ sung. Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 05/09/2014
104 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng xuất tuyến 375 và 377 sau TBA 110kV Lục Nam Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 29/08/2014
105 Xây lắp 02 công trình đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 28/08/2014
106 Thi công mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công mắc điện CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/08/2014
107 Gói thầu số 1: Cung cấp Hợp bộ van và bình tích năng máy cắt 13,8kV Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015 Công ty thủy điện Đại Ninh 22/08/2014
108 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 22/08/2014
109 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án "Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình" Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 22/08/2014
110 Thi công xây lắp công trình "Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/08/2014
111 Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Lô 1: Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi và các đường dây ĐDK 220-110kV đấu nối; Lô 2: Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Lô 3: Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi. Kế hoạch đấu thầu Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi và các đường dây ĐDK 220-110kV đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/08/2014
112 Gói thầu số 01: Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang cáp thông tin, viễn thông treo trên trụ điện lực địa bàn nội ô các huyện, thị xã, thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2014. Gói thầu số 01: Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông; Gói thầu số 02: Phụ kiện cơ khí (tồn kho) Công ty Điện lực Hậu Giang 01/08/2014
113 Gói thầu số 4B: Ống nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình "Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế trên đường S3 - Xa lộ Hà Nội phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (tuyến Bến Thành - Suối Tiên)") (lần 2). Công ty Điện lực Thủ Thiêm 14/08/2014
114 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình:“ XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 18/08/2014
115 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình :“ XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 18/08/2014
116 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn hệ thống CNTT Công ty Điện lực Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 18/08/2014
117 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập DA ĐT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 15/08/2014
118 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập DA ĐT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 15/08/2014
119 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập DA ĐT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và Trường Sa Quận Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và Trường Sa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/08/2014
120 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 02 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 11) Công ty điện lực Tây Ninh 07/08/2014
121 Cung cấp công cụ dụng cụ, dụng cụ đồ nghề năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị CCDC – DCVP năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 12/08/2014
122 - Gói số 64/2014 : Cáp ACX 24KV-240mm2. Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa các lộ ra trạm 110KV Sa Đéc, TP Sa Đéc. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/08/2014
123 - Gói số 65/2014 : SWITCH các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ PCĐT phục vụ công tác điều hành và thẩm định hồ sơ khảo sát, thiết kế công trình ĐTXD 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/08/2014
124 Gói DEP-SCADA-G2: “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu và bàn giao Hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM” Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/08/2014
125 Máy biến áp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản và XDCB năm 2014 củaCông ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 14/08/2014
126 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Xây dựng mới lộ ra 15kV VIAT trạm 110kV Tân Sơn Nhất” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 15kV VIAT trạm 110kV Tân Sơn Nhất CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/08/2014
127 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Xây dựng mới lộ ra 15kV Hoa Thám trạm 110kV Bà Quẹo” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 15kV Hoa Thám trạm 110kV Bà Quẹo CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/08/2014
128 Cung cấp thiết bị văn phòng cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị thiết bị văn phòng cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 13/08/2014
129 Gói thầu: Mua sắm VTTB để chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ điện của Công ty Điện lực Tây Ninh năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ Điện lực năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 01/08/2014
130 Gói thầu 10: Gồm 2 lô thầu - Lô 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Sa Đéc (năm 2014). - Lô 2: Sửa chữa lưới trung thế tuyến 473AH (đoạn từ trụ 3-14), và 475AH, 477AH (đoạn từ trụ 1-19), thành phố Sa Đéc. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Sa Đéc. Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
131 Gói thầu 11: Gồm 3 lô thầu - Lô 1: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã huyện Tháp Mười. - Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực ấp 4, xã An Phong, huyện Thanh Bình. - Lô 3: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho xã Phú Cường và Tân Công Sính, huyện Tam Nông. Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình và Tam Nông. Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
132 Gói thầu 12: Gồm 3 lô thầu - Lô 1: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã huyện Cao Lãnh. - Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho xã An Hiệp, huyện Châu Thành. - Lô 3: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã, huyện Lai Vung. Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh, Châu Thành và Lai Vung. Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
133 Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn hệ thống CNTT Công ty Điện lực Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 30/07/2014
134 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 08/08/2014
135 Mua sắm đồng phục bảo hộ lao động năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đồng phục bảo hộ lao động năm 2014 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 04/08/2014
136 Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 04/08/2014
137 Thi công xây dựng công trình "Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 31/07/2014
138 Thi công xây dựng công trình "Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây trung thế trên địa bàn Quận 12" Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây trung thế trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 31/07/2014
139 Thi công xây dựng công trình "Kiện toàn thiết bị đóng cắt 04 tuyến trung thế Quang Trung, Cầu Dừa, Tân Hiệp, KCN TTH ( địa bàn Quận 12)" Kế hoạch đấu thầu dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt 04 tuyến trung thế Quang Trung, Cầu Dừa, Tân Hiệp, KCN TTH ( địa bàn Quận 12) Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
140 Phụ kiện cáp quang các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 10/07/2014
141 Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 ISUZU Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 Isuzu Công ty điện lực Tây Ninh 28/07/2014
142 Gói 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB. DA: Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng Công ty Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/07/2014
143 Sửa chữa phòng vệ sinh nhà làm việc 3 tầng và 7 tầng Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Nhà làm việc 7 tầng (cũ) và nhà làm việc 80 Duy Tân (nhà 3 tầng). Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 28/07/2014
144 Thi công xây dựng nhà trạm ngắt Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời, tái bố trí trạm ngắt Di Nguy trong phạm vi dự án TSN-BL-VĐN Công ty Điện lực Gò Vấp 02/07/2014
145 Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa MBA (nhu cầu 6 tháng cuối năm 2014) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa MBA (Nhu cầu 6 tháng cuối năm 2014) Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 24/07/2014
146 Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, lập TKBVTC-TDT, lập HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình. Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, lập TKBVTC-TDT, lập HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình, thuộc dự án Đường dây 110kV Cát Lái - Thủ Đức Đông Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/07/2014
147 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
148 Nắp đậy + đế (bảo vệ CB 1 pha) và Nắp đậy + đế (bảo vệ CB 4 cực 50-100A) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
149 Thùng bảo vệ điện kế và nắp đậy MCCB 250A Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
150 Dao cách ly các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
151 Cầu dao trần các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
152 Cung cấp máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử Trang bị máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/07/2014
153 Cung cấp máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/07/2014
154 Gói thầu số 2: Mua sắm dây và cáp điện phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
155 Gói thầu số 3: Mua Aptomat phục vụ SXKD quí 3-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
156 Gói thầu VT45/2014: Cung cấp ống nhựa xoắn chịu lực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
157 Gói thầu VT44/2014: Cung cấp LBS 3P 24KV 600A OD (loại kín) Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
158 Gói thầu VT31/2014: Cung cấp Recloser 22kV 3P 630A Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
159 Cung cấp máy kiểm chứng điện kế 1 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp, Hạng mục: Trang bị máy kiểm chứng điện kế 1 pha Công ty Điện lực Gò Vấp 19/06/2014
160 Gói thầu VT31/2014: Cung cấp Recloser 22kV 3P 630A Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
161 Thiết bị SCADA TBA 110kV Long Xuyên (lần 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 15/07/2014
162 Tổ hợp Accu 220VDC/160Ah (lần 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 15/07/2014
163 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
164 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
165 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
166 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
167 Điện kế điện tử 3 pha một mức giá đo đếm trực tiếp và gián tiếp Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm điện kế năm 2014 hiệu chỉnh phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 (Thay thế Dự án: Kế hoạch mua sắm điện kế năm 2013 (bổ sung) và năm 2014) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 23/06/2014
168 Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Ổn định và nâng cao độ ổn định nguồn điện cho huyện Cần Giờ; Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và ĐZ đấu nối; Trạm biến áp 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối; Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng công ty Kế hoạch đấu thầu Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Ổn định và nâng cao độ ổn định nguồn điện cho huyện Cần Giờ; Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và ĐZ đấu nối; Trạm biến áp 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối; Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng công ty Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/07/2014
169 Trang bị dụng cụ đồ nghề Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm trang bị BHLĐ - TBAT - VSCN - DCĐN năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/06/2014
170 Trang bị cho công tác an toàn Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm trang bị BHLĐ - TBAT - VSCN - DCĐN năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/06/2014
171 Cung cấp dầu cách điện máy biến thế Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp dầu cách điện máy biến thế Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 14/07/2014
172 Tổ hợp Accu 220VDC/160Ah (lần 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 10/07/2014
173 Mua sắm vỏ hộp công tơ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ hộp công tơ các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 14/07/2014
174 Trang bị các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật (âm thanh, camera, wifi, kiểm soát cửa ra vào) và bổ sung nội thất rời (tủ tài liệu, bàn ghế, thảm...) tại nhà điều hành sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Trang bị các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật (âm thanh, camera, wifi, kiểm soát cửa ra vào) và bổ sung nội thất rời (tủ tài liệu, bàn ghế, thảm...) tại nhà điều hành sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 11/07/2014
175 Mua sắm công tơ điện tử các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công tơ điện tử các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 22/07/2014
176 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển trạm biến thế, lưới hạ thế quận Gò Vấp năm 2015 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
177 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Nguyên Hồng trạm Tân Sơn Nhứt năm 2015 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
178 - Gói số 44/2014 : Máy tính bảng & Máy server, Switch các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho công tác dịch vụ khách hàng và nâng cấp hệ thống mạng nội bộ PCĐT phục vụ công tác điều hành. Công ty Điện lực Đồng Tháp 07/07/2014
179 Cung cấp các máy công cụ, đo đạc, thử nghiệm Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp các máy công cụ, đo đạc, thử nghiệm Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 09/07/2014
180 Trụ, neo các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
181 Máy biến áp các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
182 Phụ kiện bulông, xà các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
183 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
184 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
185 Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
186 Cáp đồng bọc trung thế và hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
187 Xà thép và thanh chống Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
188 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
189 Mua sắm Máy biến áp phân phối Giai đoạn 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến áp phân phối cho 12 dự án chống quá tải của Công ty Điện lực Hải Dương Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 09/07/2014
190 Gói thầu: Tủ máy cắt hợp bộ và hệ thống đóng cắt nguồn AC, DC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho công trình "Cải tạo trạm KDC 174ha7 thành trạm ngắt để tăng cường cấp điện cho Trung tâm hành chánh Q2" Công ty Điện lực Thủ Thiêm 03/07/2014
191 Gói thầu xây lắp: Đường dây 35KV từ TBA 110KV Ngọc Sơn đi Thanh Hà - tỉnh Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 35KV từ TBA 110KV Ngọc Sơn đi Thanh Hà - tỉnh Hải Dương Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 09/07/2014
192 Cáp nhôm bọc hạ thế ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/07/2014
193 Cáp đồng duplex và quaduplex Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/07/2014
194 Cáp muller hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/07/2014
195 Giám sát thi công xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 04/07/2014
196 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tấn Phát trạm Tân Sơn Nhứt năm 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
197 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Trạm Ngắt Thiết Giáp 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
198 Thi công xây dựng công trình "Cải tạo và mở rộng nhà làm việc phía tây Điện lực Ninh Hải" Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và mở rộng nhà làm việc phía tây Điện lực Ninh Hải Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 01/07/2014
199 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời, tái bố trí trạm ngắt Di Nguy trong phạm vi dự án TSN-BL-VĐN Công ty Điện lực Gò Vấp 04/07/2014
200 - Gói số 43/2014 : Xà sắt & phụ kiện. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình Đầu Tư xây dựng lưới điện năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 25/06/2014
201 Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 (lập lại) Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 (lập lại) Công ty điện lực Tây Ninh 24/06/2014
202 Mua sắm công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá 5(80)A và thiết bị ghi chỉ số cầm tay HHU Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá 5(80)A và thiết bị ghi chỉ số cầm tay HHU Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 23/06/2014
203 Cung cấp LA, FCO, LBFCO và DS phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/06/2014
204 Gói thầu số 1: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí nhà Điều hành Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí trung tâm ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 03/09/2013
205 Gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa ĐDHT các trạm Chợ Thạnh Quới 2, Nguyễn Mận 1, Phú Lợi, huyện Mỹ Xuyên ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 26/02/2013
206 Gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa tuyến 475ST đoạn từ trụ 275/5 đến trụ 346/5, ĐDTT nhánh Kênh Lam Sơn, huyện Ngã Năm ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 26/02/2013
207 gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo mới ĐDHT và lắp TBA 1x25kVA Chợ Mỹ Quới 2; TCCS trạm 3 ấp 6 và trạm Mỹ Thành A từ 250kVA lên 400kVA; Nâng cấp ĐDTT, TBA và trạm Vĩnh Phong 1 từ 1 pha 3 dây lên 3 pha 4 dây ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 18/03/2013
208 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, trang trí nội thất nhà điều hành Công ty Điện lực Sóc Trăng Tập đòan Điện lực Việt Nam 28/10/2013
209 Cung cấp và lắp đặt thang máy cho nhà Điều hành Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng tầng nhà Điểu hành Công ty Điện lực Sóc Trăng ( Hạng muc: Thang máy) ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 10/04/2013
210 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án Triển khai hệ thống camera quan sát tại Công ty Điện lực Sóc Trăng ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 25/02/2013
211 gói thầu số 3 : Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Sửa chữa lớn năm 2014 khu vực huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng, huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu Tập đòan Điện lực Việt Nam 14/03/2014
212 Gói 2: Phụ kiện lưới điện các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 19/06/2014
213 Cung cấp phương tiện làm việc cho Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm và Điện lực Thuận Bắc Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị phương tiện làm việc cho Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm và Điện lực Thuận Bắc Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 20/06/2014
214 Gói 3: Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
215 Gói 1: Thiết bị đóng cắt các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
216 Gói thầu VT39/2014: Cung cấp tủ điện hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
217 Gói thầu VT40/2014: Cung cấp giàn tủ 22kV trạm ngắt trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
218 Gói thầu VT38/2014: Cung cấp tủ RMU các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
219 Gói VT37/2014: Cung cấp cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
220 Gói thầu VT30/2014: Cung cấp DS, LBS, LBFCO, LA Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
221 Gói thầu VT35/2014: Cung cấp hộp đầu cáp, hộp nối cáp trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
222 Gói VT34/2014: Cung cấp cáp nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
223 Gói VT33/2014: Cung cấp cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
224 Gói thầu VT32/2014: Cung cấp máy biến thế phân phối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
225 Xây lắp 02 công trình sửa chữa lớn kiến trúc năm 2014. Kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa lớn kiến trúc năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 18/06/2014
226 Gói thầu số 11: Trang bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 11: Trang bị sản xuất Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/06/2014
227 "Thiết bị SCADA TBA 110kV Long Xuyên" (lần 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 19/06/2014
228 Gói thầu VT27/2014: Cung cấp CB, máy cắt hạ thế, hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
229 Gói thầu VT26/2014: Cung cấp nối bọc đồng - nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
230 Gói thầu VT25/2014: Cung cấp chì, fuselink, kẹp, giáp buộc, giáp níu các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
231 Gói thầu VT41/2014: Cung cấp điện kế điện tử 1 pha nhiều giá Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
232 Gói thầu VT22/2014: Cung cấp trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
233 Gói thầu VT23/2014: Cung cấp xà, thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
234 Gói thầu VT24/2014: Cung cấp phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
235 Gói thầu VT28/2014: Cung cấp thùng bảo vệ, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
236 Gói thầu VT29/2014: Cung cấp tụ bù trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
237 Gói thầu VT36/2014: Cung cấp cáp ngầm hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
238 Cung cấp thiết bị và phần mềm để xây dựng nguồn điện dự phòng cho các hệ thống máy chủ, thiết bị mạng lõi và hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho Công ty Điện lực Ninh Thuận và Xây dựng nguồn điện dự phòng cho các hệ thống máy chủ và thiết bị mạng lõi. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/06/2014
239 Máy in A3 (2 bộ) Máy in A3 Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 16/06/2014
240 Gói 4: Máy biến thế các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
241 Gói 5: Tủ tụ bù hạ thế ứng động các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
242 Gói thầu số 04 (GĐ2b-04): Xử lý sạt lở đường vận hành A3, A5, Tháp điều áp, nhà van và xây dựng lan can bê tông làm phòng tuyến chống lũ Kế hoạch đấu thầu khắc phục sự cố Nhà máy Thủy điện An Khê giai đoạn 2b Ban quản lý dự án Thủy điện 7 26/05/2014
243 Mua sắm máy chủ SERVER Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy chủ SERVER Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 18/06/2014
244 Gói thầu số 3: Mua sắm dây cáp điện cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 10/06/2014
245 Gói thầu số 1: Mua sắm các loại giáp níu và giáp buộc đầu sứ cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 10/06/2014
246 Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt cải tạo hệ thống điện cẩu bốc than DEK251 số 3 Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2014 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 06/06/2014
247 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tấn Phát trạm Tân Sơn Nhứt năm 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
248 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Trạm Ngắt Thiết Giáp 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
249 Gói thầu số 42 – Mua sắm tủ điện hạ thế ngầm bằng thép không rỉ Kế hoạch đấu thầu dự án SCL quí 3&4 năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 06/06/2014
250 Cung cấp thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 05/06/2014
251 - Gói số 42/2014 : Máy tính bảng. Kế hoạch đấu thầu dự án Triển khai giải pháp ghi chỉ số, gạch nợ bằng điện thoại di động tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. Công ty Điện lực Đồng Tháp 05/06/2014
252 - Gói số 38/2014 : Thiết bị bọc cách điện. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 05/06/2014
253 Recloser 24kV 3P 630A Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 04/06/2014
254 Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 05/06/2014
255 Cung cấp máy tính xách tay Cung cấp máy tính xách tay Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 15/05/2014
256 Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/06/2014
257 Cung cấp cáp nguồn và Aptomat Di dời hệ thống nguồn tự động Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 03/06/2014
258 GT2 - Mua sắm cáp đồng trần, cáp đồng bọc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện năm 2014 - Bổ sung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 02/06/2014
259 LBS 24kV 630A 3P (O.D) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 30/05/2014
260 Tổ hợp Accu 220VDC/160Ah Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 02/06/2014
261 Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 04 dự án: Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 04 dự án: Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 12/06/2014
262 Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 03 dự án: Đường dây Hiệp Bình Phước – Bình Triệu đoạn 2; Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Bao gồm 02 dự án thành phần; Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 03 dự án: Đường dây Hiệp Bình Phước – Bình Triệu đoạn 2; Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Bao gồm 02 dự án thành phần; Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 12/06/2014
263 Gói 1: Sửa chữa nhà điều hành Công Ty Điện Lực Trà Vinh năm 2014. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa nhà điều hành Công Ty Điện Lực Trà Vinh năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
264 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
265 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
266 Aptomat các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
267 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
268 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
269 Thiết bị SCADA TBA 110kV Long Xuyên Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 29/05/2014
270 GT1 - Mua sắm Dao cách ly, LBS, Recloser các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện năm 2014 - Bổ sung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 27/05/2014
271 Bọc cách điện trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung phục vụ công tác SXKD năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/05/2014
272 Gói thầu số 8: Sửa chữa lớn công trình xây dựng năm 2014 mục Nhà máy, mương cáp, hào cáp và Nhà quản lý vận hành. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 02/06/2014
273 Gói thầu: Mua sắm các loại ống PVC và phụ kiện cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: Mua sắm các loại ống PVC và phụ kiện cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 27/05/2014
274 Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2014. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 10) Công ty điện lực Tây Ninh 27/05/2014
275 Cung cấp thiết bị và hóa chất Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị và hóa chất Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 21/05/2014
276 Gói thầu số 38 – Mua sắm cách điện đứng và cách điện treo 24kV Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD, và SXKD năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 23/05/2014
277 Gói thầu số 37 – Mua sắm cầu chì tự rơi 24kV và thu lôi van 21kV Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD, và SXKD năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 23/05/2014
278 Sửa chữa cải tạo cung cấp thiết bị nội thất phòng Điều hành dự phòng và tầng 3 Khu nhà B Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa cải tạo cung cấp thiết bị nội thất phòng Điều hành dự phòng và tầng 3 Khu nhà B (A2) Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 23/05/2014
279 Cung cấp camera đo nhiệt độ từ xa Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Hạng mục: Trang bị camera đo nhiệt độ từ xa Công ty Điện lực Gò Vấp 22/05/2014
280 Hộp đầu và hộp nối cáp ngầm trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/05/2014
281 Gói thầu số 7: Sửa chữa đường giao thông vận hành năm 2014 đường N1, N4, N7 và Đ1 từ Km0-Km0+779 Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 26/05/2014
282 Mua trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/05/2014
283 Kềm ép thủy lực 12T Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề, dụng cụ cơ xưởng cho PC Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/05/2014
284 Sào đo điện áp và Cầu đo điện trở Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề, dụng cụ cơ xưởng cho PC Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/05/2014
285 Cáp ngầm hạ thế và cáp đồng bọc trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 30/05/2014
286 Cung cấp thiết bị lưới điện cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 23/05/2014
287 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 16/05/2014
288 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/05/2014
289 Cung cấp máy biến áp các loại cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 23/05/2014
290 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 22/05/2014
291 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 30/05/2014
292 Gói phụ kiện bó cáp Mua sắm vật tư phục vụ công trình bó cáp thông tin treo trên trụ điện lực năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/05/2014
293 Cung cấp relay hệ thống điện tự dùng và Module I/O hệ thống DCS Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp relay hệ thống điện tự dùng và Module I/O hệ thống DCS Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 19/05/2014
294 : Cung cấp Expansion Joint ống khói tua bin khí và lò hơi Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Expansion Joint ống khói tua bin khí và lò hơi Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 14/05/2014
295 Hộp đầu trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/04/2014
296 Trang bị bảo hộ lao động cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bảo hộ lao động cá nhân năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/03/2014
297 - Gói số 34/2014 : Trụ BTLT 16 mét và 18 mét. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình Đầu Tư xây dựng năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/05/2014
298 - Gói số 27/2014 : Hóa đơn tiền điện Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/05/2014
299 - Gói số 27/2014 : Hóa đơn tiền điện Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/05/2014
300 Sứ đứng 24kv+ty Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/03/2014
12345678910...