Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Thi công xây lắp (có cung cấp VTTB) hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13” Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 25/01/2017
2 Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 25/01/2017
3 VTTB 12/2017 – Nắp chụp, băng keo và thuốc hàn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
4 VTTB 13/2017 – Kẹp IPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
5 VTTB 14/2017 – Kẹp nối rẽ, kẹp quai, cosse, ống nối cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
6 VTTB 15/2017 – Hộp đầu cáp, hộp nối cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
7 VTTB 03/2017 – Cáp đồng, cáp nhôm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
8 VTTB 04/2017 – Cáp mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
9 VTTB 05/2017 – Dao cách ly Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
10 VTTB 06/2017 – LA, FCO Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
11 VTTB 07/2017 – Trụ điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
12 VTTB 08/2017 – Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
13 VTTB 09/2017 – Đà, thanh chống, boulon, giá treo Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
14 VTTB 10/2017 – Hộp domino và máy cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
15 VTTB 11/2017 – Hộp bảo vệ điện kế, thùng điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
16 Gói thầu 4: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, gồm 3 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Thanh Bình (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực thị xã Hồng Ngự (năm 2017); Phần 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 23/01/2017
17 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 23/01/2017
18 Nâng cấp đường A1 (đoạn từ Km 0+157 đến Km 0+836,21) Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp đường A1 (đoạn từ Km 0+157 đến Km 0+836,21) Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 20/01/2017
19 VTTB 01/2017 – Biến dòng, biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 20/01/2017
20 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/01/2017
21 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Bình năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Bình năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/01/2017
22 Sứ và phụ kiện sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 19/01/2017
23 Tủ tụ bù hạ thế ứng động các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 19/01/2017
24 SCTX các công trình: Cắm mốc bảo vệ đập; sửa chữa hàng rào chống xâm lấn phía vai trái đập dâng; xây tường chắn cửa hầm phụ số 1 và 3 tại Khe Sanh. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa thường xuyên năm 2017- Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 18/01/2017
25 Gói thầu số 2: cung cấp cáp ngầm 110kV, dịch vụ lắp đặt đấu nối và TNHC Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/01/2017
26 Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 18/01/2017
27 Phụ kiện lưới điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 18/01/2017
28 Trụ điện và neo các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 18/01/2017
29 VTTB-10/2017: Tủ RMU các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 13/01/2017
30 Gói KFW - EVNHCMC -CN - Q8CH - BTHV - G: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV cho dự án “Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng” Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/01/2017
31 Gói thầu 7: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh - gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Cao Lãnh (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Cao Lãnh (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
32 Gói thầu 8: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười, Tam Nông và Tân Hồng - gồm 3 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tháp Mười (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tam Nông (năm 2017); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tân Hồng (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
33 Gói thầu 9: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự - gồm 3 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Thanh Bình (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2017); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Hồng Ngự (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
34 Gói thầu 10: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và huyện Châu Thành – gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Sa Đéc (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Châu Thành (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
35 Gói thầu 11: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò - gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lai Vung (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lấp Vò (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
36 Cung cấp, lắp đặt và xây dựng phòng đặt hệ thống UPS Trang bị hệ thống UPS mới tại nhà điều hành Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 12/01/2017
37 Gói 5: Bảo hiểm xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/01/2017
38 VTTB-14/2017: Xà thép, thanh chống Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
39 VTTB-15/2017: Kẹp treo, Móc treo, Chì niêm, dây niêm, Kẹp ngừng, Băng keo CĐ trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
40 VTTB-16/2017: Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
41 VTTB-17/2017: Sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
42 VTTB-18/2017: Kẹp IPC các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
43 VTTB-13/2017: Kẹp nối ép, Ống nối cáp, Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
44 VTTB-11/2017: Tủ phân phối hạ thế, Máy cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
45 VTTB-12/2017: Tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
46 VTTB-09/2017: Biến điện áp, biến dòng hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
47 VTTB-07/2017: Thùng composite, Hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
48 VTTB-08/2017: Biến dòng trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
49 VTTB-03/2017: Cáp xoắn treo hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
50 VTTB-04/2017: Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
51 VTTB-05/2017: FCO, LBFCO, LA, Fuse link các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
52 VTTB-06/2017: Dao cách ly, LBS Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
53 VTTB-01/2017: Trụ điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
54 VTTB-02/2017: Cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
55 Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên đường Nguyễn Văn Luông Ngầm hóa mạng cáp viễn thông kết hợp với ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Văn Luông Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/01/2017
56 Gói thầu 17-1-15: Dây chảy, dây chì, giáp buộc, giáp níu và kẹp nối ép, kẹp quai các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 07/01/2017
57 Gói thầu 17-1-17: Thùng cầu dao, thùng bảo vệ, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 07/01/2017
58 Xe tải cẩu 3 tấn, rỗ làm việc 13 mét Trang bị tài sản cố định năm 2016”, hạng mục: “Trang bị xe tải cẩu 3 tấn, rỗ làm việc 13 mét Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/01/2017
59 Gói thầu 17-1-16: Cosse ép, Dây niêm, chì niêm và ống nối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
60 Gói thầu 17-1-01: Biến dòng, biến điện áp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
61 Gói thầu 17-1-02: Dao cách ly 3P các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
62 Gói thầu 17-1-03: Cầu chì tự rơi, LBFCO, Chống quá điện áp, Nối bọc cách điện và Sứ treo 24kV polymer Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
63 Gói thầu 17-1-04: Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
64 Gói thầu 17-1-05: Cáp điện trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
65 Gói thầu 17-1-08: Tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
66 Cung cấp dịch vụ phục vụ triển khai hệ thống FMIS/MMIS tại Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị thành viên Kế hoạch đấu thầu dự án công tác phục vụ triển khai hệ thống FMIS/MMIS tại Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị thành viên Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 04/01/2017
67 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 04/01/2017
68 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 04/01/2017
69 Gói thầu 17-1-13: Tủ điện tổng dùng cho trạm biến thế đo đếm hạ thế và hộp domino 9 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 03/01/2017
70 Gói thầu 17-1-10: Trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 03/01/2017
71 Gói thầu 17-1-07: Cáp xoắn treo hạ thế và cáp muller các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 03/01/2017
72 Gói thầu TS-03: Cung cấp máy phát điện dự phòng 500/550 KVA Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói TS-03: Cung cấp máy phát điện dự phòng 500-550KVA Công ty thủy điện Sông Bung 30/12/2016
73 Gói thầu 17-1-12: Máy cắt hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
74 Gói thầu 17-1-14: Nắp chụp cách điện, băng keo trung thế và Ống co nhiệt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
75 Gói thầu CHCT 17-04: Thiết bị chỉ báo sự cố trung thế nổi Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
76 Gói thầu CHCT 17-02: Giàn tụ bù, Giá treo 3MBT và giáp bọc inox đầu trụ. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
77 Gói thầu CHCT 17-03: Vật tư dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
78 Gói thầu 17-1-18: Sứ ống chỉ và sứ đứng 24kV+ty Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
79 Gói thầu 17-1-19: Mua sắm Kẹp treo cáp, kẹp căng dây, cọc+kẹp tiếp địa và đai thép không rỉ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
80 Gói thầu CHCT 17-01: Ống nhựa các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
81 Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/12/2016
82 Gói thầu số 1: Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay". Kế hoạch đấu thầu dự án XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/12/2016
83 Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 máy biến áp 110kV - 40MVA Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/12/2016
84 Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng và giao - thuê đất cho các dự án gồm 13 lô: Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Xuân Hồng và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Kỳ Hòa và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Ba Son và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 220kV Thủ Thiêm và cáp ngầm 220kV đấu nối vào trạm; Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 1; Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 2; Trạm biến áp 110kV An Phú Đông và đường dây đấu n Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 28/12/2016
85 Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông đường Độc Lập-Tân Hương và mua bảo hiểm xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập-Tân Hương Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 28/12/2016
86 Thi công xây lắp Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A-Quận Bình Tân-năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/12/2016
87 Gói thầu 17-1-11: Mua sắm Buolon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 27/12/2016
88 Gói thầu 17-1-09: Xà thép, thanh chống và Potelet các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 27/12/2016
89 Gói thầu 17-1-06: Cáp đồng bọc, cáp nhôm lõi thép trần và cáp đồng trần các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 27/12/2016
90 Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành, lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 220kV Thủ Thiêm và đường cáp ngầm 220kV đấu nối vào trạm Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 27/12/2016
91 Mua sắm vật tư thiết bị chính phục vụ duy tu, bảo dưỡng, sủa chữa năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị chính phục vụ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 26/12/2016
92 Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Tổng công ty phát điện 2 23/12/2016
93 Bảo hiểm xây dựng công trình 02 dự án: Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/12/2016
94 Mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ công tác SXKD Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Bản quyền phần mềm phục vụ công tác SXKD Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 23/12/2016
95 Xà thép U các loại Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/12/2016
96 Xà thép và thanh chống Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/12/2016
97 Hệ thống bộ đàm kỹ thuật số “Trang bị tài sản cố định năm 2016”, hạng mục: “Trang bị hệ thống bộ đàm liên lạc kỹ thuật số" Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/12/2016
98 Trụ, neo và ống công các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/12/2016
99 Thùng CD + ĐK Composite Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/12/2016
100 Cắm mốc ranh giới diện tích đất trả lại cho địa phương quản lý Kế hoạch đấu thầu dự án Cắm mốc ranh giới diện tích đất giao cho địa phương quản lý Tổng công ty phát điện 2 19/12/2016
101 Gói thầu 5: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và huyện Lấp Vò, gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực thành phố Sa Đéc (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/12/2016
102 Gói thầu 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/12/2016
103 Đà, cổ dê và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 19/12/2016
104 Sứ và phụ kiện sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 16/12/2016
105 Nắp chụp và ống bọc các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 16/12/2016
106 Gói thầu 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực TP Cao Lãnh và huyện Tam Nông, gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tam Nông (năm 2017) Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
107 Gói thầu 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười và huyện Hồng Ngự, gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
108 Gói thầu 4: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, gồm 3 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Thanh Bình (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực thị xã Hồng Ngự (năm 2017); Phần 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2017) Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
109 Gói thầu 6: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Châu Thành và huyện Lai Vung, gồm 3 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa đường dây trung thế 3P-22kV khu vực huyện Châu Thành (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Châu Thành (năm 2017); Phần 3: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Lai Vung (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
110 Phụ kiện lưới điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 15/12/2016
111 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "XDM các NRTT1 pha & 3 pha đấu nối trụ 82B, 92, 95, 114/8/5, 114/12, 114/18 tuyến 478TN; 234/104/97B, 234/133, 305/80, 431 tuyến 473TN và tại các trụ 154, 156/27 tuyến 473TĐ huyện DMC"; "XDM các NRTT đấu nối trụ 80/10, 123/12/33/17, 123/33 tuyến 471TB; 25C/32/2/13B, 41B tuyến 472TB; trụ 51/17/5, 67/64/3, 194/8 tuyến 473TB; 49, 63/14A/5 tuy Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
112 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Lợi Thuận và các Nhánh rẽ trung áp đấu nối trụ 381, 370/63, 83B, 104/16, 370/56/10 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành"; "XDM và nâng cấp các NR trung áp đấu nối trụ 19B/28/11, 56B/8, 63/22B/5, 63/15B/8B, 63/15C, 63/29B/25B, 4P/15B tuyến 479TN; 25/7B, Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
113 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Đông, huyện Tân Châu"; "Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh" và "XDM các NR trung thế 1 pha đấu nối trụ 69/1T, 136/7/7, 152B/12, 165/6/28/6 tuyến 472SD; 257/65B/19, 306/69 tuyến 474SD; 67B/25, 224/12, 258/31B, 258/40/12, 258/15/25/8, 315/1 tuyến 478SD" Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
114 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 04 công trình: "Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp tỉnh Tây Ninh năm 2017"; "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Tân Châu, Tân Biên và Châu Thành"; "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Hòa Thành, Dương Minh Châu và Thành phố Tây Ninh" và "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Trảng Bàng, Gò Dầu và Bến Cầu" Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
115 Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Công ty Mua bán điện 13/12/2016
116 Thi công xây lắp, cung cấp một số vật tư và mua bảo hiểm dự án “Ngầm hóa lưới điện khu trung tâm hành chính Quận 8”_Phần không chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện khu trung tâm hành chính Quận 8 Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 13/12/2016
117 Máy cắt hạ thế, Tủ phân phối và Hộp domino các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/12/2016
118 Máy cắt hạ thế 3P 800A và 3200A Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/12/2016
119 Mua sắm phụ kiện, bu lông, đà sắt, giáp níu và giáp buộc cho nhu cầu sửa chữa lớn năm 2017. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lưới điện năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 12/12/2016
120 Thi công xây lắp đường dây hạ áp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng lưới điện phục vụ tách hộ câu phụ chi phí tháp năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 09/12/2016
121 Boulon các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/12/2016
122 Cáp đồng trần và đồng bọc các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/12/2016
123 Cáp muller các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/12/2016
124 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/12/2016
125 KFW-EVNHCMC-NSGNSG3-G01: Cung cấp cột thép Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/12/2016
126 Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 09/12/2016
127 Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Tổng công ty phát điện 2 07/12/2016
128 Xà thép và thanh chống Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/12/2016
129 Sứ cách điện các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/12/2016
130 Biến dòng trung hạ thế các loại và Biến điện áp Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/12/2016
131 Gói 28-17 Băng nhựa và nắp chụp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/12/2016
132 Gói 30-17 Nắp của hộp bảo vệ điện kế và vật tư lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/12/2016
133 Gói 13-17 Tủ phân phối và thùng bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/12/2016
134 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 06/12/2016
135 Cung cấp máy cắt plasma (lần 2) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 06/12/2016
136 Gói thầu số 1: Đào tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/12/2016
137 DATP-XL 01: San lấp mặt bằng và xây dựng hàng rào kể cả mua bảo hiểm hạng mục công trình. Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biếp áp 110kV An Hạ và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/12/2016
138 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB công trình Xây dựng trạm ngắt Văn Luông năm 2015 - MCT: LLK150301 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/12/2016
139 Cung cấp bảo hộ lao động năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 05/12/2016
140 Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành thuộc Dự án “Trạm biến áp 110kV Tham Lương” Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/12/2016
141 Gói 14-17 Thùng bảo vệ máy cắt và hộp CB giao lưới Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 02/12/2016
142 Gói 15-17 Hộp bảo vệ CB, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 02/12/2016
143 Gói 3: Tư vấn giám sát thi công phần đào đường, đặt ống, xây dựng mương cáp, hầm cáp, trụ đấu nối và tái lập mặt đường toàn tuyến Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 02/12/2016
144 Hộp bảo vệ điện kế các loại (cửa đọc chỉ số kính cường lực) Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/12/2016
145 Mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 02/12/2016
146 Quần áo BHLĐ cá nhân các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
147 Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
148 Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
149 Gói 02-17 Thanh chóng, collier và xà thép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
150 Gói 04-17 Cáp hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
151 Gói 06-17 Móc treo, ống nối cáp, boulon chẻ và kẹp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
152 Gói 08-17 Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
153 Gói 10-17 Cầu chì ống, dây chảy và dây chì các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
154 Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 01/12/2016
155 Gói 20-17 FCO và LBFCO Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
156 Gói 21-17 Dao cách ly Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
157 Gói 22-17 LBS 24kV 630A OD Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
158 Gói 23-17 Sứ các loại và Uclevis Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
159 Gói 25-17 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
160 Gói 26-17 Giá treo máy biến thế và tấm inox chống động vật xâm nhập lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
161 Gói 27-17 Băng keo cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
162 Gói 29-17 Ống nhựa và co PVC Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
163 Gói 19-17 Giáp níu và giáp buộc các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
164 Gói 17-17 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
165 Gói 24-17 Chì niêm và dây niêm chì Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
166 Mua sắm bơm dầu hệ thống điều tốc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bơm dầu hệ thống điều tốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 30/11/2016
167 Gói 12-17 Máy cắt 3 pha các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
168 Gói 03-17 Hộp và vỏ hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
169 Gói 18-17 Biến dòng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
170 Gói 16-17 Tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
171 Trụ, neo các loại (gói 8) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
172 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
173 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
174 Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
175 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
176 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 6) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
177 Chụp cách điện polymer các loại (gói 7) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
178 Gói 11-17 Máy cắt 2 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 29/11/2016
179 Gói 09-17 Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 29/11/2016
180 Mua sắm đồng hồ đo lưu lượng nước thải dự phòng Kế hoạch đấu thầu Mua sắm đồng hồ đo lưu lượng nước thải dự phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 29/11/2016
181 Tụ bù 1 pha 12,7kV 100kVAr Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
182 Cáp xoắn treo hạ thế các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
183 Trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
184 VTTB 55/2016-Camera nhiệt độ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Bình – Camera nhiệt độ CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/11/2016
185 Gói 07-17 Kẹp IPC các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/11/2016
186 Gói 05-17 Cáp trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/11/2016
187 Gói 01-17 Trụ bêtông ly tâm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/11/2016
188 Cầu dao trần 1ch 3p 600a ht Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/11/2016
189 Dây niêm chì và Chì niêm Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/11/2016
190 Cọc + kẹp tiếp địa và Dây tiếp địa Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/11/2016
191 Gói 2: Cung cấp, lắp đặt cáp ngầm 110kV và 01 ngăn lộ GIS 110kV mở rộng tại trạm 110kV ĐaKao, kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/11/2016
192 Cung cấp vật tư quý 3 và 4/2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 25/11/2016
193 Mua sắm thiết bị đầu cuối viễn thông trang bị cho cán bộ quản lý phục vụ công tác Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị đầu cuối viễn thông trang bị cho cán bộ quản lý phục vụ công tác Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 25/11/2016
194 Cung cấp thùng trạm composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng trạm composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/11/2016
195 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT XDM 2 lộ ra Gò Xoài và Cầu Trắng trạm Tân Bình 3 - MCT: LLK170114 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 24/11/2016
196 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ ngã tư Gò Mây tới Cầu Bưng - MCT: LLK160802 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 24/11/2016
197 Gói thầu số 5: Thi công xây lắp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Phụng Hiệp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng các tuyến điện xã Bình Thành và xã Phương Phú huyện Phụng hiệp, tỉnh Hậu Giang Công ty Điện lực Hậu Giang 24/11/2016
198 Cáp Duplex và Quaduplex các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 23/11/2016
199 VTTB 54\2016 - Nắp chụp và băng keo cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 22/11/2016
200 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
201 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
202 Gói thầu số 8: Kiểm toán dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
203 Gói 1: Đào đường, đặt ống, xây dựng mương cáp, hầm cáp, trụ đấu nối và tái lập mặt đường toàn tuyến Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
204 Trang bị thiết bị công nghệ thông tin năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị thiết bị công nghệ thông tin năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 21/11/2016
205 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/11/2016
206 Thi công xây lắp, cung cấp một số vật tư và mua bảo hiểm dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh”_Phần không chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 18/11/2016
207 Cung cấp Card và Rơ le cho hệ thống điều khiển Speedtronic của GT và cho hệ thống trạm 110/220 kV Ô Môn Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/11/2016
208 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/11/2016
209 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2017 - MCT: LLK170713 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 17/11/2016
210 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2016 - MCT: LLK161502 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 17/11/2016
211 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT XDM trạm chuyên dùng năm 2017 - MCT: LLK171503 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 17/11/2016
212 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Tái bố trí lưới điện trung thế trong phạm vi dự án “Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc dự án Tăng cường khả năng khai thác trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Cầu Bình Phước đến Ngã tư Ga – Giai đoạn 1)” Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí lưới điện trung thế trong phạm vi dự án “Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc dự án Tăng cường khả năng khai thác trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Cầu Bình Phước đến Ngã tư Ga – Giai đoạn 1)”. CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 16/11/2016
213 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án Xây dựng mới hầm chui tại Nút giao thông An Sương”, MCT DDB 161001. Kế hoạch đấu thầu dự án “Tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án Xây dựng mới hầm chui tại Nút giao thông An Sương”, MCT DDB 161001. CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 16/11/2016
214 VTTB 52\2016-Giáp buộc, giáp níu Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/11/2016
215 VTTB 53/2016 - Phụ kiện VTTB lưới điện: Co PVC, ống nhựa, kẹp treo, kẹp ngừng cáp ABC, dây niêm, chì niêm…. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/11/2016
216 Giám sát thi công xây lắp dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 16/11/2016
217 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/11/2016
218 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/11/2016
219 Trang bị vật tư, thiết bị cho phòng giám sát dữ liệu đo ghi từ xa của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị vật tư, thiết bị cho phòng giám sát dữ liệu đo ghi từ xa của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 16/11/2016
220 Trang bị nội thất cho phòng Giám sát dữ liệu đo ghi xa của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị nội thất cho phòng Giám sát dữ liệu đo ghi xa của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam. Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 16/11/2016
221 Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 16/11/2016
222 Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây và cáp điện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 16/11/2016
223 Giám sát thi công xây lắp công trình “Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina Công ty Điện lực Chợ Lớn 15/11/2016
224 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina Công ty Điện lực Chợ Lớn 15/11/2016
225 Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông đường Trương Vĩnh Ký–Gò Dầu và mua bảo hiểm xây dựng công trình, gồm 2 lô thầu: Lô 1: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm xây dựng hạng mục không chuyên điện dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký–Gò Dầu; Lô 2: Thi công xây lắp hầm cống và tái lập mặt đường (bao gồm cung cấp vật tư còn lại). Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký-Gò Dầu; Dự án 2: Ngầm hóa cáp viễn thông đường Trương Vĩnh Ký–Gò Dầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/11/2016
226 Tư vấn giám sát thi công Xây dựng trạm ngắt Văn Luông năm 2015 - MCT: LLK150301 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/11/2016
227 Cung cấp phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 14/11/2016
228 Tư vấn giám sát Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014. (LLK140703) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/11/2016
229 Tư vấn giám sát “Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường số 2, 3 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (LLB151003)” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/11/2016
230 Mua pin, máy tính bảng và nâng cấp hệ thống Camera giám sát các phòng giao dịch Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác dịch vụ khách hàng năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 10/11/2016
231 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017 Công ty Điện lực Chợ Lớn 09/11/2016
232 VTTB 51/2016 – Cầu chì ống trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 08/11/2016
233 Cung cấp thiết bị: Bộ rơ le bảo vệ công suất ngược tổ máy – Nhà máy Thủy điện Quảng Trị Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị: Rơ le bảo vệ công suất ngược tổ máy – Nhà máy Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 07/11/2016
234 Gói 67-16 Máy cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/11/2016
235 Gói 70-16 Cầu chì ống trung thế và Cosse ép Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/11/2016
236 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014. (LLK140703) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/11/2016
237 Đà, boulon, sắt thép các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
238 Sứ đứng, sứ ống chỉ, sứ thanh cái, pipe sứ Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
239 Cáp đồng, nhôm trung hạ thế các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
240 Phụ kiện bảo vệ Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
241 Hộp đầu, hộp nối, kẹp nối rẽ, đầu cosse các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
242 Hộp bảo vệ composite các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
243 Tư vấn giám sát công trình phần không chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký-Gò Dầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 07/11/2016
244 Gói thầu KFW-EVNHCMC-CNCITNP-G01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án cáp ngầm 110kV Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/11/2016
245 Gói thầu KFW-EVNHCMC-CNCITNP-G01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án cáp ngầm 110kV Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/11/2016
246 Gói thầu số 5: Thi công xây lắp công trình: Xây dựng các tuyến điện xã Long Trị TX Long Mỹ và xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình: Xây dựng các tuyến điện xã Long Trị TX Long Mỹ và xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Công ty Điện lực Hậu Giang 07/11/2016
247 Gói thầu số 5: Thi công xây lắp các công trình thuộc huyện Châu Thành, huyện Châu thành A và Thành Phố Vị Thanh. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình: 1/ Xây dựng đường dây trung hạ áp & trạm biến áp cấp điện Khu tái định cư – dân cư phường V, phường VII TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha tuyến 477CH trạm biến áp 110/22kV Châu Thành. 3/ Xây dựng các lộ ra 22kV thuộc trạm 110/22kV Châu Thành 2. Công ty Điện lực Hậu Giang 07/11/2016
248 Thùng bảo vệ đk 04 (0,63*0,45*0,42) composite Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 04/11/2016
249 Xử lý lún sụt đất tại góc trạm 220kV-NMTĐ A Vương Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý lún sụt đất tại góc trạm 220kV-NMTĐ A Vương Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 04/11/2016
250 Cung cấp thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/11/2016
251 Gói thầu số 1: Mua sắm 02 bộ kim phun và cần gạt nước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm 02 bộ kim phun và cần gạt nước Công ty thủy điện Đại Ninh 03/11/2016
252 Gói 68-16 Hộp bảo vệ điện kế và Pipe nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
253 Gói 69-16 Cáp muller và cáp đồng trần Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
254 Gói 65-16 Sứ ống chỉ và Uclevis Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
255 Gói 66-16 Băng keo cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
256 Thi công xây lắp “Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường số 2, 3 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (LLB151003)” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/11/2016
257 Cung cấp nắp chụp các loại: Chống sét, cực trên FCO, sứ cao máy biến áp, kẹp quai và sứ đỡ dây phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp chụp các loại: Chống sét, cực trên FCO, sứ cao máy biến áp, kẹp quai và sứ đỡ dây phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 03/11/2016
258 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 01/11/2016
259 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 01/11/2016
260 VTTB 50/2016- Đà, thanh chống, potelet, boulon, giá treo MBT Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 01/11/2016
261 Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống FMIS/MMIS tại Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống FMIS/MMIS tại Tổng công ty Phát điện 2 Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 31/10/2016
262 Tụ bù trung hạ thế các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 31/10/2016
263 Thiết bị đóng cắt các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 31/10/2016
264 Trụ BTLT các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 31/10/2016
265 Mua sắm ô tô loại 2 cầu phục vụ cho công tác điều hành SXKD của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ô tô loại 2 cầu phục vụ cho công tác điều hành SXKD của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 31/10/2016
266 Kẹp IPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm kẹp IPC thay kẹp quai trên lưới hạ áp năm 2016 (đợt cuối) Điện lực Hậu Giang 31/10/2016
267 Gói thầu 16-3-05: Tủ MCCB trọn bộ, Máy cắt hạ thế và Hộp Domino 9 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 (Hiệu chỉnh lần 2) Công ty Điện lực Hóc Môn 28/10/2016
268 Gói thầu 16-3-08: Nắp chụp và băng keo các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 (Hiệu chỉnh lần 2) Công ty Điện lực Hóc Môn 28/10/2016
269 MBT 1P 50kVA và 100kVA Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/10/2016
270 Gói thầu 02: Hộp bảo vệ công tơ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 28/10/2016
271 Gói thầu 04: Dây cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 28/10/2016
272 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 27/10/2016
273 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 27/10/2016
274 VTTB 48/2016 - Hộp domino và máy cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCTX và mắc điện 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/10/2016
275 VTTB 49/2016 - Máy cắt hạ thế 3 pha 100A OD + hộp bảo vệ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy cắt hạ thế 3 pha 100A OD + hộp bảo vệ phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/10/2016
276 Trang bị bổ sung DCĐN, CCDC năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bổ sung DCĐN, CCDC năm 2016 Phòng Kế hoạch & Vật tư 26/10/2016
277 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần không chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2016
278 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2016
279 TSCĐ 16-04: Trang bị máy đo phóng điện cục bộ trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định năm 2016 cho Công ty Điện lực Hóc Môn- Máy đo phóng điện cục bộ trung thế”. MCT: RRK161507 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/10/2016
280 MBT 3P 250kVA và 2000kVA Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/10/2016
281 Gói thầu: Kiểm toán công trình các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/10/2016
282 Bộ CPU máy tính để bàn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nâng cấp máy tính trạm triển khai FMIS/MMIS Công ty Điện lực Vĩnh long 25/10/2016
283 Gói thầu 03: Máy cắt hạ thế 32A và CB 3 pha 40A Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 25/10/2016
284 Gói thầu 01: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 25/10/2016
285 Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 21/10/2016
286 Giám sát thi công xây lắp công trình “Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2) Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 21/10/2016
287 Thi công xây lắp, cung cấp một số vật tư và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2) Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 20/10/2016
288 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 20/10/2016
289 Mua than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 năm 2017 Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 19/10/2016
290 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập Dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 19/10/2016
291 Gói thầu: Dao cách ly và vỏ tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bổ sung VTTB phục vụ SXKD, XLSC và ĐTXD năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 19/10/2016
292 VTTB 46\2016- Cáp đồng bọc, đồng trần và cáp mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCTX và mắc điện 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/10/2016
293 Gói thầu: Thiết bị văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị văn phòng năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 19/10/2016
294 Gói thầu 05: Ống và co nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 19/10/2016
295 Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/10/2016
296 Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường, vỉa hè tuyến đường Tân Sơn Nhì, phục vụ ngầm hóa cáp điện lực và dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 18/10/2016
297 VTTB 47\2016 - Dao cách ly ID Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tập trung năm 2016 (Tổng công ty giao lại cho các đơn vị tự khai thác) CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 18/10/2016
298 Biến dòng hạ thế các loại Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 17/10/2016
299 Tư vấn khảo sát và tư vấn lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo tăng cường cáp ngầm trung thế 01 sợi Công ty Điện lực Tân Phú năm 2018 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/10/2016
300 Sứ đứng và sứ treo polymer Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/10/2016
12345678910...