Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Thi công xây lắp hạng mục: Sân nền, nhà xe, nhà bảo vệ, hàng rào, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, mương cáp hạ thế thuộc công trình "Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2". Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 02/06/2016
2 Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng mới lộ ra Phú Trung” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Phú Trung CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 31/05/2016
3 Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng mới lộ ra Tân Phước” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Tân Phước CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 31/05/2016
4 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT và lập TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 31/05/2016
5 Gói thầu số 29/2016: Xe tải cẩu 12 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ SXKD. Công ty Điện lực Đồng Tháp 31/05/2016
6 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn (đợt 2) năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 26/05/2016
7 Máy cắt, chì ống và sứ đỡ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công trình Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến khu CNC, Di dời hệ thống điện phục vụ dự án xây dung cầu Năm Lý và Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến Rạch Chiếc. Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 25/05/2016
8 Xe ô tô bán tải 02 cầu số sàn phục vụ sản xuất Xe ô tô bán tải 02 cầu số sàn phục vụ sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 25/05/2016
9 Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh DA Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/05/2016
10 Cung cấp card CPR-041 và Transducer Cung cấp card CPR-041 và Transducer Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 20/05/2016
11 Trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 20/05/2016
12 Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao tiêu, biển cảnh báo tại vùng nước nguy hiểm khu vực đập tràn Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao tiêu, biển cảnh báo tại vùng nước nguy hiểm khu vực đập tràn Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Công ty thủy điện Đại Ninh 19/05/2016
13 Gói thầu 5: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và Hồng Ngự - Gồm 4 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế huyện Thanh Bình (năm 2016); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2016); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tân Hồng (năm 2016); Phần 4: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế hu Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/05/2016
14 Kiểm toán quyết toán dự án Kế hoạch đấu thầu dự án Kiểm toán quyết toán dự án các lô thầu "Lô thầu 1: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Tây Thạnh; Lô thầu 2: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Thúc Hoạch; Lô thầu 3: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vực phường Tây Thạnh; Lô thầu 4: Kiểm toán quyết toán dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Trọng Tấn khu vự Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 17/05/2016
15 Tư vấn khảo sát, lập DAĐTXD, lập TKKT-TDT, lập HSMT, lập TKBVTC, lập quy trình bảo trì công trình, thỏa thuận PCCC và lập các báo cáo chuyên ngành Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 3 và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/05/2016
16 Cung cấp xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ cho Công ty Điện lực Ninh Thuận. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 16/05/2016
17 Gói 34-16 “Chì các loại”. Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 12) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 13/05/2016
18 DATP-TC-XL: Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV và 22kV đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Tân Cảng và tái lập mặt đường Kế hoạch đấu thầu dự án DATP: Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV và 22kV đấu nối vào trạm biến áp 220kV Tân Cảng thuộc dự án “TBA220kV Tân Cảng”. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/05/2016
19 Gói thầu CHCT 16-03: Mua sắm Bộ thanh đồng bản hạ thế sử dụng cho tủ1250*600*500mm Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB năm 2016 (hiệu chỉnh lần 1) CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 12/05/2016
20 Gói 2: Thiết bị và dụng cụ thi công. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang cụ thi công và bảo hộ lao động năm 2016 Phòng vật tư - Điện lực Vĩnh Long 12/05/2016
21 Cung cấp Xe tải 500-650 kg Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/05/2016
22 Gói thầu số 04: Ống và co nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế đầu năm 2016 Điện lực Hậu Giang 11/05/2016
23 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần đào và tái lập mương cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú, MCT: LLK140109 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
24 Tư vấn Giám sát thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú, MCT: LLK140109 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
25 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 02 lộ ra Đông Tây, Hương Lộ 5 trạm Bình Phú, MCT: LLK140110 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
26 Tư vấn Giám sát thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 02 lộ ra Đông Tây, Hương Lộ 5 trạm Bình Phú, MCT: LLK140110 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
27 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra Metro, Hương Bình, Công Viên trạm Bình Phú, MCT: LLK140109 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/05/2016
28 Gói 1: Nắp chụp kẹp căng dây, khóa đỡ và ống bọc cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị phục vụ công tác tăng cường cách điện cho các vị trí xung yếu trên đường dây và công tác giảm sự cố năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 10/05/2016
29 Cung cấp hóa chất nuôi vi sinh xử lý nước thải quý 2 năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 09/05/2016
30 Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp Công ty Mua bán điện 09/05/2016
31 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2016 đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 09/05/2016
32 Gói thầu số 40 – Mua sắm tủ trung thế hợp bộ 24kV Kế hoạch đấu thầu dự án HTCQT lưới điện Điện lực Hải Châu năm 2016 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 06/05/2016
33 Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng (ngoại trừ phần đào và tái lập mương cáp ngầm) Kế hoạch đấu thầu dự án ĐƯỜNG DÂY 220KV CẦU BÔNG - BÌNH TÂN Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/05/2016
34 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR An Dưỡng Địa đến Mũi Tàu Phú Lâm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương", MCT: LLK130309 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/05/2016
35 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR Y Tế Kỹ Thuật Cao đến NR An Dưỡng Địa) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương", MCT: LLK130308 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/05/2016
36 Gói thầu Mua mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành, gồm 3 lô: Lô 1.1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành (đợt 1) cho DATP số 1: Trạm biến áp 220/110/22kV Công nghệ cao, giai đoạn 1 thuộc dự án TBA 220kV Công nghệ cao; Lô 1.2: DA Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Tân Thới Hiệp; Lô 1.3: DA Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Bình Trị Đông Kế hoạch đấu thầu gói mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 3 lô. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/05/2016
37 GÓI 4: CUNG CẤP VTTB, XÂY LẮP CÁP NGẦM 220KV CÁT LÁI - CÔNG NGHỆ CAO VÀ NGĂN 220KV MỞ RỘNG TẠI TBA 220KV CÁT LÁI, KỂ CẢ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH kế hoạch lựa chon nha thau GÓI 4: CUNG CẤP VTTB, XÂY LẮP CÁP NGẦM 220KV CÁT LÁI - CÔNG NGHỆ CAO VÀ NGĂN 220KV MỞ RỘNG TẠI TBA 220KV CÁT LÁI, KỂ CẢ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/05/2016
38 Gói 1: Trang bị bảo hộ cá nhân. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang cụ thi công và bảo hộ lao động năm 2016 Phòng vật tư - Điện lực Vĩnh Long 06/05/2016
39 Gói thầu số 2: Ống nhựa HDPE Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công trình Lắp đặt tụ bù Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2016; Xây dung mới cáp ngầm trung thế từ tram ngắt KCNC4 cấp điện cho các nhà đầu tư & phục vụ chiếu sang KCNC giai đoạn 2; Hạng mục di dời cáp ngầm đường C1 và lưới điện Bưng Ông Thoàn KCNC của công trình xây dựng mới 02 lộ ra mạch kép trung thế tram 220kV/110kV CNC cấp nguồn cho tram ngắt KCNC4 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 06/05/2016
40 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Xuân Khoát Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 05/05/2016
41 Gói thầu CHCT 16-02: Mua sắm Cáp xoắn treo hạ thế các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 05/05/2016
42 Gói 2: Nắp chụp bảo vệ thiết bị các loại và ống co nhiệt trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị phục vụ công tác tăng cường cách điện cho các vị trí xung yếu trên đường dây và công tác giảm sự cố năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 04/05/2016
43 Mua sắm trang bị an toàn và dụng cụ sản xuất năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn và dụng cụ sản xuất năm 2016 Phòng KH&VT - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 29/04/2016
44 Gói thầu số 10: Sửa chữa lớn sân đường nội bộ và đường vào khu trụ sở chính “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 29/04/2016
45 ADB-EVNHCMC-PACKAGE L: CUNG CẤP VTTB VÀ XÂY LẮP TOÀN TRẠM VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI, KỂ CẢ TNHC (NGOẠI TRỪ 2 MBA 110KV - 63MVA) Kế hoạch đấu thầu dự án DỰ ÁN THÀNH PHẦN - GIAI ĐOẠN 2 "TBA 110KV TÂN HƯNG VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/04/2016
46 Gói 26-16: Tủ ATS và phụ kiện đấu nối Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 09) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/04/2016
47 Gói thầu số 55 – Mua sắm máy biến áp phụ tải tổn hao thấp các loại (đợt 2). Kế hoạch đấu thầu dự án HTCQT lưới điện năm 2016, thay thế máy biến áp vận hành trên 15 năm bằng máy biến áp tổn hao thấp, và SCL quí 3 năm 2016 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 28/04/2016
48 Gói thầu số 3: XL/2015-Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình" Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 28/04/2016
49 Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa –Trường Sa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 28/04/2016
50 Mua sắm thiết bị âm thanh lắp đặt hội nghị truyền hình tại Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị âm thanh lắp đặt hội nghị truyền hình tại Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 28/04/2016
51 Cung cấp thiết bị phân đoạn điện tử cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện giảm tổn thất điện năng khu vực Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải, Thành Hải năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện giảm tổn thất điện năng khu vực Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải, Thành Hải năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 27/04/2016
52 Gói thầu số 9: Sửa chữa lớn đường kiểm tra vận hành phía hạ lưu đập phụ số 3 “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 26/04/2016
53 Gói thầu số 7: Trung tu đường ống áp lực “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 26/04/2016
54 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án KHĐT dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/04/2016
55 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án KHĐT dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/04/2016
56 Mua sắm trang bị BHLĐ và quần áo BHLĐ khối dịch vụ điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị BHLĐ và quần áo BHLĐ khối dịch vụ điện Phòng KH&VT - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 22/04/2016
57 Cung cấp Bộ định vị van kiểm soát Hệ thống xử lý nước, nước thải Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 21/04/2016
58 Gói thầu: Nắp chụp đầu sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp chụp đầu sứ lắp đặt năm 2016 Điện lực Hậu Giang 21/04/2016
59 Mua sắm quần áo bảo hộ lao động Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm quần áo bảo hộ lao động Phòng KH&VT - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 21/04/2016
60 Cung cấp trụ điện các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện giảm tổn thất điện năng khu vực Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải, Thành Hải năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB các loại cho công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện giảm tổn thất điện năng khu vực Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải, Thành Hải năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/04/2016
61 Cung cấp máy Photocopy và máy Scan Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 20/04/2016
62 Cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 20/04/2016
63 Gói thầu số 57: Tháo dỡ và di dời máy biến thế 110kV (Gói thầu này dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ). Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng công suất trạm 110kV An Đồn và trạm 110kV Xuân Hà Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 20/04/2016
64 Máy biến áp hợp bộ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn đầu tư xây dựng năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/04/2016
65 Mua sắm công cụ phục vụ triển khai Nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống FMIS/MMIS theo chế độ kế toán mới Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống FMIS/MMIS theo chế độ kế toán mới Trung tâm Viễn thông và CNTT 19/04/2016
66 Gói thầu số 23 Mua cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 15/04/2016
67 Gói thầu số 24 Mua trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư phục vụ cho công tác gắn điện kế và NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 15/04/2016
68 Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ: 01 MBA 63MVA - 110kV cho các dự án thành phần số 2- Trạm biến áp 220/110/22kV Cao Nghệ Cao (giai đoạn 2) và 02 MBA 63MVA-110kV cho dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án DATP số 2 "TBA 220/110/22kV Công nghệ cao (GĐ2) và TBA 110kV Hóc Môn 2" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 15/04/2016
69 Gói thầu số 27/2016: Trang cụ an toàn, đo lường, thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ an toàn – đo lường – thi công năm 2016 cho các điện lực. Công ty Điện lực Đồng Tháp 15/04/2016
70 Thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn liên tỉnh đấu nối Trà Vinh-Bến Tre (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 15/04/2016
71 Mua sắm hội nghị truyền hình (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 15/04/2016
72 Thiết bị đo dòng điện và cosf trung áp (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 15/04/2016
73 Thiết bị đo điện áp trung áp (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 15/04/2016
74 Gói 24-16 “Trang bị bộ Motorized kit lắp đặt trên thiết bị LBS” Kế hoạch đấu thầu dự án dự án đầu tư trang bị TSCĐ năm 2016 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 14/04/2016
75 Gói thầu số 43 – Mua sắm dây bọc trung thế trên không các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD năm 2016. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/04/2016
76 Gói thầu số 44 – Mua sắm cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD năm 2016. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/04/2016
77 Gói thầu số 41 – Mua sắm dây và cáp điện hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD năm 2016. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/04/2016
78 Gói thầu số 42 – Mua sắm dây vặn xoắn ABC các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ SXKD năm 2016. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 14/04/2016
79 Gói thầu CHCT 16-01: Mua sắm MBT 1p 50kVA 12,7/0,11-0,22KV Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016. Công ty Điện lực Hóc Môn 13/04/2016
80 Bảo hiểm công trình cho các DA: “Trạm biến áp 220KV Quận 8”, “Đường dây 220kV Nam Sài Gòn – Quận 8”, “Trạm biến áp 110kV Tham Lương”, “Cáp ngầm 110kV đấu nối trạm Tham Lương" Kế hoạch đấu thầu dự án “Trạm biến áp 220KV Quận 8”, “Đường dây 220kV Nam Sài Gòn – Quận 8”, “Trạm biến áp 110kV Tham Lương”, “Cáp ngầm 110kV đấu nối trạm Tham Lương" Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 11/04/2016
81 Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh năm 2016 (MCT: KKK160702) Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh năm 2016 (MCT: KKK160702) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 11/04/2016
82 Mua sắm trang phục văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang phục văn phòng Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 11/04/2016
83 Gói thầu: Mua sắm cáp duplex, muller và cáp nhôm các loại cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cáp duplex, muller và cáp nhôm các loại cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 04/04/2016
84 Tư vấn giám sát phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến NR Y tế kỹ thuật cao) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 01/04/2016
85 Tư vấn Giám sát phần điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/04/2016
86 GÓI B: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VTTB, XÂY DỰNG VÀ TNHC TOÀN TRẠM (NGOẠI TRỪ MBA 220-110KV) Kế hoạch LCNT hiệu chỉnh GÓI B: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VTTB, XÂY DỰNG VÀ TNHC TOÀN TRẠM (NGOẠI TRỪ MBA 220-110KV) Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 01/04/2016
87 Cung cấp dao cách ly 1 pha phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dao cách ly 1 pha phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 01/04/2016
88 Cung cấp dây và cáp điện mắc điện kế phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây và cáp điện mắc điện kế phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 31/03/2016
89 Gói thầu 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2016) . Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình SCL năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
90 Gói thầu 2: Sửa chữa lưới trung thế và các lộ ra khu vực huyện Tam Nông – gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 477AL An Long - Tam Nông; Phần 2: Sửa chữa các lộ ra trạm 110kV An Long. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
91 Gói thầu 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2016) . Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình SCL năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
92 Gói thầu 4: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và Tháp Mười - Gồm 4 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Cao Lãnh (năm 2016); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế chống quá tải cho khu vực TP Cao Lãnh (năm 2016); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Cao Lãnh (năm 2016); Phần 4: Cải tạo và phát triển lưới trung Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
93 Gói thầu 5: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và Hồng Ngự - Gồm 4 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế huyện Thanh Bình (năm 2016); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2016); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tân Hồng (năm 2016); Phần 4: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế hu Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
94 Gói thầu 6: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Sa Đéc và huyện Châu Thành - Gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP sa Đéc (năm 2016); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới hạ thế huyện Châu Thành (năm 2016). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
95 Gói thầu 7: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò - Gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lai Vung (năm 2016); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lấp Vò (năm 2016). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
96 Gói thầu 8: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Tam Nông - Gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tam Nông (năm 2016); Phần 2: Lộ ra trạm 110kV Tam Nông. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2016. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 31/03/2016
97 Bảo hiểm công trình cho các dự án: TBA 220-110-22KV Công nghệ cao, giai đoạn 2; và dự án Mở rộng Trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Kế hoạch đấu thầu dự án TBA 220-110-22KV Công nghệ cao, giai đoạn 2; và Mở rộng Trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 30/03/2016
98 Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình “Làm gọn dây thông tin trên đường Nhánh rẽ Văn Soi, nhánh rẽ Văn Hương, nhánh rẽ Nguyễn Trí, nhánh rẽ Ba Lắng, nhánh rẽ Quốc Hùng, nhánh rẽ Tư Ánh 3, nhánh rẽ Châu Cẩm, nhánh rẽ Sáu Liễu, nhánh rẽ Huỳnh Điều, nhánh rẽ Công Sang” Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình “Làm gọn dây thông tin trên đường Nhánh rẽ Văn Soi, nhánh rẽ Văn Hương, nhánh rẽ Nguyễn Trí, nhánh rẽ Ba Lắng, nhánh rẽ Quốc Hùng, nhánh rẽ Tư Ánh 3, nhánh rẽ Châu Cẩm, nhánh rẽ Sáu Liễu, nhánh rẽ Huỳnh Điều, nhánh rẽ Công Sang” Điện lực Bình Chánh 30/03/2016
99 Gói thầu VPP 16-01: Mua sắm Văn Phòng Phẩm năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Văn Phòng Phẩm năm 2016 Điện lực Hóc Môn 29/03/2016
100 Mua sắm ổ cứng phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp máy chủ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ổ cứng phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp máy chủ Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 28/03/2016
101 Gói thầu: Mua sắm cáp trung - hạ thế các loại và cáp thép cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cáp trung - hạ thế các loại và cáp thép cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 28/03/2016
102 Gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 28/03/2016
103 Gói thầu số 07: Xà thép, cọc tiếp địa, boulon, bộ giàn đà và collier Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 24/03/2016
104 Gói thầu số 8: Kẹp ép, ống nối và cosse Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 24/03/2016
105 Gói thầu số 9: Giáp buộc và giáp níu Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 24/03/2016
106 Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Công ty Mua bán điện 22/03/2016
107 Trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 22/03/2016
108 Cung cấp trang dụng cụ an toàn phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang dụng cụ an toàn phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/03/2016
109 Gói 1: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 Máy biến áp 250MVA-220kV Kế hoạch đấu thầu dự án DATP SỐ 2: TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CÔNG NGHỆ CAO, GIAI ĐOẠN 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/03/2016
110 Gói 1: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 Máy biến áp 250MVA-220kV Kế hoạch đấu thầu dự án DATP SỐ 2: TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CÔNG NGHỆ CAO, GIAI ĐOẠN 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/03/2016
111 Cung cấp và lắp đặt thiết bị thang máy Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 18/03/2016
112 Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 18/03/2016
113 Cung cấp quần áo bảo hộ lao động phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm quần áo bảo hộ lao động phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/03/2016
114 Gói thầu A2: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 04 Máy biến áp 110kV 63MVA cho các dự án: TBA 220kV Quận 8 và TBA 110kV Tham Lương Kế hoạch LCNT hiệu chỉnh Gói thầu A2: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 04 Máy biến áp 110kV 63MVA cho các dự án: TBA 220kV Quận 8 và TBA 110kV Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/03/2016
115 GÓI THẦU SỐ 5: TƯ VẤN GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Kế hoạch LCNT hiệu chỉnh dự án Trang bị hệ thống tự động thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/03/2016
116 GÓI THẦU SỐ 5: TƯ VẤN GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Kế hoạch LCNT hiệu chỉnh dự án Trang bị hệ thống tự động thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 17/03/2016
117 Thi công xây lắp hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 1, 2, 3, 4 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 1, 2, 3, 4” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/03/2016
118 Thi công xây lắp hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 12” Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 12 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/03/2016
119 Kẹp ngừng cáp và Kẹp treo cáp abc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
120 Cáp duplex và Quaduplex các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
121 Cáp xoắn treo hạ thế 4x35mm2 (lõi nhôm) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
122 Vỏ hộp domino và Vỏ tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
123 Cầu dao trần hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
124 Cosse ép và Kẹp nối ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
125 Trụ bê tông ly tâm 10m 5,2kN Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
126 Xà thép và thanh chống Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
127 Cáp đồng trần và đồng bọc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
128 Cáp muller các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 15/03/2016
129 VT09/2016: Cung cấp sứ đứng, sứ treo và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 - bổ sung Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2016
130 VT10/2016: Cung cấp nối bọc cách điện, hộp đầu hộp nối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 - bổ sung Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2016
131 VT11/2016: Cung cấp cáp điện trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 - bổ sung Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2016
132 VT12/2016: Cung cấp ống nhựa HDPE các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 - bổ sung Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2016
133 VT13/2016: Cung cấp tủ phân phối hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 - bổ sung Công ty Điện lực Gò Vấp 14/03/2016
134 Hộp bảo vệ điện kế 1 pha và 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/03/2016
135 Hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/03/2016
136 Máy cắt hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/03/2016
137 Gói thầu số 2: Phụ kiện mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 14/03/2016
138 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB phần điện. Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/03/2016
139 Gói thầu số 1: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 10 – Công trình thủy điện Đại Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa thường xuyên năm 2016 Công ty thủy điện Đại Ninh 08/03/2016
140 Cung cấp trang thiết bị bảo vệ cá nhân năm 2016 KHLCNT đợt 2 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 08/03/2016
141 Gói thầu số 6: Nắp chụp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 08/03/2016
142 Gói: Giấy in nhiệt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua giấy in nhiệt phục vụ công tác in thông báo và biên nhận thanh toán tiền điện bằng máy in bluetooth Công ty Điện lực Vĩnh long 08/03/2016
143 GÓI D1: CUNG CẤP CÁP NGẦM 220KV, DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, ĐẤU NỐI VÀ TNHC Kế hoạch LCNT dự án Đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/03/2016
144 Nắp chụp Silicone các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị phục vụ công tác lắp đặt chỉ thị pha và tăng cường cách điện cho các vị trí xung yếu trên đường dây và công tác giảm sự cố năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 07/03/2016
145 VT14/2016: Cung cấp LA Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 - bổ sung Công ty Điện lực Gò Vấp 04/03/2016
146 Gói thầu EPC: Khảo sát thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng công trình nâng công suất trạm 220/110kV. Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng công suất trạm phân phối 220/110kV NMTĐ Đại Ninh từ 63MVA lên (63+125)MVA. Công ty thủy điện Đại Ninh 04/03/2016
147 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 6) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
148 Trụ, neo các loại (gói 7) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
149 Trang bị dụng cụ an toàn và bảo hộ lao động năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ an toàn và bảo hộ lao động năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 04/03/2016
150 Aptomat các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
151 Hộp phân phối các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
152 Decan số trụ và biển báo các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
153 Chụp cách điện các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
154 Phụ kiện thiết bị lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB và phụ kiện cho các công trình SCL năm 2016 và SCTX quý 2/2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 04/03/2016
155 Gói DEP-AMR-G2: Mua sắm công tơ điện tử (Meter) và hệ thống thu nhập dữ liệu đo đếm từ xa (Head End system – HES) và dịch vụ lắp đặt Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống tự động thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/03/2016
156 Gói thầu số 4: Hộp bảo vệ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 03/03/2016
157 Gói thầu số 3: Thiết bị đóng cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 03/03/2016
158 Biển báo chỉ thị thứ tự pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị phục vụ công tác lắp đặt chỉ thị pha và tăng cường cách điện cho các vị trí xung yếu trên đường dây và công tác giảm sự cố năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 02/03/2016
159 Gói thầu số 8: Sửa chữa lớn đập tràn (gia cố chống sạt lở khu vực bờ trái đập)“gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2016 – Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 01/03/2016
160 Khảo sát lập TKKT, lập TKKT-TDT & TKBVTC, HSMT; lập quy trình bảo trì công trình và thỏa thuận PCCC Kế hoạch LCNT dự án TBA 220KV TÂN CẢNG Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 01/03/2016
161 Khảo sát lập TKKT, lập TKKT-TDT & TKBVTC, HSMT; lập quy trình bảo trì công trình và thỏa thuận PCCC Kế hoạch LCNT dự án TBA 220KV TÂN CẢNG Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 01/03/2016
162 Trụ, neo và ống cống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn đầu tư xây dựng năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 01/03/2016
163 Phụ kiện lưới điện các loại và thiết bị đóng cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn đầu tư xây dựng năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 01/03/2016
164 Cung cấp Ô tô 7 chỗ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/02/2016
165 Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn đầu tư xây dựng năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 27/02/2016
166 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ –Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ –Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 26/02/2016
167 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 26/02/2016
168 Gói thầu MSTT 16-01: Mua sắm LA 18kV 10kA Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 26/02/2016
169 Cung cấp bảo vệ cá nhân năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bảo vệ cá nhân năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 23/02/2016
170 Mua sắm cột điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cột điện Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 23/02/2016
171 Gói thầu MSTT 16-02: Mua sắm Nối bọc cách điện IPC Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016.. Công ty Điện lực Hóc Môn 22/02/2016
172 Mua sắm ghip, đầu cốt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ghíp, đầu cốt các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/02/2016
173 Mua sắm vỏ hộp công tơ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ hộp công tơ Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/02/2016
174 Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 17/02/2016
175 Gói thầu số 9 Mua vật tư thiết bị lắp đặt tủ tụ bù hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị lắp đặt tủ tụ bù hạ thế phục vụ cho công tác NTTC năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 04/02/2016
176 Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/02/2016
177 Gói thầu : Mua sắm máy biến thế cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến thế cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/02/2016
178 Gói thầu : Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt hạ thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt hạ thế cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 02/02/2016
179 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại năm 2016 KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 29/01/2016
180 Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 (không bao gồm TM1 ĐN3) SCL năm 2016 Công ty Thủy điện Đồng Nai 25/01/2016
181 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và trường Sa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và trường Sa Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 25/01/2016
182 Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22KV Tân Hưng". Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 05 công trình lưới điện năm 2016. Công ty điện lực Tây Ninh 25/01/2016
183 Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp" Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 05 công trình lưới điện năm 2016. Công ty điện lực Tây Ninh 25/01/2016
184 Mua sắm thiết bị Router (Router Gateway) và thiết bị tường lửa (Firewall) năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị Router (Router Gateway) và thiết bị tường lửa (Firewall) năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 25/01/2016
185 Cung cấp thiết bị các loại cho công trình: Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình: Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/01/2016
186 Trang bị dụng cụ đồ nghề Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Trang bị dụng cụ đồ nghề năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 22/01/2016
187 Thi công xây dựng công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Lợi Hải và ông Hải, huyện Thuận Bắc”. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực xã Bắc Sơn, Bắc Phong, Lợi Hải và Công Hải, huyện Thuận Bắc” Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/01/2016
188 Thi công xây dựng công trình “Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước”. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/01/2016
189 Thi công xây dựng công trình “Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Xây dựng mạch vòng 22kV Nhơn Hải - Vĩnh Hy" Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 22/01/2016
190 Gói thầu “Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp Điện lực và dây thông tin” Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa-Trường Sa Quận Tân Bình” và “Xây dựng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên đường Hoàng Sa và Trường Sa, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh” CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 20/01/2016
191 Cung cấp vật tư, thiết bị Điện phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 (không bao gồm TM1 & hệ thống TTLL ĐN3) SCL năm 2016 Công ty Thủy điện Đồng Nai 19/01/2016
192 Gói thầu số 6 Mua Đà và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 19/01/2016
193 Gói thầu số 5 Mua Phụ kiện đấu nối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 19/01/2016
194 Gói thầu số 3 Mua Hộp Composite gắn điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 19/01/2016
195 Cung cấp hoá chất phục vụ sản xuất điện quý 1 và 2 năm 2016 KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/01/2016
196 Cung cấp DV thực hiện quan trắc, lập BC kiểm soát ô nhiễm môi trường và thử nghiệm thông số môi trường năm 2016 KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/01/2016
197 Cung cấp dao cách ly 1 pha (DS) phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dao cách ly 1 pha (DS) phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/01/2016
198 Quần áo BHLĐ cá nhân các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – Thi công năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 18/01/2016
199 Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – Thi công năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 18/01/2016
200 Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – Thi công năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 18/01/2016
201 Cung cấp Bộ định vị van kiểm soát Hệ thống xử lý nước, nước thải Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 14/01/2016
202 Gói thầu số 4 Mua Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 12/01/2016
203 Gói thầu số 7 Mua Cáp gắn điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 12/01/2016
204 Gói thầu số 1 Mua Sứ cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 12/01/2016
205 Gói thầu số 2 Mua trụ BTLT các loại Mua VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Phước 12/01/2016
206 Trụ BTLT, móng neo và đà cản Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2016 Điện lực Hậu Giang 08/01/2016
207 Gói thầu số 1: Mua sắm các loại phụ kiện lưới điện và sắt hình gia công cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2016
208 Gói thầu số 2: Mua sắm phụ kiện đấu nối, kẹp treo đỡ cáp và cách điện cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2016
209 Gói thầu số 4: Mua sắm trụ điện và đà cản cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 07/01/2016
210 Bảng nhựa - hộp nhựa (trong nhà) + Hộp composite lắp điện kế (ngoài trời) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện 06 tháng đầu năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 26/12/2015
211 Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa Hệ thống FGD (ControlLogix Redundancy Enhanced Module 1756-RM2) KHLCNT đợt 8 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 25/12/2015
212 Gói thầu 16-1-14: Kẹp nối ép, kẹp quai, kẹp hotline và ống nối cáp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/12/2015
213 Gói thầu 16-1-15: Kẹp nối ép, kẹp quai và kẹp căng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/12/2015
214 Gói thầu 16-1-04: Máy cắt hạ thế 1P và 3P có hộp bảo vệ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/12/2015
215 Gói thầu 16-1-06: Thùng cầu dao, thùng điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/12/2015
216 Gói thầu 16-1-07: Ống nhựa các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/12/2015
217 Gói thầu số 5: KT/2015-Tư vấn kiểm toán dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/12/2015
218 Gói thầu số 3: XL/2015-Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/12/2015
219 Gói thầu 16-1-05: Trụ bê tông ly tâm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
220 Gói thầu 16-1-08: Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
221 Gói thầu 16-1-09: Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
222 Gói thầu 16-1-10: Nắp chụp và băng keo cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
223 Gói thầu 16-1-11: Giáp buộc và giáp níu các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
224 Gói thầu 16-1-01: Cáp nhôm lõi thép trần và cáp đồng bọc các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
225 Gói thầu 16-1-02: Cáp duplex, cáp muller lõi đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
226 Gói thầu 16-1-03: Cáp xoắn treo hạ thế lõi nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
227 Gói thầu 16-1-12: Xà thép, thanh chống và Potelet các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
228 Gói thầu 16-1-13: Sứ ống chỉ, Uclevis, móc treo, cọc+kẹp tiếp địa và pipe nhựa cong 70*70 các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
229 Gói thầu16-1-16: Phụ kiện dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
230 Gói thầu 16-1-17: Dây chảy, dây chì các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 Công ty Điện lực Hóc Môn 23/12/2015
231 Gói 2: Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 4 phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 22/12/2015
232 Gói 3: Máy biến thế amaphous các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 4 phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 22/12/2015
233 Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng trên hội trường lầu 5 phục vụ lớp đào tạo chuyển đổi TCKT của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng trên hội trường lầu 5 phục vụ lớp đào tạo chuyển đổi TCKT của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 21/12/2015
234 Cung cấp MCCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MCCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/12/2015
235 VT01/2016: Cung cấp trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
236 VT02/2016: Cung cấp cáp mắc điện hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
237 VT03/2016: Cung cấp xà, thanh chống, Potelet, Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
238 VT04/2016: Cung cấp hộp domino, CB máy cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
239 VT05/2016: Cung cấp hộp bảo vệ điện kế, nắp đậy CB, thùng điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
240 VT06/2016: Cung cấp giáp buộc, giáp níu, cosse, kẹp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
241 VT07/2016: Cung cấp cầu chì ống trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
242 VT08/2016: Cung cấp sứ đứng, sứ treo và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực Gò Vấp 17/12/2015
243 Mua sắm camere đọc chỉ số công tơ năm 2015 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm camera đọc chỉ số công tơ năm 2015 Phòng Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/12/2015
244 Gói 1: Dây cáp điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 4 phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/12/2015
245 Kế hoạch đấu thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC tại văn phòng Công ty CNTT ĐLMN Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC tại văn phòng Công ty CNTT ĐLMN Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 14/12/2015
246 Mua sắm tiếp địa di động hạ áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tiếp địa di động hạ áp Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 11/12/2015
247 Gói thầu mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB triển khai hệ thống mạng LAN/WAN/WIFI nhà xưởng Công ty thí nghiệm điện miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 11/12/2015
248 Cung cấp LA, FCO, LBFCO và MCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm LA, FCO, LBFCO và MCB các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 11/12/2015
249 Mua sắm thiết bị CNTT tháng 11 cho các đơn vị phục vụ SXKD Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị CNTT tháng 11 cho các đơn vị phục vụ SXKD Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 08/12/2015
250 Cung cấp thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 03/12/2015
251 Gói 2: Phụ kiện lưới điện các loại bao gồm 3 lô: Lô 1:Phụ kiện các loại, Lô 2: Nắp chụp silicon, Lô 3: Mối nối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 3 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 03/12/2015
252 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 30/11/2015
253 Nắp che đầu sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp che đầu sứ lắp đặt giai đoạn 2 Điện lực Hậu Giang 23/11/2015
254 Gói: Sứ và phụ kiện sứ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư cho các công trình sửa chữa lớn các đường dây trung thế năm 2015 (thay sứ) của Điện Lực Bình Tân. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/11/2015
255 VT21/2015: Cung cấp ống nhựa HDPE Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác ống nhựa HDPE cho công trình ĐTXD-công trình: Xây dựng mới lộ ra Cầu Hang trạm Bình Hòa năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 19/11/2015
256 GÓI G: ĐÀO VÀ TÁI LẬP MƯƠNG CÁP NGẦM Kế hoạch LCNT dự án Đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/11/2015
257 Mua sắm thiết bị máy văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị máy văn phòng Công ty Mua bán điện 04/11/2015
258 Sào đo dòng trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 04/11/2015
259 Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất dịch vụ quý 3 và 4/2015 (dây đồng, dầu biến thế, vật tư sửa chữa máy biến thế) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 03/11/2015
260 Cung cấp văn phòng phẩm quý 3 và 4/2015 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 03/11/2015
261 GÓI THẦU SỐ 1: CUNG CẤP VTTB, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VTTB TOÀN BỘ DỰ ÁN KHLCNT dự án Mở rộng trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/11/2015
262 Gói F: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch LCNT dự án Cáp ngầm 110kV đấu nối trạm Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/11/2015
263 gói số 65-15 “Tủ điện kế” Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 02/11/2015
264 Gói thầu số 3: Cung cấp Máy cắt 22kV, Máy chụp sóng (recorder: 8 analog chanel and 16 logic chanel) và Bộ Joint D-ring làm kín cho van seat hạ lưu van cầu của hai tổ máy Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Máy cắt 22kV, Máy chụp sóng (recorder: 8 analog chanel and 16 logic chanel) và Bộ Joint D-ring làm kín cho van seat hạ lưu van cầu của hai tổ máy. Công ty thủy điện Đại Ninh 29/10/2015
265 Gói 64-15: “Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch VTTB công trình “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp” CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/10/2015
266 Gói thầu số 5: Cáp đồng hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL, ĐTXD sử dung cho các thàng còn lại năm 2015 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 28/10/2015
267 Gói 1: Trụ điện và neo các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 3 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 28/10/2015
268 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 27/10/2015
269 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án CQT lưới điện khu vực Thị trấn Chũ và các vùng lân cận - huyện Lục Ngạn Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 27/10/2015
270 Gói số 62-15 “Thùng bảo vệ thiết bị đóng cắt và phụ kiện” Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch sửa chữa trạm biến thế năm 2015-2016 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 26/10/2015
271 Cung cấp Ô tô 7 chỗ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015, Hạng mục: Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Tân Phú năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2015
272 Cung cấp xe tải 500-650KG Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015, Hạng mục: Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Tân Phú năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2015
273 Gói thầu số 7: Ống nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL, ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 26/10/2015
274 Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống CNTT tại Công ty Điện lực Ninh Thuận và các Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị hệ thống CNTT tại Công ty Điện lực Ninh Thuận và các Điện lực Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 26/10/2015
275 TƯ VẤN KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP DAĐTXD-TKBVTC; LẬP DỰ ÁN ĐTXD; LẬP TKBVTC-TDT; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP DAĐTXD-TKBVTC; LẬP DỰ ÁN ĐTXD; LẬP TKBVTC-TDT; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/10/2015
276 Gói thầu HM2-BH2: Bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình hạng mục Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV trên đường Lương Định Của. Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 220kV Cát Lái-Tân Cảng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/10/2015
277 Tư vấn giám sát thi công xây dung công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới hạ thế khu vực Quận Tân Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 22/10/2015
278 Gói thầu số 4: Cosse, kẹp nối ép và giáp buộc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 21/10/2015
279 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án CQT lưới điện khu vực Hoàng Văn Thụ, Song Khê, Thọ Xương, Xương Giang, Dĩnh Trì - Thành phố Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 21/10/2015
280 Gói thầu số 3: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/10/2015
281 Gói thầu số 6: Thiết bị đóng cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCl và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/10/2015
282 Gói thầu số 2: Cáp ngầm hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL và ĐTXD sử dụng cho các tháng còn lại năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 19/10/2015
283 Gói thầu số 1: Cáp nhôm ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD, SCL, ĐTXD sử dung cho các tháng còn lại năm 2015 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 19/10/2015
284 Gói thầu số 3: Cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng, lan truyền tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (cho các tòa nhà khu A và khu B) Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 19/10/2015
285 Mua sắm các VTTB phục vụ công tác lập dự án, quản lý dự án và giám sát dự án đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu Data center Kế hoạch đấu thầu dự án dự án đầu tư hệ thống Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 19/10/2015
286 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc A-B huyện Bình Chánh 2015” Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc A-B huyện Bình Chánh 2015” CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 16/10/2015
287 VTTB 24/2015– Máy cắt hạ thế 3P 100A+ hộp bảo vệ (sử dụng cho tụ bù hạ thế), cosse ép Cu 10mm2. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm máy cắt hạ thế 3P 100A+hộp bảo vệ (sử dụng cho tụ bù hạ thế), cosse ép Cu 10mm2 phục vụ cho công tác SXKD năm 2015. CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/10/2015
288 Cung cấp bóng đèn tuýp LED Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2015 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 15/10/2015
289 GS2015-CH - Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/10/2015
290 Gói 1: Sứ & phụ kiện sứ các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
291 Gói 2: Đà và thanh chống các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
292 Gói 2: Đà và thanh chống các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
293 Gói 3: Bảng nhựa - hộp nhựa, Hộp composite &Thùng composite lắp trạm gồm 2 lô: lô 1: Bảng nhựa - hộp nhựa (trong nhà) + Hộp composite lắp điện kế (ngoài trời), lô 2: Thùng composite lắp trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
294 Gói 2: Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB đợt 2 phục vụ nhận thầu thi công quí 4 năm 2015 và quí 1 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/10/2015
295 Xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Chống quá tải lưới điện các xã Đào Mỹ, Mỹ Thái, Thái Đào - huyện Lạng Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 13/10/2015
296 Gói thầu số 3: Máy cắt, hộp domino, tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị đóng cắt cho quý 2/2015 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 09/10/2015
297 Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Cộng Hòa quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp Điện lực và dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình và “ Xây dựng mới mạng hầm cống phục vụ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 09/10/2015
298 Tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-TDT Kế hoạch đấu thầu dự án Các xuất tuyến 22kV trạm 500kV Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 09/10/2015
299 Gói : Pin cho UPS và tủ rack. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho dự án nâng cấp hệ thống lưu điện phòng máy chủ của Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 09/10/2015
300 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển lưới hạ thế khu vực Quận Tân Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 08/10/2015
12345678910...