Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Mua thiết dùng kiểm tra, thử nghiệm và máy đo các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua thiết bị thử nghiệm năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 28/04/2017
2 Gói thầu số 1: Thiết bị xác định đồng vị pha trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án 1/ Mua sắm thiết bị xác định đồng vị pha trung thế 2/ Mua sắm kềm ép thủy lực 12T dùng pin 3/ Mua sắm máy đột thủy lực 30T Công ty Điện lực Hậu Giang 27/04/2017
3 Gói thầu số 2: Kềm ép thủy lực 12T dùng pin Kế hoạch đấu thầu dự án 1/ Mua sắm thiết bị xác định đồng vị pha trung thế 2/ Mua sắm kềm ép thủy lực 12T dùng pin 3/ Mua sắm máy đột thủy lực 30T Công ty Điện lực Hậu Giang 27/04/2017
4 Gói thầu số 3: Máy đột thủy lực 30T Kế hoạch đấu thầu dự án 1/ Mua sắm thiết bị xác định đồng vị pha trung thế 2/ Mua sắm kềm ép thủy lực 12T dùng pin 3/ Mua sắm máy đột thủy lực 30T Công ty Điện lực Hậu Giang 27/04/2017
5 Mua sắm trang thiết bị an toàn phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị an toàn phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 26/04/2017
6 Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 25/04/2017
7 Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn khu đầu mối năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống phao cảnh báo an toàn khu đầu mối – Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 24/04/2017
8 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “XDM các tuyến dây Tân Tạo, Ngã tư Hóc Môn TBA Hóc Môn 2” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM các tuyến dây Tân Tạo, Ngã tư Hóc Môn TBA Hóc Môn 2 Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 21/04/2017
9 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “XDM lộ ra 477 trạm 110 kV/22 kV Láng Cát” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra 477 trạm 110 kV/22 kV Láng Cát Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 21/04/2017
10 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “XDM, Cải tạo lưới điện trung thế để khai thác tải các lộ ra Lạc Quang, Tham Lương, Chánh Tây” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM, Cải tạo lưới điện trung thế để khai thác tải các lộ ra Lạc Quang, Tham Lương, Chánh Tây Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 21/04/2017
11 Gói thầu số 25: CCDC - ĐN Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB, ATBHLĐ phục vụ SXKD, SCL, ĐTXD năm 2017 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 21/04/2017
12 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ Dự án cổng thanh toán tiền điện trực tuyến của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư cổng thanh toán tiền điện trực tuyến của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 21/04/2017
13 Gói 2: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực huyện Cầu Ngang Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng năm 2017 - phần lưới điện Công ty Điện lực Trà Vinh 21/04/2017
14 Gói 3: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải. Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng năm 2017 - phần lưới điện Công ty Điện lực Trà Vinh 21/04/2017
15 Gói 4: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực các huyện Châu thành, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long và Trà Cú. Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng năm 2017 - phần lưới điện Công ty Điện lực Trà Vinh 21/04/2017
16 Gói 1: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực thành phố Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng năm 2017 - phần lưới điện Công ty Điện lực Trà Vinh 21/04/2017
17 Cung cấp VTTB thi công xây dựng công trình Tăng cường nguồn điện cho Trung Tâm lưu trữ dữ liệu EVN SPC. Kế hoạch đấu thầu dự án Tăng cường nguồn điện cho Trung Tâm lưu trữ dữ liệu EVN SPC Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 20/04/2017
18 Thiết bị mạng không dây Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị mạng không dây Điện lực Hậu Giang 19/04/2017
19 Cẩm nang sử dụng điện an toàn Cẩm nang sử dụng điện an toàn năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/04/2017
20 Gói thầu 16: Nhà làm việc Điện lức Cao Lãnh Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực Cao Lãnh Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/04/2017
21 Mua sắm xe ô tô bán tải Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô bán tải Công ty điện lực Tây Ninh 19/04/2017
22 Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2017 – Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 14/04/2017
23 Mua sắm thiết bị hệ thống hạ tầng mạng phục vụ cho nhà điều hành Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị hệ thống hạ tầng mạng phục vụ cho nhà điều hành Công ty Điện lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 14/04/2017
24 GÓI 2: ĐÀO VÀ TÁI LẬP MƯƠNG CÁP NGẦM Kế hoạch LCNT dự án Đường dây 110kV Quận 8 - Hùng Vương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/04/2017
25 Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 13/04/2017
26 Xe tải 650kg Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 13/04/2017
27 Dây cáp điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/04/2017
28 Mua sắm ống nhựa cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ống nhựa cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 12/04/2017
29 Quần áo BHLĐ và trang phục bảo vệ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm quần áo BHLĐ và trang phục bảo vệ năm 2017 Điện lực Hậu Giang 12/04/2017
30 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực tx Duyên Hải và huyện Duyên Hải Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2017 - phần lưới và trạm Công ty Điện lực Trà Vinh 12/04/2017
31 Phương tiện làm việc và bảo vệ cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện làm việc và bảo vệ cá nhân năm 2017 Điện lực Hậu Giang 10/04/2017
32 Dụng cụ làm việc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dụng cụ làm việc năm 2017 Điện lực Hậu Giang 10/04/2017
33 Gói thầu TS-08: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư XD trụ sở QLVH các NMTĐ trên Sông Bung và Công ty CP thủy điện A Vương - GENCO2 tại Đà Nẵng Công ty thủy điện Sông Bung 05/04/2017
34 GÓI THẦU DATP-TVGS: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Kế hoạch đấu thầu dự án DATP: SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ XÂY DỰNG HÀNG RÀO TRẠM 110KV AN HẠ - DỰ ÁN: TRẠM BIẾN ÁP 110KV AN HẠ VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/04/2017
35 Máy biến thế Amorphous các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 04/04/2017
36 Mua sắm dây buộc không từ tính Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây buộc không từ tính Công ty Điện lực Vĩnh long 29/03/2017
37 Máy photocopy (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 29/03/2017
38 Nguồn AC-DC 20kVA cho các Server (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 29/03/2017
39 Máy hàn và máy đo sợi quang (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 29/03/2017
40 Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ bảo dưỡng cửa nhận nước và đập tràn Nhà máy TĐ Sông Bung 4 Kế hoạch đấu thầu Đợt 2 - SXKD năm 2017 Công ty thủy điện Sông Bung 28/03/2017
41 Tư vấn Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT dự án “Cải tạo lộ ra Bình Giã, Hiến Lê – Trạm trung gian Bà Quẹo” Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo lộ ra Bình Giã, Hiến Lê – Trạm trung gian Bà Quẹo Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 28/03/2017
42 Tư vấn Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đường Phạm Văn Hai” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đường Phạm Văn Hai Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 28/03/2017
43 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT cho các dự án: Dự án 1: Cải tạo trạm ngắt Tân Sơn Nhất; Dự án 2: Cải tạo phòng biến điện thành trạm ngắt TSF" Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Cải tạo trạm ngắt Tân Sơn Nhất; Dự án 2: Cải tạo phòng biến điện thành trạm ngắt TSF" Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 28/03/2017
44 Gói thầu số 3: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt phục vụ vận hành Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu Đợt 2 - SXKD năm 2017 Công ty thủy điện Sông Bung 28/03/2017
45 Gói thầu 17-1-20: Hộp domino 9 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 22/03/2017
46 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT và TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lộ ra Kho Xăng trạm Bình Lợi” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Kho Xăng trạm Bình Lợi Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 22/03/2017
47 Gói thầu số 7: Cáp nhôm ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB, ATBHLĐ phục vụ SXKD, SCL, ĐTXD năm 2017 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 22/03/2017
48 Mua sắm máy tính để bàn phục vụ triển khai ứng dụng hệ thống FMIS/MMIS. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính để bàn phục vụ triển khai ứng dụng hệ thống FMIS/MMIS.. Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 22/03/2017
49 Gói thầu 17-1-21: Tủ điện tổng dùng cho trạm biến thế đo đếm hạ thế. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 22/03/2017
50 Gói thầu 17-1-22: Thùng cầu dao, thùng bảo vệ, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 22/03/2017
51 Gói thầu CHCT 17-05: Giàn tụ bù, Giá treo 3MBT và giáp bọc inox đầu trụ. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 22/03/2017
52 Gói thầu CHCT 17-06: Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 CN Tổng công ty điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn 22/03/2017
53 Trang bị Thiết bị đo điện áp trung thế (Sào đo độ lệch) Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bổ sung Thiết bị đo điện áp trung thế năm 2017 cho Công ty Điện lực Tân Phú Phòng Kế hoạch & Vật tư 21/03/2017
54 Thi công cung cấp toàn bộ VTTB cho công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực các tuyến hẻm thuộc phường Phú Trung- Tân Sơn Nhì (GĐ 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin trên các tuyến hẻm thuộc phường Phú Trung- Tân Sơn Nhì (GĐ 2) Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/03/2017
55 Thi công cung cấp toàn bộ VTTB cho công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực trên địa bàn các phường Phú Trung và Tân Sơn Nhì Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin trên các tuyến đường Đinh Liệt, Thống Nhất, Hàn Mặc Tử, Cộng Hòa 3, Vũ Trọng Phụng, Diệp Minh Châu, Nguyễn Thế Truyện và các tuyến hẻm phường Phú Trung- Tân Sơn Nhì Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/03/2017
56 Thi công và cung cấp toàn bộ VTTB cho công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực trên địa bàn các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý và Tân Sơn Nhì Chỉnh trang dây thông tin trên các tuyến đường S1, S3, S5, S7, S9, S2, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Ngọc Nhựt, Đường Số 18, Bờ Bao Tân Thắng, Nguyễn Súy và các tuyến hẻm đường Nguyễn Quý Anh, Nguyễn Văn Săng, Nguyễn Cửu Đàm, Trần Văn Ơn, Tân Kỳ Tân Quý Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/03/2017
57 Thi công và cung cấp toàn bộ VTTB cho công trình chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện lực trên các tuyến đường Khu dân cư Ao Sen và các hẻm phường Hiệp Tân-Tân Thới Hòa Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin trên các tuyến đường Khu dân cư Ao Sen và các hẻm phường Hiệp Tân-Tân Thới Hòa Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/03/2017
58 Mua điện thoại di động và Máy in bluetooth Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị phục vụ công tác ghi chỉ số gạch nợ khách hàng sử dụng điện và kiểm tra giám sát an toàn công việc trên lưới bằng hình ảnh Công ty Điện lực Vĩnh long 21/03/2017
59 GÓI THẦU SỐ 7: CUNG CẤP TRỤ THÉP ỐNG ĐƠN THÂN T9, T10 Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU SỐ 7: CUNG CẤP TRỤ THÉP ỐNG ĐƠN THÂN T9, T10, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ T28) Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/03/2017
60 Giấy in nhiệt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua giấy in nhiệt phục vụ công tác in thông báo và biên nhận thanh toán tiền điện, biên nhận chiết tính bằng máy in bluetooth Công ty Điện lực Vĩnh long 17/03/2017
61 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT cho các dự án: Dự án 1 "XDM lộ ra 471, 472, 473 trạm 110kV Tân Phú Trung"; Dự án 2 "Cải tạo các lộ ra 22kV trạm 110kV Phú Hòa Đông" Kế hoạch đấu thầu 02 dự án: Dự án 1 "XDM lộ ra 471, 472, 473 trạm 110kV Tân Phú Trung"; Dự án 2 "Cải tạo các lộ ra 22kV trạm 110kV Phú Hòa Đông" Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM 16/03/2017
62 Mua sắm thiết bị xử lý hư hỏng hợp bộ sắc kí khí GC 6890 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị xử lý hư hỏng hợp bộ sắc kí khí GC 6890 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 15/03/2017
63 Thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị thí nghiệm định kỳ năm 2017 Điện lực Hậu Giang 15/03/2017
64 Máy phát điện 400kVA Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy phát điện 400kVA 220/380V cho Công ty Điện lực Tân Phú Phòng Kế hoạch & Vật tư 14/03/2017
65 Xe tải cẩu 8 tấn (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 14/03/2017
66 Xe tải 650kg (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 14/03/2017
67 Gói thầu số 02: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên nhà máy Thủy điện Quảng Trị năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên năm 2017 – Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 13/03/2017
68 Gói thầu 15: Đường dây trung thế và TBA cấp điện phục vụ Khu 8 và bảo vệ rừng tràm, huyện Cao Lãnh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu 15: Đường dây trung thế và TBA cấp điện phục vụ Khu 8 và bảo vệ rừng tràm, huyện Cao Lãnh Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/03/2017
69 Dụng cụ An toàn - Đo lường - Thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công Điện lực Hậu Giang 08/03/2017
70 Cung cấp thiết bị điều hoà không khí cho công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên” Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy 04 công trình “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu” và 04 gói thầu: Cung cấp thiết bị điều hoà không khí cho 04 công trình “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”; “Mở rộng nhà làm việc Điệ Điện lực Tây Ninh 07/03/2017
71 Thi công xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo mới nối tuyến trung thế ngầm tuyến dây Sơn Kỳ 1 cấp điện cho trạm ngắt số 1-Khu liên hợp TDTT và dân cự Tân Thắng Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/03/2017
72 VTTB 19/2017- Hộp đầu cáp (nhựa) (T-Plug) các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX CN Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Bình 06/03/2017
73 Cung cấp thiết bị điều hoà không khí cho công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu” Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy 04 công trình “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu” và 04 gói thầu: Cung cấp thiết bị điều hoà không khí cho 04 công trình “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”; “Mở rộng nhà làm việc Điệ Điện lực Tây Ninh 03/03/2017
74 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy 04 công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng; Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu; Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu; Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên”. Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy 04 công trình “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu” và 04 gói thầu: Cung cấp thiết bị điều hoà không khí cho 04 công trình “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”; “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”; “Mở rộng nhà làm việc Điệ Điện lực Tây Ninh 03/03/2017
75 VTTB 20/2017- Dây chì, cầu chì ống, giáp buộc và giáp níu Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 01/03/2017
76 Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 01/03/2017
77 Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 01/03/2017
78 Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng hồ, đập và công trình để đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý sạt lở, bồi lấp sau đợt mưa lũ (từ ngày 14-17/12/2016), Gia cố chống sạt lở rãnh thoát nước trạm phân phối 220kV An Khê và xử lý đá tảng sạt lở mái taluy dương mương đê 1 và Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng hồ, đập và công trình để đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành. Tổng công ty phát điện 2 27/02/2017
79 VTTB 18/2017:Trang bị TBAT, DCĐN Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị an toàn -VSLĐ, DCĐN 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/02/2017
80 VTTB 17/2017: Trang bị BHLĐ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị an toàn -VSLĐ, DCĐN 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/02/2017
81 Quần áo BHLĐ cá nhân các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án quần áo bảo hộ cá nhân năm 2017 (bổ sung) của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 27/02/2017
82 Gói 5: Kiểm toán công trình DATP số 2: Trạm biến áp 220/110/22kV Công nghệ cao, giai đoạn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án DATP SỐ 2: TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CÔNG NGHỆ CAO, GIAI ĐOẠN 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/02/2017
83 Gói 1-Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà TVH Ngũ Lạc Công ty Điện lực Trà Vinh 23/02/2017
84 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực TX Duyên Hải và huyện Duyên Hải Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2017 – Phần lưới và trạm Công ty Điện lực Trà Vinh 23/02/2017
85 Gói thầu thi công xây dựng công trình: Phát triển trạm và lưới trung, hạ thế phường Thạnh Xuân, Quận 12 Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Phát triển trạm và lưới trung, hạ thế phường Thạnh Xuân, Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 23/02/2017
86 Gói 4: Tư vấn giám sát thi công phần điện và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/02/2017
87 Gói 4: Tư vấn giám sát thi công phần điện và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/02/2017
88 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát phần điện và lắp đặt cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/02/2017
89 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát phần điện và lắp đặt cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/02/2017
90 Khảo sát, thiết kế, lắp đặt cột đo gió, quan trắc gió phục vụ nghiên cứu dự án điện gió Hướng Sơn 1 và Hướng Sơn 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Kế hoạch đấu thầu dự án: Khảo sát, thiết kế, lắp đặt cột đo gió, quan trắc gió phục vụ nghiên cứu dự án điện gió Hướng Sơn 1 và Hướng Sơn 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công ty Thủy điện Quảng Trị 20/02/2017
91 Mua sắm rơ le rung đảo và converter Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm rowle rung đảo và converter Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 17/02/2017
92 Gói thầu số 1: Trụ BTLT Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Bưng Ông Thoàn, Caric, Cầu Xây, Long Bửu - Năm 2016 - XXK150703; Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Chợ Nhỏ, Hiệp Phú, Lâm Viên, Tân Lập - Năm 2016 - XXK150701 và Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Mỹ Hòa, Phước Bình, Thảo Điền, Thủ Thiêm - Năm 2016 - XXK150702 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 17/02/2017
93 Gói thầu “Mua sắm license Exchange 2016 Ent, chứng thư số cho tên miền evn.vn của EVN và gia hạn chứng thư số thời hạn 01 năm cho tên miền evn.com.vn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm license Exchange 2016 Ent, chứng thư số cho tên miền evn.vn của EVN và gia hạn chứng thư số thời hạn 01 năm cho tên miền evn.com.vn Trung tâm Viễn thông và CNTT 09/02/2017
94 Gói thầu số 2: Quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường và môi trường lao động giai đoạn vận hành năm 2017 Kế hoạch đấu thầu Đợt 1 - SXKD năm 2017 Công ty thủy điện Sông Bung 09/02/2017
95 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp phần chuyên điện công trình; Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký - Gò Dầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 07/02/2017
96 Hoàn thiện kết nối tín hiệu SCADA - Nhà máy thủy điện Đại Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện kết nối tín hiệu SCADA - Nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 07/02/2017
97 Nắp chụp silicon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 03/02/2017
98 Thi công xây lắp (có cung cấp VTTB) hoàn chỉnh dự án “Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13” Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 25/01/2017
99 Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 25/01/2017
100 Thi công, cung cấp toàn bộ VTTB xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ các phòng trạm biến áp hạ thế trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 24/01/2017
101 VTTB 14/2017 – Kẹp nối rẽ, kẹp quai, cosse, ống nối cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
102 VTTB 15/2017 – Hộp đầu cáp, hộp nối cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
103 VTTB 16/2017 – Tụ bù Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
104 VTTB 06/2017 – LA, FCO Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
105 VTTB 07/2017 – Trụ điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
106 VTTB 08/2017 – Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
107 VTTB 09/2017 – Đà, thanh chống, boulon, giá treo Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
108 VTTB 10/2017 – Hộp domino và máy cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
109 VTTB 11/2017 – Hộp bảo vệ điện kế, thùng điện kế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
110 VTTB 12/2017 – Nắp chụp, băng keo và thuốc hàn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
111 VTTB 13/2017 – Kẹp IPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
112 VTTB 03/2017 – Cáp đồng, cáp nhôm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
113 VTTB 04/2017 – Cáp mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
114 VTTB 05/2017 – Dao cách ly Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 24/01/2017
115 Gói thầu 4: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, gồm 3 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Thanh Bình (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực thị xã Hồng Ngự (năm 2017); Phần 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 23/01/2017
116 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 23/01/2017
117 Dây buộc cổ sứ, đầu sứ không từ tính Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 23/01/2017
118 Bảng nhựa - hộp nhựa (trong nhà), Hộp composite lắp điện kế (ngoài trời) và Thùng composite lắp trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 23/01/2017
119 Nâng cấp đường A1 (đoạn từ Km 0+157 đến Km 0+836,21) Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp đường A1 (đoạn từ Km 0+157 đến Km 0+836,21) Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 20/01/2017
120 Xử lý sạt trượt đường vận hành khu Nhà máy tại Km 0+050 và Km 4+200 Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý sạt trượt đường vận hành khu Nhà máy tại Km 0+050 và Km 4+200. Ban quản lý dự án thủy điện A Vương 20/01/2017
121 VTTB 01/2017 – Biến dòng, biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 20/01/2017
122 Công tác đo đạc thủy văn, dự báo khí tượng thủy văn hồ An Khê, hồ Ka Nak trong năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Công tác đo đạc thủy văn, dự báo khí tượng thủy văn hồ An Khê, hồ Ka Nak năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 20/01/2017
123 Công tác đo đạc thủy văn, dự báo khí tượng thủy văn hồ An Khê, hồ Ka Nak trong năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Công tác đo đạc thủy văn, dự báo khí tượng thủy văn hồ An Khê, hồ Ka Nak năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 20/01/2017
124 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/01/2017
125 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Bình năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Bình năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/01/2017
126 Gia cố chống sạt lở rãnh thaots nước trạm phân phối 220kV An Khê và xử lý đá tảng sạt lở mái taluy dương mương đê 1 Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý sạt lở, bồi lấp sau đợt mưa lũ (từ ngày 14-17/12/2016), Gia cố chống sạt lở rãnh thoát nước trạm phân phối 220kV An Khê và xử lý đá tảng sạt lở mái taluy dương mương đê 1 và Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng hồ, đập và công trình để đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành. Tổng công ty phát điện 2 19/01/2017
127 Tủ tụ bù hạ thế ứng động các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 19/01/2017
128 Sứ và phụ kiện sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 19/01/2017
129 SCTX các công trình: Cắm mốc bảo vệ đập; sửa chữa hàng rào chống xâm lấn phía vai trái đập dâng; xây tường chắn cửa hầm phụ số 1 và 3 tại Khe Sanh. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa thường xuyên năm 2017- Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 18/01/2017
130 Gói thầu số 2: cung cấp cáp ngầm 110kV, dịch vụ lắp đặt đấu nối và TNHC Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/01/2017
131 Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 18/01/2017
132 Trụ điện và neo các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 18/01/2017
133 Phụ kiện lưới điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 1 năm 2017 Công ty Điện lực Vĩnh long 18/01/2017
134 VTTB-10/2017: Tủ RMU các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 13/01/2017
135 Gói KFW - EVNHCMC -CN - Q8CH - BTHV - G: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV cho dự án “Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng” Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/01/2017
136 Gói KFW - EVNHCMC -CN - Q8CH - BTHV - G: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV cho dự án “Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng” Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/01/2017
137 Gói KFW - EVNHCMC -CN - Q8CH - BTHV - G: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV cho dự án “Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng” Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương và Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/01/2017
138 Gói thầu 11: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò - gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lai Vung (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Lấp Vò (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
139 Gói thầu 7: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh - gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Cao Lãnh (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Cao Lãnh (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
140 Gói thầu 8: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười, Tam Nông và Tân Hồng - gồm 3 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tháp Mười (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tam Nông (năm 2017); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Tân Hồng (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
141 Gói thầu 9: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự - gồm 3 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Thanh Bình (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2017); Phần 3: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Hồng Ngự (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
142 Gói thầu 10: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và huyện Châu Thành – gồm 2 phần thầu: Phần 1: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TP Sa Đéc (năm 2017); Phần 2: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế huyện Châu Thành (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 13/01/2017
143 Cung cấp, lắp đặt và xây dựng phòng đặt hệ thống UPS Trang bị hệ thống UPS mới tại nhà điều hành Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 12/01/2017
144 Gói 5: Bảo hiểm xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/01/2017
145 VTTB-14/2017: Xà thép, thanh chống Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
146 VTTB-15/2017: Kẹp treo, Móc treo, Chì niêm, dây niêm, Kẹp ngừng, Băng keo CĐ trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
147 VTTB-16/2017: Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
148 VTTB-17/2017: Sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
149 VTTB-11/2017: Tủ phân phối hạ thế, Máy cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
150 VTTB-12/2017: Tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
151 VTTB-13/2017: Kẹp nối ép, Ống nối cáp, Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
152 VTTB-02/2017: Cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
153 VTTB-03/2017: Cáp xoắn treo hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
154 VTTB-04/2017: Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
155 VTTB-05/2017: FCO, LBFCO, LA, Fuse link các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
156 VTTB-06/2017: Dao cách ly, LBS Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
157 VTTB-07/2017: Thùng composite, Hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
158 VTTB-08/2017: Biến dòng trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
159 VTTB-09/2017: Biến điện áp, biến dòng hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
160 VTTB-18/2017: Kẹp IPC các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
161 VTTB-01/2017: Trụ điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB điện năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 09/01/2017
162 Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và dây thông tin trên đường Nguyễn Văn Luông Ngầm hóa mạng cáp viễn thông kết hợp với ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Văn Luông Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/01/2017
163 Gói thầu 17-1-15: Dây chảy, dây chì, giáp buộc, giáp níu và kẹp nối ép, kẹp quai các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 07/01/2017
164 Gói thầu 17-1-17: Thùng cầu dao, thùng bảo vệ, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 07/01/2017
165 Gói thầu TS-06: Cung cấp trang thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư XD trụ sở QLVH các NMTĐ trên Sông Bung và Công ty CP thủy điện A Vương - GENCO2 tại Đà Nẵng Công ty thủy điện Sông Bung 06/01/2017
166 Xe tải cẩu 3 tấn, rỗ làm việc 13 mét Trang bị tài sản cố định năm 2016”, hạng mục: “Trang bị xe tải cẩu 3 tấn, rỗ làm việc 13 mét Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/01/2017
167 Gói thầu 17-1-08: Tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
168 Gói thầu 17-1-01: Biến dòng, biến điện áp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
169 Gói thầu 17-1-02: Dao cách ly 3P các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
170 Gói thầu 17-1-03: Cầu chì tự rơi, LBFCO, Chống quá điện áp, Nối bọc cách điện và Sứ treo 24kV polymer Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
171 Gói thầu 17-1-04: Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
172 Gói thầu 17-1-05: Cáp điện trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
173 Gói thầu 17-1-16: Cosse ép, Dây niêm, chì niêm và ống nối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 04/01/2017
174 Cung cấp dịch vụ phục vụ triển khai hệ thống FMIS/MMIS tại Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị thành viên Kế hoạch đấu thầu dự án công tác phục vụ triển khai hệ thống FMIS/MMIS tại Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị thành viên Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 04/01/2017
175 Gói thầu số 10: Thi công công trình Kho VTTB - NM TĐ Sông Bung 4 Bổ sung thông tin Kế hoạch đấu thầu đợt 4 phục vụ SXKD năm 2016 Công ty thủy điện Sông Bung 04/01/2017
176 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 04/01/2017
177 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh Công ty điện lực Tây Ninh 04/01/2017
178 Gói thầu 17-1-07: Cáp xoắn treo hạ thế và cáp muller các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 03/01/2017
179 Gói thầu 17-1-10: Trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 03/01/2017
180 Gói thầu 17-1-13: Tủ điện tổng dùng cho trạm biến thế đo đếm hạ thế và hộp domino 9 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 03/01/2017
181 Gói thầu TS-03: Cung cấp máy phát điện dự phòng 500/550 KVA Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh gói TS-03: Cung cấp máy phát điện dự phòng 500-550KVA Công ty thủy điện Sông Bung 30/12/2016
182 Cung cấp máy đo điện trở tiếp xúc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1-Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2017 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 30/12/2016
183 Gói thầu 17-1-18: Sứ ống chỉ và sứ đứng 24kV+ty Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
184 Gói thầu 17-1-19: Mua sắm Kẹp treo cáp, kẹp căng dây, cọc+kẹp tiếp địa và đai thép không rỉ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
185 Gói thầu CHCT 17-01: Ống nhựa các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
186 Gói thầu CHCT 17-02: Giàn tụ bù, Giá treo 3MBT và giáp bọc inox đầu trụ. Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
187 Gói thầu CHCT 17-03: Vật tư dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
188 Gói thầu CHCT 17-04: Thiết bị chỉ báo sự cố trung thế nổi Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
189 Gói thầu 17-1-12: Máy cắt hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
190 Gói thầu 17-1-14: Nắp chụp cách điện, băng keo trung thế và Ống co nhiệt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 29/12/2016
191 Gói thầu số 1: Xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay". Kế hoạch đấu thầu dự án XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/12/2016
192 Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM nối tuyến cấp nguồn 15(22)kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài KS Không lưu và Trung tâm Huấn luyện bay” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/12/2016
193 Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 máy biến áp 110kV - 40MVA Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/12/2016
194 Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phục vụ công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng và giao - thuê đất cho các dự án gồm 13 lô: Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Xuân Hồng và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Kỳ Hòa và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Ba Son và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 220kV Thủ Thiêm và cáp ngầm 220kV đấu nối vào trạm; Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 1; Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 2; Trạm biến áp 110kV An Phú Đông và đường dây đấu n Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 28/12/2016
195 Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông đường Độc Lập-Tân Hương và mua bảo hiểm xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập-Tân Hương Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 28/12/2016
196 Thi công xây lắp Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A-Quận Bình Tân-năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/12/2016
197 Gói thầu 17-1-11: Mua sắm Buolon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 27/12/2016
198 Gói thầu 17-1-09: Xà thép, thanh chống và Potelet các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 27/12/2016
199 Gói thầu 17-1-06: Cáp đồng bọc, cáp nhôm lõi thép trần và cáp đồng trần các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Công ty Điện lực Hóc Môn 27/12/2016
200 Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành, lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 220kV Thủ Thiêm và đường cáp ngầm 220kV đấu nối vào trạm Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 27/12/2016
201 Mua sắm vật tư thiết bị chính phục vụ duy tu, bảo dưỡng, sủa chữa năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị chính phục vụ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 26/12/2016
202 Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Tổng công ty phát điện 2 23/12/2016
203 Bảo hiểm xây dựng công trình 02 dự án: Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 23/12/2016
204 Mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ công tác SXKD Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Bản quyền phần mềm phục vụ công tác SXKD Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 23/12/2016
205 Xà thép U các loại Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/12/2016
206 Gói thầu TS-06: Cung cấp trang thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư XD trụ sở QLVH các NMTĐ trên Sông Bung và Công ty CP thủy điện A Vương - GENCO2 tại Đà Nẵng Công ty thủy điện Sông Bung 20/12/2016
207 Hệ thống bộ đàm kỹ thuật số “Trang bị tài sản cố định năm 2016”, hạng mục: “Trang bị hệ thống bộ đàm liên lạc kỹ thuật số" Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/12/2016
208 Xà thép và thanh chống Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/12/2016
209 Gói thầu số 1: Dịch vụ bảo vệ nhà máy thủy điện Sông Bung 4 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu Đợt 1 - SXKD năm 2017 Công ty thủy điện Sông Bung 20/12/2016
210 Trụ, neo và ống công các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/12/2016
211 Thùng CD + ĐK Composite Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 20/12/2016
212 Cắm mốc ranh giới diện tích đất trả lại cho địa phương quản lý Kế hoạch đấu thầu dự án Cắm mốc ranh giới diện tích đất giao cho địa phương quản lý Tổng công ty phát điện 2 19/12/2016
213 Đà, cổ dê và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 19/12/2016
214 Gói thầu 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/12/2016
215 Gói thầu 5: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực TP Sa Đéc và huyện Lấp Vò, gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực thành phố Sa Đéc (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Lấp Vò (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 19/12/2016
216 Sứ và phụ kiện sứ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 16/12/2016
217 Nắp chụp và ống bọc các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 16/12/2016
218 Gói thầu 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực TP Cao Lãnh và huyện Tam Nông, gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực thành phố Cao Lãnh (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tam Nông (năm 2017) Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
219 Gói thầu 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười và huyện Hồng Ngự, gồm 2 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tháp Mười (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
220 Gói thầu 4: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Thanh Bình, TX Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, gồm 3 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Thanh Bình (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung thế khu vực thị xã Hồng Ngự (năm 2017); Phần 3: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Tân Hồng (năm 2017) Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
221 Gói thầu 6: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Châu Thành và huyện Lai Vung, gồm 3 phần thầu: Phần 1: Sửa chữa đường dây trung thế 3P-22kV khu vực huyện Châu Thành (năm 2017); Phần 2: Sửa chữa lưới trung, hạ thế khu vực huyện Châu Thành (năm 2017); Phần 3: Sửa chữa lưới trung thế khu vực huyện Lai Vung (năm 2017). Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 16/12/2016
222 Phụ kiện lưới điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn năm 2017. Công ty Điện lực Vĩnh long 15/12/2016
223 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "XDM các NRTT1 pha & 3 pha đấu nối trụ 82B, 92, 95, 114/8/5, 114/12, 114/18 tuyến 478TN; 234/104/97B, 234/133, 305/80, 431 tuyến 473TN và tại các trụ 154, 156/27 tuyến 473TĐ huyện DMC"; "XDM các NRTT đấu nối trụ 80/10, 123/12/33/17, 123/33 tuyến 471TB; 25C/32/2/13B, 41B tuyến 472TB; trụ 51/17/5, 67/64/3, 194/8 tuyến 473TB; 49, 63/14A/5 tuy Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
224 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 04 công trình: "Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp tỉnh Tây Ninh năm 2017"; "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Tân Châu, Tân Biên và Châu Thành"; "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Hòa Thành, Dương Minh Châu và Thành phố Tây Ninh" và "Cấy trạm biến áp chống quá tải huyện Trảng Bàng, Gò Dầu và Bến Cầu" Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
225 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Lợi Thuận và các Nhánh rẽ trung áp đấu nối trụ 381, 370/63, 83B, 104/16, 370/56/10 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành"; "XDM và nâng cấp các NR trung áp đấu nối trụ 19B/28/11, 56B/8, 63/22B/5, 63/15B/8B, 63/15C, 63/29B/25B, 4P/15B tuyến 479TN; 25/7B, Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
226 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Đông, huyện Tân Châu"; "Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh" và "XDM các NR trung thế 1 pha đấu nối trụ 69/1T, 136/7/7, 152B/12, 165/6/28/6 tuyến 472SD; 257/65B/19, 306/69 tuyến 474SD; 67B/25, 224/12, 258/31B, 258/40/12, 258/15/25/8, 315/1 tuyến 478SD" Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng 13 công trình lưới điện năm 2017 Điện lực Tây Ninh 15/12/2016
227 Thi công xây lắp, cung cấp một số vật tư và mua bảo hiểm dự án “Ngầm hóa lưới điện khu trung tâm hành chính Quận 8”_Phần không chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện khu trung tâm hành chính Quận 8 Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 13/12/2016
228 Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị nội thất văn phòng Công ty Mua bán điện 13/12/2016
229 Máy cắt hạ thế, Tủ phân phối và Hộp domino các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/12/2016
230 Máy cắt hạ thế 3P 800A và 3200A Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/12/2016
231 Mua sắm phụ kiện, bu lông, đà sắt, giáp níu và giáp buộc cho nhu cầu sửa chữa lớn năm 2017. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sửa chữa lưới điện năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 12/12/2016
232 Thi công xây lắp đường dây hạ áp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng lưới điện phục vụ tách hộ câu phụ chi phí tháp năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 09/12/2016
233 Boulon các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/12/2016
234 Cáp đồng trần và đồng bọc các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/12/2016
235 Cáp muller các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/12/2016
236 Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/12/2016
237 KFW-EVNHCMC-NSGNSG3-G01: Cung cấp cột thép Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/12/2016
238 KFW-EVNHCMC-NSGNSG3-G01: Cung cấp cột thép Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/12/2016
239 Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2017 Công ty điện lực Tây Ninh 09/12/2016
240 Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy vi tính để phục vụ công tác FMIS/MMIS và quản lý vận hành Tổng công ty phát điện 2 07/12/2016
241 Sứ cách điện các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/12/2016
242 Xà thép và thanh chống Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/12/2016
243 Biến dòng trung hạ thế các loại và Biến điện áp Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/12/2016
244 Gói 30-17 Nắp của hộp bảo vệ điện kế và vật tư lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/12/2016
245 Gói 13-17 Tủ phân phối và thùng bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/12/2016
246 Gói 28-17 Băng nhựa và nắp chụp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 06/12/2016
247 Gói thầu số 1: Đào tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/12/2016
248 Cung cấp máy cắt plasma (lần 2) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 06/12/2016
249 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 06/12/2016
250 DATP-XL 01: San lấp mặt bằng và xây dựng hàng rào kể cả mua bảo hiểm hạng mục công trình. Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biếp áp 110kV An Hạ và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/12/2016
251 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB công trình Xây dựng trạm ngắt Văn Luông năm 2015 - MCT: LLK150301 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/12/2016
252 Cung cấp bảo hộ lao động năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 05/12/2016
253 Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành thuộc Dự án “Trạm biến áp 110kV Tham Lương” Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Tham Lương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/12/2016
254 Gói 14-17 Thùng bảo vệ máy cắt và hộp CB giao lưới Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 02/12/2016
255 Gói 15-17 Hộp bảo vệ CB, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 02/12/2016
256 Hộp bảo vệ điện kế các loại (cửa đọc chỉ số kính cường lực) Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/12/2016
257 Gói 3: Tư vấn giám sát thi công phần đào đường, đặt ống, xây dựng mương cáp, hầm cáp, trụ đấu nối và tái lập mặt đường toàn tuyến Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 02/12/2016
258 Mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 02/12/2016
259 Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
260 Quần áo BHLĐ cá nhân các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
261 Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
262 Gói 02-17 Thanh chóng, collier và xà thép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
263 Gói 04-17 Cáp hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
264 Gói 06-17 Móc treo, ống nối cáp, boulon chẻ và kẹp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
265 Gói 08-17 Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
266 Gói 10-17 Cầu chì ống, dây chảy và dây chì các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 01/12/2016
267 Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 01/12/2016
268 Gói 20-17 FCO và LBFCO Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
269 Gói 19-17 Giáp níu và giáp buộc các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
270 Gói 27-17 Băng keo cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
271 Gói 25-17 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
272 Gói 26-17 Giá treo máy biến thế và tấm inox chống động vật xâm nhập lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
273 Gói 21-17 Dao cách ly Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
274 Gói 22-17 LBS 24kV 630A OD Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
275 Gói 23-17 Sứ các loại và Uclevis Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
276 Gói 29-17 Ống nhựa và co PVC Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
277 Gói 17-17 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
278 Gói 24-17 Chì niêm và dây niêm chì Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
279 Mua sắm bơm dầu hệ thống điều tốc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bơm dầu hệ thống điều tốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 30/11/2016
280 Gói 12-17 Máy cắt 3 pha các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
281 Gói 03-17 Hộp và vỏ hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
282 Gói 18-17 Biến dòng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
283 Gói 16-17 Tụ bù các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 30/11/2016
284 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
285 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
286 Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
287 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
288 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 6) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
289 Chụp cách điện polymer các loại (gói 7) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
290 Trụ, neo các loại (gói 8) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
291 Gói 11-17 Máy cắt 2 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 29/11/2016
292 Gói 09-17 Hộp đầu cáp, hộp nối cáp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 29/11/2016
293 Mua sắm đồng hồ đo lưu lượng nước thải dự phòng Kế hoạch đấu thầu Mua sắm đồng hồ đo lưu lượng nước thải dự phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 29/11/2016
294 VTTB 55/2016-Camera nhiệt độ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Bình – Camera nhiệt độ CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/11/2016
295 Trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
296 Cáp xoắn treo hạ thế các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
297 Tụ bù 1 pha 12,7kV 100kVAr Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
298 Gói 07-17 Kẹp IPC các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/11/2016
299 Gói 05-17 Cáp trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/11/2016
300 Gói 01-17 Trụ bêtông ly tâm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm VTTB năm 2017 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/11/2016
12345678910...