Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Gói 5: Kiểm toán công trình Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/09/2014
2 Gói thầu 18: Nhà làm việc Điện lực TX Hồng Ngự. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực TX Hồng Ngự. Tập đòan Điện lực Việt Nam 22/09/2014
3 Gói thầu 17: Nhà làm việc Điện lực Tam Nông. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực Tam Nông. Ban QLDA Điện lực Đồng Tháp 22/09/2014
4 Gói thầu số 1: Đào, tái lập mặt đường; cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án dự án thành phần số 2: Cung cấp, lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV đoạn G8 – G9 thuộc dự án “Đường dây 220kV Cát Lái – Tân Cảng” Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/09/2014
5 Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/09/2014
6 Cung cấp máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 30/09/2014
7 Gói 1: Thi công xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú. Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú Công ty Điện lực Trà Vinh 18/09/2014
8 Gói thầu – Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hành sử dụng điện tại TP.HCM năm 2014 Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hành sử dụng điện tại TP.HCM năm 2014 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 19/09/2014
9 Cung cấp máy biến áp các loại phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 (đợt 2) Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 19/09/2014
10 Gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại và cáp thép phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014(lần 13) Công ty điện lực Tây Ninh 16/09/2014
11 Gói thầu: Mua sắm máy biến thế cho nhu cầu nhận thầu thi công đợt 3 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 12) Công ty điện lực Tây Ninh 16/09/2014
12 Máy in A3 (2 bộ) Máy in A3 Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 17/09/2014
13 Gói DEP-CG-P1 “Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – Huyện Cần Giờ” Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An – huyện Cần Giờ Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/09/2014
14 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Suối Ngô, huyện Tân Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
15 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối vùng ven thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
16 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
17 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
18 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
19 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Long Khánh, huyện Bến Cầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
20 Xây lắp công trình: “Phát triển lưới điện phân phối xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
21 Xây lắp công trình: “Xây dựng mới mạch 2 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối các xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng; Long Khánh, huyện Bến Cầu; Long Thành Trung, huyện Hòa Thành; Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; vùng ven Thị trấn, huyện Tân Biên; Suối Ngô, huyện Tân Châu và "Xây dựng mới mạch 02 từ đầu xuất tuyến đến trụ 45 tuyến 480TH, trạm 110kV Tân Hưng” Công ty điện lực Tây Ninh 12/09/2014
22 Cung cấp và lắp đặt 01 bộ accu 110VDC cho Nhà máy và 01 bộ accu 110VDC cho trạm phân phối 110/220kV Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp và lắp đặt 01 bộ accu 110VDC cho Nhà máy và 01 bộ accu 110VDC cho trạm phân phối 110/220kV Công ty thủy điện Đại Ninh 15/09/2014
23 Gói thầu “Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường tuyến đường Trường Chinh quận Tân Bình phục vụ ngầm hóa cáp điện lực và dây thông tin” Kế hoạch đấu thầu dự án 02 dự án: “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình” và “Xây dựng mới mạng hầm cống phục vụ ngầm hóa cáp thông tin khu vực đường Trường Chinh quận Tân Bình” CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/09/2014
24 Cung cấp thiết bị và phần mềm để nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 15/09/2014
25 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 29/08/2014
26 Thi công xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển trạm biến thế, lưới hạ thế quận Gò Vấp năm 2013 Công ty Điện lực Gò Vấp 29/08/2014
27 Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu : Trang bị chuẩn bị sản xuất, thuộc dự án Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 09/09/2014
28 Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa dầu máy biến thế Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa dầu máy biến thế Công ty thủy điện Đại Ninh 08/09/2014
29 Gói thầu số 2: Cung cấp 02 Actuator ED12SE và 02 Actuator ED25DE Bổ sung thông tin Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015 Công ty thủy điện Đại Ninh 06/09/2014
30 Mua sắm thường xuyên công tơ cơ khí 1 pha 5(20)A. Kế hoạch đấu thầu Mua sắm thường xuyên bổ sung. Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 05/09/2014
31 Mua sắm thường xuyên dây dẫn điện các loại Kế hoạch đấu thầu Mua sắm thường xuyên bổ sung. Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 05/09/2014
32 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng xuất tuyến 375 và 377 sau TBA 110kV Lục Nam Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 29/08/2014
33 Xây lắp 02 công trình đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 28/08/2014
34 Thi công mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công mắc điện CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 27/08/2014
35 Gói thầu số 1: Cung cấp Hợp bộ van và bình tích năng máy cắt 13,8kV Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015 Công ty thủy điện Đại Ninh 22/08/2014
36 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án (phần chuyên điện) “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 22/08/2014
37 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án "Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình" Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Trường Chinh (đoạn từ Phạm Văn Bạch đến cầu Tham Lương) Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 22/08/2014
38 Thi công xây lắp công trình "Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/08/2014
39 Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Lô 1: Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi và các đường dây ĐDK 220-110kV đấu nối; Lô 2: Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Lô 3: Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi. Kế hoạch đấu thầu Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Trạm biến áp 220/110kV Củ Chi và các đường dây ĐDK 220-110kV đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Đường dây 220 kV Cầu Bông - Củ Chi. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/08/2014
40 Gói thầu số 01: Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang cáp thông tin, viễn thông treo trên trụ điện lực địa bàn nội ô các huyện, thị xã, thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2014. Gói thầu số 01: Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông; Gói thầu số 02: Phụ kiện cơ khí (tồn kho) Công ty Điện lực Hậu Giang 01/08/2014
41 Gói thầu số 4B: Ống nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình "Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế trên đường S3 - Xa lộ Hà Nội phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (tuyến Bến Thành - Suối Tiên)") (lần 2). Công ty Điện lực Thủ Thiêm 14/08/2014
42 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình:“ XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 18/08/2014
43 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình :“ XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tân Long trạm Tân Túc CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 18/08/2014
44 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn hệ thống CNTT Công ty Điện lực Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 18/08/2014
45 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập DA ĐT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 15/08/2014
46 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập DA ĐT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Văn Thụ-Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 15/08/2014
47 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập DA ĐT, lập TKBVTC-DT dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và Trường Sa Quận Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Hoàng Sa và Trường Sa Quận Tân Bình CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/08/2014
48 Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 02 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 11) Công ty điện lực Tây Ninh 07/08/2014
49 Cung cấp công cụ dụng cụ, dụng cụ đồ nghề năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị CCDC – DCVP năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp 12/08/2014
50 - Gói số 64/2014 : Cáp ACX 24KV-240mm2. Kế hoạch đấu thầu dự án Sữa chữa các lộ ra trạm 110KV Sa Đéc, TP Sa Đéc. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/08/2014
51 - Gói số 65/2014 : SWITCH các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ PCĐT phục vụ công tác điều hành và thẩm định hồ sơ khảo sát, thiết kế công trình ĐTXD 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/08/2014
52 Gói DEP-SCADA-G2: “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu và bàn giao Hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM” Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/08/2014
53 Máy biến áp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản và XDCB năm 2014 củaCông ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 14/08/2014
54 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Xây dựng mới lộ ra 15kV VIAT trạm 110kV Tân Sơn Nhất” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 15kV VIAT trạm 110kV Tân Sơn Nhất CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/08/2014
55 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Xây dựng mới lộ ra 15kV Hoa Thám trạm 110kV Bà Quẹo” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 15kV Hoa Thám trạm 110kV Bà Quẹo CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 15/08/2014
56 Cung cấp thiết bị văn phòng cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị thiết bị văn phòng cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 13/08/2014
57 Gói thầu: Mua sắm VTTB để chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ điện của Công ty Điện lực Tây Ninh năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ Điện lực năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 01/08/2014
58 Gói thầu 10: Gồm 2 lô thầu - Lô 1: Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Sa Đéc (năm 2014). - Lô 2: Sửa chữa lưới trung thế tuyến 473AH (đoạn từ trụ 3-14), và 475AH, 477AH (đoạn từ trụ 1-19), thành phố Sa Đéc. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Sa Đéc. Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
59 Gói thầu 11: Gồm 3 lô thầu - Lô 1: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã huyện Tháp Mười. - Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực ấp 4, xã An Phong, huyện Thanh Bình. - Lô 3: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho xã Phú Cường và Tân Công Sính, huyện Tam Nông. Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình và Tam Nông. Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
60 Gói thầu 12: Gồm 3 lô thầu - Lô 1: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã huyện Cao Lãnh. - Lô 2: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho xã An Hiệp, huyện Châu Thành. - Lô 3: Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho các xã, huyện Lai Vung. Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh, Châu Thành và Lai Vung. Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
61 Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn hệ thống CNTT Công ty Điện lực Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 30/07/2014
62 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 08/08/2014
63 Mua sắm đồng phục bảo hộ lao động năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đồng phục bảo hộ lao động năm 2014 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 04/08/2014
64 Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 04/08/2014
65 Thi công xây dựng công trình "Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây năm 2014" Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây năm 2014 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 31/07/2014
66 Thi công xây dựng công trình "Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây trung thế trên địa bàn Quận 12" Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp mới thiết bị đóng cắt các tuyến dây trung thế trên địa bàn Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 31/07/2014
67 Thi công xây dựng công trình "Kiện toàn thiết bị đóng cắt 04 tuyến trung thế Quang Trung, Cầu Dừa, Tân Hiệp, KCN TTH ( địa bàn Quận 12)" Kế hoạch đấu thầu dự án Kiện toàn thiết bị đóng cắt 04 tuyến trung thế Quang Trung, Cầu Dừa, Tân Hiệp, KCN TTH ( địa bàn Quận 12) Tập đòan Điện lực Việt Nam 31/07/2014
68 Phụ kiện cáp quang các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư làm gọn bó cáp thông tin năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 10/07/2014
69 Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 ISUZU Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 Isuzu Công ty điện lực Tây Ninh 28/07/2014
70 Gói 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB. DA: Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng Công ty Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 29/07/2014
71 Sửa chữa phòng vệ sinh nhà làm việc 3 tầng và 7 tầng Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Nhà làm việc 7 tầng (cũ) và nhà làm việc 80 Duy Tân (nhà 3 tầng). Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 28/07/2014
72 Thi công xây dựng nhà trạm ngắt Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời, tái bố trí trạm ngắt Di Nguy trong phạm vi dự án TSN-BL-VĐN Công ty Điện lực Gò Vấp 02/07/2014
73 Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa MBA (nhu cầu 6 tháng cuối năm 2014) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa MBA (Nhu cầu 6 tháng cuối năm 2014) Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 24/07/2014
74 Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, lập TKBVTC-TDT, lập HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình. Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, lập TKBVTC-TDT, lập HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình, thuộc dự án Đường dây 110kV Cát Lái - Thủ Đức Đông Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/07/2014
75 Boulon các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
76 Nắp đậy + đế (bảo vệ CB 1 pha) và Nắp đậy + đế (bảo vệ CB 4 cực 50-100A) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
77 Thùng bảo vệ điện kế và nắp đậy MCCB 250A Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
78 Dao cách ly các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
79 Cầu dao trần các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
80 Cung cấp máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử Trang bị máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/07/2014
81 Cung cấp máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy in bluetooth mini để in giấy thông báo tiền điện và phục vụ công tác triển khai hóa đơn tiền điện hình thức điện tử Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/07/2014
82 Gói thầu số 2: Mua sắm dây và cáp điện phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
83 Gói thầu số 3: Mua Aptomat phục vụ SXKD quí 3-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
84 Gói thầu VT45/2014: Cung cấp ống nhựa xoắn chịu lực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
85 Gói thầu VT44/2014: Cung cấp LBS 3P 24KV 600A OD (loại kín) Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
86 Gói thầu VT31/2014: Cung cấp Recloser 22kV 3P 630A Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
87 Cung cấp máy kiểm chứng điện kế 1 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp, Hạng mục: Trang bị máy kiểm chứng điện kế 1 pha Công ty Điện lực Gò Vấp 19/06/2014
88 Gói thầu VT31/2014: Cung cấp Recloser 22kV 3P 630A Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/07/2014
89 Thiết bị SCADA TBA 110kV Long Xuyên (lần 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 15/07/2014
90 Tổ hợp Accu 220VDC/160Ah (lần 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 15/07/2014
91 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
92 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
93 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
94 Gói thầu số 1: Mua hộp bảo vệ công tơ Composite phục vụ SXKD Quý III-2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD Quý III-2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh 16/07/2014
95 Điện kế điện tử 3 pha một mức giá đo đếm trực tiếp và gián tiếp Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm điện kế năm 2014 hiệu chỉnh phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 (Thay thế Dự án: Kế hoạch mua sắm điện kế năm 2013 (bổ sung) và năm 2014) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 23/06/2014
96 Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Ổn định và nâng cao độ ổn định nguồn điện cho huyện Cần Giờ; Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và ĐZ đấu nối; Trạm biến áp 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối; Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng công ty Kế hoạch đấu thầu Gói thầu-Kiểm toán hồ sơ quyết toán các dự án: Ổn định và nâng cao độ ổn định nguồn điện cho huyện Cần Giờ; Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và ĐZ đấu nối; Trạm biến áp 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối; Cải tạo nhà kho kín thành phòng bảo quản tài liệu của Tổng công ty Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 21/07/2014
97 Trang bị dụng cụ đồ nghề Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm trang bị BHLĐ - TBAT - VSCN - DCĐN năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/06/2014
98 Trang bị cho công tác an toàn Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm trang bị BHLĐ - TBAT - VSCN - DCĐN năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/06/2014
99 Cung cấp dầu cách điện máy biến thế Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp dầu cách điện máy biến thế Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 14/07/2014
100 Tổ hợp Accu 220VDC/160Ah (lần 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 10/07/2014
101 Mua sắm vỏ hộp công tơ các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ hộp công tơ các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 14/07/2014
102 Trang bị các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật (âm thanh, camera, wifi, kiểm soát cửa ra vào) và bổ sung nội thất rời (tủ tài liệu, bàn ghế, thảm...) tại nhà điều hành sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Trang bị các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật (âm thanh, camera, wifi, kiểm soát cửa ra vào) và bổ sung nội thất rời (tủ tài liệu, bàn ghế, thảm...) tại nhà điều hành sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 11/07/2014
103 Mua sắm công tơ điện tử các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công tơ điện tử các loại Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 22/07/2014
104 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện phát triển trạm biến thế, lưới hạ thế quận Gò Vấp năm 2015 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
105 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Nguyên Hồng trạm Tân Sơn Nhứt năm 2015 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
106 - Gói số 44/2014 : Máy tính bảng & Máy server, Switch các loại. Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho công tác dịch vụ khách hàng và nâng cấp hệ thống mạng nội bộ PCĐT phục vụ công tác điều hành. Công ty Điện lực Đồng Tháp 07/07/2014
107 Cung cấp các máy công cụ, đo đạc, thử nghiệm Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp các máy công cụ, đo đạc, thử nghiệm Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 09/07/2014
108 Trụ, neo các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
109 Máy biến áp các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
110 Phụ kiện bulông, xà các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
111 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
112 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện cho các công trình XDCB và SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/07/2014
113 Cosse ép các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
114 Cáp đồng bọc trung thế và hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
115 Xà thép và thanh chống Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
116 Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 02/07/2014
117 Mua sắm Máy biến áp phân phối Giai đoạn 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến áp phân phối cho 12 dự án chống quá tải của Công ty Điện lực Hải Dương Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 09/07/2014
118 Gói thầu: Tủ máy cắt hợp bộ và hệ thống đóng cắt nguồn AC, DC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho công trình "Cải tạo trạm KDC 174ha7 thành trạm ngắt để tăng cường cấp điện cho Trung tâm hành chánh Q2" Công ty Điện lực Thủ Thiêm 03/07/2014
119 Gói thầu xây lắp: Đường dây 35KV từ TBA 110KV Ngọc Sơn đi Thanh Hà - tỉnh Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 35KV từ TBA 110KV Ngọc Sơn đi Thanh Hà - tỉnh Hải Dương Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 09/07/2014
120 Cáp nhôm bọc hạ thế ABC Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/07/2014
121 Cáp đồng duplex và quaduplex Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/07/2014
122 Cáp muller hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 01/07/2014
123 Giám sát thi công xây lắp công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 04/07/2014
124 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tấn Phát trạm Tân Sơn Nhứt năm 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
125 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Trạm Ngắt Thiết Giáp 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
126 Thi công xây dựng công trình "Cải tạo và mở rộng nhà làm việc phía tây Điện lực Ninh Hải" Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và mở rộng nhà làm việc phía tây Điện lực Ninh Hải Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 01/07/2014
127 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời, tái bố trí trạm ngắt Di Nguy trong phạm vi dự án TSN-BL-VĐN Công ty Điện lực Gò Vấp 04/07/2014
128 - Gói số 43/2014 : Xà sắt & phụ kiện. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình Đầu Tư xây dựng lưới điện năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 25/06/2014
129 Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 (lập lại) Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 (lập lại) Công ty điện lực Tây Ninh 24/06/2014
130 Mua sắm công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá 5(80)A và thiết bị ghi chỉ số cầm tay HHU Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá 5(80)A và thiết bị ghi chỉ số cầm tay HHU Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 23/06/2014
131 Cung cấp LA, FCO, LBFCO và DS phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/06/2014
132 Gói thầu số 1: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí nhà Điều hành Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa không khí trung tâm ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 03/09/2013
133 Gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa ĐDHT các trạm Chợ Thạnh Quới 2, Nguyễn Mận 1, Phú Lợi, huyện Mỹ Xuyên ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 26/02/2013
134 Gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa tuyến 475ST đoạn từ trụ 275/5 đến trụ 346/5, ĐDTT nhánh Kênh Lam Sơn, huyện Ngã Năm ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 26/02/2013
135 gói thầu số 1: Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo mới ĐDHT và lắp TBA 1x25kVA Chợ Mỹ Quới 2; TCCS trạm 3 ấp 6 và trạm Mỹ Thành A từ 250kVA lên 400kVA; Nâng cấp ĐDTT, TBA và trạm Vĩnh Phong 1 từ 1 pha 3 dây lên 3 pha 4 dây ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 18/03/2013
136 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, trang trí nội thất nhà điều hành Công ty Điện lực Sóc Trăng Tập đòan Điện lực Việt Nam 28/10/2013
137 Cung cấp và lắp đặt thang máy cho nhà Điều hành Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng tầng nhà Điểu hành Công ty Điện lực Sóc Trăng ( Hạng muc: Thang máy) ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 10/04/2013
138 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại Công ty Điện lực Sóc Trăng Kế hoạch đấu thầu dự án Triển khai hệ thống camera quan sát tại Công ty Điện lực Sóc Trăng ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 25/02/2013
139 gói thầu số 3 : Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án: Sửa chữa lớn năm 2014 khu vực huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng, huyện Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu Tập đòan Điện lực Việt Nam 14/03/2014
140 Gói 2: Phụ kiện lưới điện các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 19/06/2014
141 Cung cấp phương tiện làm việc cho Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm và Điện lực Thuận Bắc Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị phương tiện làm việc cho Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm và Điện lực Thuận Bắc Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 20/06/2014
142 Gói 3: Đà và thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
143 Gói 1: Thiết bị đóng cắt các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
144 Gói thầu VT39/2014: Cung cấp tủ điện hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
145 Gói thầu VT40/2014: Cung cấp giàn tủ 22kV trạm ngắt trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
146 Gói thầu VT38/2014: Cung cấp tủ RMU các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
147 Gói VT37/2014: Cung cấp cáp ngầm trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
148 Gói thầu VT30/2014: Cung cấp DS, LBS, LBFCO, LA Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
149 Gói thầu VT35/2014: Cung cấp hộp đầu cáp, hộp nối cáp trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
150 Gói VT34/2014: Cung cấp cáp nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
151 Gói VT33/2014: Cung cấp cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
152 Gói thầu VT32/2014: Cung cấp máy biến thế phân phối các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 27/06/2014
153 Xây lắp 02 công trình sửa chữa lớn kiến trúc năm 2014. Kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa lớn kiến trúc năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 18/06/2014
154 Gói thầu số 11: Trang bị sản xuất Kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 11: Trang bị sản xuất Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/06/2014
155 "Thiết bị SCADA TBA 110kV Long Xuyên" (lần 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 19/06/2014
156 Gói thầu VT27/2014: Cung cấp CB, máy cắt hạ thế, hộp domino các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
157 Gói thầu VT26/2014: Cung cấp nối bọc đồng - nhôm các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
158 Gói thầu VT25/2014: Cung cấp chì, fuselink, kẹp, giáp buộc, giáp níu các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 18/06/2014
159 Gói thầu VT41/2014: Cung cấp điện kế điện tử 1 pha nhiều giá Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
160 Gói thầu VT22/2014: Cung cấp trụ BTLT các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
161 Gói thầu VT23/2014: Cung cấp xà, thanh chống các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
162 Gói thầu VT24/2014: Cung cấp phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
163 Gói thầu VT28/2014: Cung cấp thùng bảo vệ, hộp bảo vệ điện kế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
164 Gói thầu VT29/2014: Cung cấp tụ bù trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
165 Gói thầu VT36/2014: Cung cấp cáp ngầm hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB 6 tháng cuối năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp 16/06/2014
166 Cung cấp thiết bị và phần mềm để xây dựng nguồn điện dự phòng cho các hệ thống máy chủ, thiết bị mạng lõi và hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho Công ty Điện lực Ninh Thuận và Xây dựng nguồn điện dự phòng cho các hệ thống máy chủ và thiết bị mạng lõi. Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/06/2014
167 Máy in A3 (2 bộ) Máy in A3 Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 16/06/2014
168 Gói 4: Máy biến thế các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
169 Gói 5: Tủ tụ bù hạ thế ứng động các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 13/06/2014
170 Gói thầu số 04 (GĐ2b-04): Xử lý sạt lở đường vận hành A3, A5, Tháp điều áp, nhà van và xây dựng lan can bê tông làm phòng tuyến chống lũ Kế hoạch đấu thầu khắc phục sự cố Nhà máy Thủy điện An Khê giai đoạn 2b Ban quản lý dự án Thủy điện 7 26/05/2014
171 Mua sắm máy chủ SERVER Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy chủ SERVER Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 18/06/2014
172 Gói thầu số 3: Mua sắm dây cáp điện cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 10/06/2014
173 Gói thầu số 1: Mua sắm các loại giáp níu và giáp buộc đầu sứ cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho 03 công trình sửa chữa lớn lưới điện bổ sung năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 10/06/2014
174 Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt cải tạo hệ thống điện cẩu bốc than DEK251 số 3 Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2014 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 06/06/2014
175 Tư vấn khảo sát, lập DAĐT và lập TKBVTC-TDT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tấn Phát trạm Tân Sơn Nhứt năm 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
176 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Trạm Ngắt Thiết Giáp 2015 Điện lực Gò Vấp 12/06/2014
177 Gói thầu số 42 – Mua sắm tủ điện hạ thế ngầm bằng thép không rỉ Kế hoạch đấu thầu dự án SCL quí 3&4 năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 06/06/2014
178 Cung cấp thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 05/06/2014
179 - Gói số 42/2014 : Máy tính bảng. Kế hoạch đấu thầu dự án Triển khai giải pháp ghi chỉ số, gạch nợ bằng điện thoại di động tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. Công ty Điện lực Đồng Tháp 05/06/2014
180 - Gói số 38/2014 : Thiết bị bọc cách điện. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 05/06/2014
181 Recloser 24kV 3P 630A Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 04/06/2014
182 Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác kinh doanh năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 05/06/2014
183 Cung cấp máy tính xách tay Cung cấp máy tính xách tay Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 15/05/2014
184 Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/06/2014
185 Cung cấp cáp nguồn và Aptomat Di dời hệ thống nguồn tự động Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 03/06/2014
186 GT2 - Mua sắm cáp đồng trần, cáp đồng bọc Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện năm 2014 - Bổ sung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 02/06/2014
187 LBS 24kV 630A 3P (O.D) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 30/05/2014
188 Tổ hợp Accu 220VDC/160Ah Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 02/06/2014
189 Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 04 dự án: Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 04 dự án: Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 12/06/2014
190 Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 03 dự án: Đường dây Hiệp Bình Phước – Bình Triệu đoạn 2; Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Bao gồm 02 dự án thành phần; Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 03 dự án: Đường dây Hiệp Bình Phước – Bình Triệu đoạn 2; Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Bao gồm 02 dự án thành phần; Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 12/06/2014
191 Gói 1: Sửa chữa nhà điều hành Công Ty Điện Lực Trà Vinh năm 2014. Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa nhà điều hành Công Ty Điện Lực Trà Vinh năm 2014 Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
192 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
193 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 4) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
194 Aptomat các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
195 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
196 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ & SCTX 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/06/2014
197 Thiết bị SCADA TBA 110kV Long Xuyên Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn năm 2014 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 29/05/2014
198 GT1 - Mua sắm Dao cách ly, LBS, Recloser các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện năm 2014 - Bổ sung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 27/05/2014
199 Bọc cách điện trung thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung phục vụ công tác SXKD năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/05/2014
200 Gói thầu số 8: Sửa chữa lớn công trình xây dựng năm 2014 mục Nhà máy, mương cáp, hào cáp và Nhà quản lý vận hành. Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 02/06/2014
201 Gói thầu: Mua sắm các loại ống PVC và phụ kiện cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: Mua sắm các loại ống PVC và phụ kiện cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2014 Công ty điện lực Tây Ninh 27/05/2014
202 Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2014. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 (lần 10) Công ty điện lực Tây Ninh 27/05/2014
203 Cung cấp thiết bị và hóa chất Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị và hóa chất Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 21/05/2014
204 Gói thầu số 38 – Mua sắm cách điện đứng và cách điện treo 24kV Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD, và SXKD năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 23/05/2014
205 Gói thầu số 37 – Mua sắm cầu chì tự rơi 24kV và thu lôi van 21kV Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD, và SXKD năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 23/05/2014
206 Sửa chữa cải tạo cung cấp thiết bị nội thất phòng Điều hành dự phòng và tầng 3 Khu nhà B Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa cải tạo cung cấp thiết bị nội thất phòng Điều hành dự phòng và tầng 3 Khu nhà B (A2) Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam 23/05/2014
207 Cung cấp camera đo nhiệt độ từ xa Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2014 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Hạng mục: Trang bị camera đo nhiệt độ từ xa Công ty Điện lực Gò Vấp 22/05/2014
208 Hộp đầu và hộp nối cáp ngầm trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/05/2014
209 Gói thầu số 7: Sửa chữa đường giao thông vận hành năm 2014 đường N1, N4, N7 và Đ1 từ Km0-Km0+779 Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 Công ty thủy điện Sông Tranh 26/05/2014
210 Mua trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Kế hoạch đấu thầu dự án Mua trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 20/05/2014
211 Kềm ép thủy lực 12T Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề, dụng cụ cơ xưởng cho PC Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/05/2014
212 Sào đo điện áp và Cầu đo điện trở Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dụng cụ đồ nghề, dụng cụ cơ xưởng cho PC Bình Phú năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 19/05/2014
213 Cáp ngầm hạ thế và cáp đồng bọc trung hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 30/05/2014
214 Cung cấp thiết bị lưới điện cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 23/05/2014
215 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 16/05/2014
216 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 21/05/2014
217 Cung cấp máy biến áp các loại cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 3 năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 23/05/2014
218 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 22/05/2014
219 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý 60 điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện Quận Tân Bình CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 30/05/2014
220 Gói phụ kiện bó cáp Mua sắm vật tư phục vụ công trình bó cáp thông tin treo trên trụ điện lực năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 15/05/2014
221 Cung cấp relay hệ thống điện tự dùng và Module I/O hệ thống DCS Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp relay hệ thống điện tự dùng và Module I/O hệ thống DCS Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 19/05/2014
222 : Cung cấp Expansion Joint ống khói tua bin khí và lò hơi Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Expansion Joint ống khói tua bin khí và lò hơi Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 14/05/2014
223 Hộp đầu trung hạ thế các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/04/2014
224 Trang bị bảo hộ lao động cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bảo hộ lao động cá nhân năm 2014 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 27/03/2014
225 - Gói số 34/2014 : Trụ BTLT 16 mét và 18 mét. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình Đầu Tư xây dựng năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/05/2014
226 - Gói số 27/2014 : Hóa đơn tiền điện Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/05/2014
227 - Gói số 27/2014 : Hóa đơn tiền điện Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Công ty Điện lực Đồng Tháp 13/05/2014
228 Sứ đứng 24kv+ty Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB bổ sung năm 2014 nguồn vốn ĐTXD, SCL & SXKD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 21/03/2014
229 Gói thầu số 8 – Quan trắc biến dạng công trình xây dựng. Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh Gói thầu số 8 – Quan trắc biến dạng công trình xây dựng., thuộc dự án Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/04/2014
230 Cung cấp xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ 4,5 tấn cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô tải có lắp cần cẩu và rổ 4,5 tấn Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 09/05/2014
231 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án “Phát triển trạm và lưới hạ thế ngăn ngừa quá tải khu vực P.9,10,11,14 quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển trạm và lưới hạ thế ngăn ngừa quá tải khu vực P.9,10,11,14 Quận Tân Bình năm 2012 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/05/2014
232 Gói thầu xây lắp (có cung cấp VTTB) và thực hiện mua bảo hiểm dự án “Phát triển trạm và lưới hạ thế ngăn ngừa quá tải khu vực P.9,10,11,14 quận Tân Bình” Kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển trạm và lưới hạ thế ngăn ngừa quá tải khu vực P.9,10,11,14 Quận Tân Bình năm 2012 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 14/05/2014
233 MPSIII Power supply Kế hoạch đấu thầu dự án MPSIII Power supply Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 08/05/2014
234 Gói thầu số 2: Biến dòng hạ thế & Biến điện áp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị đo đếm điện năng cho SXKD & ĐTXD năm 2014 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 12/05/2014
235 Gói thầu số 02 (GĐ2b-02): Gia cố mương và đê chắn số 2 (MĐII), xây dựng đê chắn số 3 (ĐCIII)-Hệ thống thoát nước bờ phải đường ống áp lực Kế hoạch đấu thầu khắc phục sự cố Nhà máy Thủy điện An Khê giai đoạn 2b Ban quản lý dự án Thủy điện 7 19/05/2014
236 Thi công và mua bảo hiểm công trình: “Di dời tạm lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế trong phạm vi Nút giao thông Tân Thới Hiệp thuộc dự án Xây dựng nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp, Quận 12” Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời tạm lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế trong phạm vi Nút giao thông Tân Thới Hiệp thuộc dự án Xây dựng nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp, Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/05/2014
237 Thi công và mua bảo hiểm công trình: “Di dời tạm lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế trong phạm vi Nút giao thông Tân Thới Hiệp thuộc dự án Xây dựng nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp, Quận 12” Kế hoạch đấu thầu dự án Di dời tạm lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế trong phạm vi Nút giao thông Tân Thới Hiệp thuộc dự án Xây dựng nút giao thông cầu vượt Tân Thới Hiệp, Quận 12 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 08/05/2014
238 Gói thầu số 03 (GĐ2b-03): Xây dựng bẫy cát số 1, số 2 (bao gồm đê chắn cát số 1,2 và số 3)- Hệ thống thoát nước bờ trái đường ống áp lực Kế hoạch đấu thầu khắc phục sự cố Nhà máy Thủy điện An Khê giai đoạn 2b Ban quản lý dự án Thủy điện 7 19/05/2014
239 Cung cấp máy biến áp các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 07/05/2014
240 Cung cấp máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 07/05/2014
241 Thi công xây dựng và mua bảo hiểm thuộc công trình: "Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận, Quận 12."(đợt 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình "Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận, Quận 12 (đợt 2)". CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 28/04/2014
242 Trang bị bộ Chiller dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà Green Power Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bộ Chiller dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà Green Power. Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng - Tổng công ty Điện lực TPHCM 05/05/2014
243 Xây lắp và thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Xuất tuyến 22kV lộ 471 trạm 110kV Song Khê Nội Hoàng (E7.12). Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 25/04/2014
244 Cung cấp dây điện từ quý III và quý IV năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 3-Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 24/04/2014
245 Cung cấp máy đo thông tin Máy đo thông tin Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 11/04/2014
246 GT 16-Biến dòng trung thế, hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2014 (đợt 2) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/04/2014
247 GT 15 -Điện kế cơ 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2014 (đợt 2) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH 23/04/2014
248 Cung cấp MCB và MCCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp MCB và MCCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 14/03/2014
249 Cung cấp máy biến áp các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 12/03/2014
250 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 12/03/2014
251 Cung cấp dây và cáp điện các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 07/03/2014
252 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 10/03/2014
253 Cung cấp LA, FCO, LBFCO và MCB các loại năm 2014 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 05/03/2014
254 Gói BK-XL01: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Bộc Bố, Xuân La, Giáo Hiệu - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
255 Gói BK-VTTB05. Mua sắm và vận chuyển sứ và phụ kiện cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
256 Gói BK-VTTB04. Mua sắm và vận chuyển dây dẫn hạ áp cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
257 Gói BK-VTTB03. Mua sắm và vận chuyển dây dẫn trung áp cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
258 Gói BK-VTTB02. Mua sắm và vận chuyển tủ điện hạ thế cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
259 Gói BK-VTTB01: Mua sắm và vận chuyển MBA cho các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
260 Gói BK-XL11. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA thị trấn Nà Phặc và xã Trung Hoà - huyện Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
261 Gói BK-XL10. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Thượng Quan, Thuần Mang - huyện Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
262 Gói BK-XL09: Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Thượng Ân, Cốc Đán, Lãng Ngâm - huyện Ngân Sơn Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
263 Gói BK-XL08. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Địa Linh, Thượng Giáo, Cao Thượng - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
264 Gói BK-XL07. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
265 Gói BK-XL06. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Mỹ Phương, Chu Hương, Yến Dương, Phúc Lộc - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
266 Gói BK-XL05. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Hà Hiệu, Bành Trạch - huyện Ba Bể Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
267 Gói BK-XL04. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Nhạn Môn, Bằng Thành - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
268 Gói BK-XL03. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã An Thắng, Cao Tân, Nghiên Loan - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
269 Gói BK-XL02. Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA các xã Công Bằng, Cổ Linh - huyện Pác Nặm Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Công ty Điện lực Bắc Kạn 28/04/2014
270 Cung cấp lược gió tuabin khí F6 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư, phụ tùng và dịch sửa chữa vụ đáp ứng cho sửa chữa, sản xuất điện năm 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 16/04/2014
271 Cung cấp Mechanical seal Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Mechanical seal Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 16/04/2014
272 Gói thầu số 25 Mua máy biến áp phân phối dự phòng bổ sung năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua máy biến áp phân phối dự phòng bổ sung năm 2014. Công ty Điện lực Bình Phước 21/04/2014
273 Gói thầu số 7B: Máy cắt 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác gắn mới điện kế, bảo trì điện kế và xây dựng mới trạm khách hàng năm 2014 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm 15/04/2014
274 Gói thầu: Mua sắm Xe ô tô 4 chỗ Kế hoạch đấu thầu dự án Xe ô tô 4 chỗ Công ty điện lực Tây Ninh 18/04/2014
275 Gói thầu số 24 Mua đà và phụ kiện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Đà và phụ kiện các loại phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Bình Phước Công ty Điện lực Bình Phước 07/04/2014
276 Gói thầu số 23 Mua sắm vật tư bó cáp viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư bó cáp viễn thông phục vụ cho công tác chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin năm 2014; Công ty Điện lực Bình Phước 04/04/2014
277 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 2 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/04/2014
278 Mua sắm Ampe kìm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Ampe kìm 2014 Phòng VT&XNK - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 17/04/2014
279 Gói 5 Bảng nhựa - hộp nhựa, Hộp composite &Thùng composite lắp trạm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 16/04/2014
280 Cung cấp máy đo tỷ số biến áp Kế hoạch đấu thầu đợt 1 - phục vụ sản xuất kinh doanh cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 04/04/2014
281 Tủ máy cắt hợp bộ và hệ thống đóng cắt nguồn AC, DC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình "Cải tạo trạm KDC 174ha7 thành trạm ngắt để tăng cường cấp điện cho Trung tâm hành chánh Q.2" Công ty Điện lực Thủ Thiêm 28/04/2014
282 Gói thầu số 14: Hộp domino Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác SCL năm 2014 và SCTX năm 2014 Công ty Điện lực Thủ Thiêm 15/04/2014
283 Trang thiết bị an toàn - thi công, PCCC và đồ bảo vệ cá nhân gồm 3 lô: * Lô 1: Dụng cụ an toàn - PCCC * Lô 2: Dụng cụ thi công * Lô 3: Trang thiết bị bảo vệ cá nhân Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang thiết bị an toàn - thi công, PCCC và đồ bảo vệ cá nhân năm 2014. Công ty Điện lực Vĩnh long 14/04/2014
284 Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô: Lô 1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 220/110kV Củ Chi và các Đường dây trên không 220-110kV đấu nối. Lô 2: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Gò Vấp 2 và Đường dây đấu nối. Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 14/04/2014
285 Gói 3 Trụ điện, neo & Ống cống các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 14/04/2014
286 Cung cấp Thiết bị tin học văn phòng Thiết bị lưu trữ dữ liệu; Thiết bị bàn phím và chuột tích hợp(KVM); Thiết bị chuyển mạch lớp 3; Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung 11/04/2014
287 Gói 2 Dây cáp điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 11/04/2014
288 Gói 1 Dây cáp Muler & duplex các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 10/04/2014
289 Mua sắm Máy biến áp phân phối Giai đoạn 1 năm 2014 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy biến áp phân phối cho 12 dự án chống quá tải của Công ty Điện lực Hải Dương Ban QLDA - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 21/04/2014
290 Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ trung tu Hệ thống thông tin liên lạc NMTĐ Đồng Nai 3 Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 10/03/2014
291 Gói thầu số 8 – Quan trắc biến dạng công trình xây dựng. Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh Gói thầu số 8 – Quan trắc biến dạng công trình xây dựng., thuộc dự án Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/04/2014
292 Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô: Lô 1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Bàu Đưng và ĐZ đấu nối – phần TBA. Lô 2: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Bình Hòa và ĐZ đấu nối. Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/04/2014
293 Cung cấp phụ tùng tuabin hơi và lò Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp phụ tùng tuabin hơi và lò Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 07/04/2014
294 Cung cấp vật tư, nhân công thi công sửa chữa thay thế tôn mái nhà điều hành GT.348 và GT.567 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp vật tư, nhân công thi công sửa chữa thay thế tôn mái nhà điều hành GT.348 và GT.567 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 07/04/2014
295 Cung cấp thiết bị, phụ tùng tuabin khí Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị, phụ tùng tuabin khí Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa 07/04/2014
296 - Gói số 26/2014 : Xe tải cẩu 3,5 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty Điện lực Đồng Tháp 04/04/2014
297 - Gói số 26/2014 : Xe tải cẩu 3,5 tấn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty Điện lực Đồng Tháp 04/04/2014
298 THIẾT BỊ TIN HỌC VĂN PHÒNG Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phương tiện làm việc cho các đơn vị năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 31/03/2014
299 Gói 4 Sứ & phụ kiện sứ các lọai Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2014 Công ty Điện lực Vĩnh long 04/04/2014
300 Gói thầu XL 14-07: Thi công xây dựng công trình "Sửa chữa lớn toàn diện các tuyến dây trung thế 15kV Ấp Đông và Thạnh Lộc" - MCT:DDD140101 Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn toàn diện các tuyến dây trung thế 15kV Ấp Đông và Thạnh Lộc - MCT:DDD140101 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/04/2014
12345678910...