Thông báo mời thầu Đóng
STTTên gói thầuTên kế hoạchBên mời thầuNgày phát hành
1 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2017 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 06/12/2016
2 Gói thầu số 1: Đào tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/12/2016
3 Gói 3: Tư vấn giám sát thi công phần đào đường, đặt ống, xây dựng mương cáp, hầm cáp, trụ đấu nối và tái lập mặt đường toàn tuyến Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 02/12/2016
4 Mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 02/12/2016
5 Quần áo BHLĐ cá nhân các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
6 Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
7 Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 02/12/2016
8 Cung cấp thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị và phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 01/12/2016
9 Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
10 Cáp điện các loại (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
11 Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
12 Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 5) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
13 Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 6) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
14 Chụp cách điện polymer các loại (gói 7) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
15 Trụ, neo các loại (gói 8) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 30/11/2016
16 VTTB 55/2016-Camera nhiệt độ Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Bình – Camera nhiệt độ CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 29/11/2016
17 Trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/11/2016
18 Gói 2: Cung cấp, lắp đặt cáp ngầm 110kV và 01 ngăn lộ GIS 110kV mở rộng tại trạm 110kV ĐaKao, kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/11/2016
19 Mua sắm thiết bị đầu cuối viễn thông trang bị cho cán bộ quản lý phục vụ công tác Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị đầu cuối viễn thông trang bị cho cán bộ quản lý phục vụ công tác Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 25/11/2016
20 Cung cấp thùng trạm composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng trạm composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 25/11/2016
21 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT XDM 2 lộ ra Gò Xoài và Cầu Trắng trạm Tân Bình 3 - MCT: LLK170114 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 24/11/2016
22 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ ngã tư Gò Mây tới Cầu Bưng - MCT: LLK160802 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 24/11/2016
23 Gói thầu số 5: Thi công xây lắp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp huyện Phụng Hiệp Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng các tuyến điện xã Bình Thành và xã Phương Phú huyện Phụng hiệp, tỉnh Hậu Giang Công ty Điện lực Hậu Giang 24/11/2016
24 Cáp Duplex và Quaduplex các loại Mua sắm VTTB năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 23/11/2016
25 VTTB 54\2016 - Nắp chụp và băng keo cách điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 22/11/2016
26 Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
27 Gói thầu số 8: Kiểm toán dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh dự án Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
28 Gói 1: Đào đường, đặt ống, xây dựng mương cáp, hầm cáp, trụ đấu nối và tái lập mặt đường toàn tuyến Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Xa Lộ - Đa Kao Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 22/11/2016
29 Trang bị thiết bị công nghệ thông tin năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị thiết bị công nghệ thông tin năm 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 21/11/2016
30 Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/11/2016
31 Thi công xây lắp, cung cấp một số vật tư và mua bảo hiểm dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh”_Phần không chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 18/11/2016
32 Cung cấp Card và Rơ le cho hệ thống điều khiển Speedtronic của GT và cho hệ thống trạm 110/220 kV Ô Môn Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/11/2016
33 Cung cấp trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 18/11/2016
34 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Tái bố trí lưới điện trung thế trong phạm vi dự án “Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc dự án Tăng cường khả năng khai thác trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Cầu Bình Phước đến Ngã tư Ga – Giai đoạn 1)” Kế hoạch đấu thầu dự án Tái bố trí lưới điện trung thế trong phạm vi dự án “Di dời lưới điện trung, hạ thế thuộc dự án Tăng cường khả năng khai thác trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Cầu Bình Phước đến Ngã tư Ga – Giai đoạn 1)”. CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 16/11/2016
35 Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án Xây dựng mới hầm chui tại Nút giao thông An Sương”, MCT DDB 161001. Kế hoạch đấu thầu dự án “Tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án Xây dựng mới hầm chui tại Nút giao thông An Sương”, MCT DDB 161001. CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 16/11/2016
36 Giám sát thi công xây lắp dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh” Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạnh Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 16/11/2016
37 VTTB 52\2016-Giáp buộc, giáp níu Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/11/2016
38 VTTB 53/2016 - Phụ kiện VTTB lưới điện: Co PVC, ống nhựa, kẹp treo, kẹp ngừng cáp ABC, dây niêm, chì niêm…. Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 16/11/2016
39 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 16/11/2016
40 Trang bị nội thất cho phòng Giám sát dữ liệu đo ghi xa của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị nội thất cho phòng Giám sát dữ liệu đo ghi xa của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam. Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 16/11/2016
41 Trang bị vật tư, thiết bị cho phòng giám sát dữ liệu đo ghi từ xa của Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị vật tư, thiết bị cho phòng giám sát dữ liệu đo ghi từ xa của Tổng công ty Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 16/11/2016
42 Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 16/11/2016
43 Cung cấp dây và cáp điện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây và cáp điện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 16/11/2016
44 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina Công ty Điện lực Chợ Lớn 15/11/2016
45 Giám sát thi công xây lắp công trình “Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới nối tuyến trạm trung gian Bình Phú – Trạm ngắt Carina Công ty Điện lực Chợ Lớn 15/11/2016
46 Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông đường Trương Vĩnh Ký–Gò Dầu và mua bảo hiểm xây dựng công trình, gồm 2 lô thầu: Lô 1: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm xây dựng hạng mục không chuyên điện dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký–Gò Dầu; Lô 2: Thi công xây lắp hầm cống và tái lập mặt đường (bao gồm cung cấp vật tư còn lại). Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký-Gò Dầu; Dự án 2: Ngầm hóa cáp viễn thông đường Trương Vĩnh Ký–Gò Dầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/11/2016
47 Tư vấn giám sát thi công Xây dựng trạm ngắt Văn Luông năm 2015 - MCT: LLK150301 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 14/11/2016
48 Cung cấp phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phụ kiện các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 14/11/2016
49 Tư vấn giám sát Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014. (LLK140703) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/11/2016
50 Tư vấn giám sát “Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường số 2, 3 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (LLB151003)” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 10/11/2016
51 Mua pin, máy tính bảng và nâng cấp hệ thống Camera giám sát các phòng giao dịch Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công tác dịch vụ khách hàng năm 2016. Công ty Điện lực Vĩnh long 10/11/2016
52 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017 Công ty Điện lực Chợ Lớn 09/11/2016
53 VTTB 51/2016 – Cầu chì ống trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 08/11/2016
54 Cung cấp thiết bị: Bộ rơ le bảo vệ công suất ngược tổ máy – Nhà máy Thủy điện Quảng Trị Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp thiết bị: Rơ le bảo vệ công suất ngược tổ máy – Nhà máy Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện Quảng Trị 07/11/2016
55 Gói 70-16 Cầu chì ống trung thế và Cosse ép Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/11/2016
56 Gói 67-16 Máy cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 07/11/2016
57 Phụ kiện bảo vệ Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
58 Hộp đầu, hộp nối, kẹp nối rẽ, đầu cosse các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
59 Hộp bảo vệ composite các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
60 Tư vấn giám sát công trình phần không chuyên điện Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trương Vĩnh Ký-Gò Dầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 07/11/2016
61 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014. (LLK140703) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/11/2016
62 Thi công xây lắp và cung cấp VTTB công trình Xây dựng trạm ngắt Văn Luông năm 2015 - MCT: LLK150301 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/11/2016
63 Đà, boulon, sắt thép các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
64 Sứ đứng, sứ ống chỉ, sứ thanh cái, pipe sứ Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
65 Cáp đồng, nhôm trung hạ thế các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 07/11/2016
66 Gói thầu KFW-EVNHCMC-CNCITNP-G01: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm 110kV Kế hoạch đấu thầu dự án cáp ngầm 110kV Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/11/2016
67 Gói thầu số 5: Thi công xây lắp các công trình thuộc huyện Châu Thành, huyện Châu thành A và Thành Phố Vị Thanh. Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình: 1/ Xây dựng đường dây trung hạ áp & trạm biến áp cấp điện Khu tái định cư – dân cư phường V, phường VII TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 2/ Xây dựng đường dây trung áp 3 pha tuyến 477CH trạm biến áp 110/22kV Châu Thành. 3/ Xây dựng các lộ ra 22kV thuộc trạm 110/22kV Châu Thành 2. Công ty Điện lực Hậu Giang 07/11/2016
68 Gói thầu số 5: Thi công xây lắp công trình: Xây dựng các tuyến điện xã Long Trị TX Long Mỹ và xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình: Xây dựng các tuyến điện xã Long Trị TX Long Mỹ và xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Công ty Điện lực Hậu Giang 07/11/2016
69 Thùng bảo vệ đk 04 (0,63*0,45*0,42) composite Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 04/11/2016
70 Cung cấp thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 04/11/2016
71 Xử lý lún sụt đất tại góc trạm 220kV-NMTĐ A Vương Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý lún sụt đất tại góc trạm 220kV-NMTĐ A Vương Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 04/11/2016
72 Gói thầu số 1: Mua sắm 02 bộ kim phun và cần gạt nước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm 02 bộ kim phun và cần gạt nước Công ty thủy điện Đại Ninh 03/11/2016
73 Gói 69-16 Cáp muller và cáp đồng trần Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
74 Gói 65-16 Sứ ống chỉ và Uclevis Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
75 Gói 66-16 Băng keo cách điện trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
76 Gói 68-16 Hộp bảo vệ điện kế và Pipe nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 34, 35) & năm 2017 - Goi 65,66,67,68,69,70-16 CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 03/11/2016
77 Thi công xây lắp “Di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp đường số 2, 3 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. (LLB151003)” Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/11/2016
78 Cung cấp nắp chụp các loại: Chống sét, cực trên FCO, sứ cao máy biến áp, kẹp quai và sứ đỡ dây phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp chụp các loại: Chống sét, cực trên FCO, sứ cao máy biến áp, kẹp quai và sứ đỡ dây phục vụ nhu cầu SXKD năm 2017 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 03/11/2016
79 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 01/11/2016
80 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 01/11/2016
81 VTTB 50/2016- Đà, thanh chống, potelet, boulon, giá treo MBT Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SXKD 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 01/11/2016
82 Trụ BTLT các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 31/10/2016
83 Thiết bị đóng cắt các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 31/10/2016
84 Tụ bù trung hạ thế các loại Mua sắm VTTB điện đợt 1 năm 2017 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Ban Quản Lý Dự Án Điện lực Chợ Lớn 31/10/2016
85 Mua sắm ô tô loại 2 cầu phục vụ cho công tác điều hành SXKD của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ô tô loại 2 cầu phục vụ cho công tác điều hành SXKD của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 31/10/2016
86 Kẹp IPC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm kẹp IPC thay kẹp quai trên lưới hạ áp năm 2016 (đợt cuối) Điện lực Hậu Giang 31/10/2016
87 Gói thầu 16-3-08: Nắp chụp và băng keo các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 (Hiệu chỉnh lần 2) Công ty Điện lực Hóc Môn 28/10/2016
88 Gói thầu 16-3-05: Tủ MCCB trọn bộ, Máy cắt hạ thế và Hộp Domino 9 cực các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2016 (Hiệu chỉnh lần 2) Công ty Điện lực Hóc Môn 28/10/2016
89 MBT 1P 50kVA và 100kVA Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/10/2016
90 Gói thầu 04: Dây cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 28/10/2016
91 Gói thầu 02: Hộp bảo vệ công tơ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 28/10/2016
92 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 27/10/2016
93 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế năm 2016 (đợt 3) khu vực các huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 27/10/2016
94 VTTB 48/2016 - Hộp domino và máy cắt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCTX và mắc điện 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/10/2016
95 VTTB 49/2016 - Máy cắt hạ thế 3 pha 100A OD + hộp bảo vệ Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy cắt hạ thế 3 pha 100A OD + hộp bảo vệ phục vụ cho công tác SXKD năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 27/10/2016
96 Trang bị bổ sung DCĐN, CCDC năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị bổ sung DCĐN, CCDC năm 2016 Phòng Kế hoạch & Vật tư 26/10/2016
97 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần không chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2016
98 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần chuyên điện) Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/10/2016
99 TSCĐ 16-04: Trang bị máy đo phóng điện cục bộ trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định năm 2016 cho Công ty Điện lực Hóc Môn- Máy đo phóng điện cục bộ trung thế”. MCT: RRK161507 Công ty Điện lực Hóc Môn 25/10/2016
100 MBT 3P 250kVA và 2000kVA Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 25/10/2016
101 Gói thầu: Kiểm toán công trình các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 25/10/2016
102 Bộ CPU máy tính để bàn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nâng cấp máy tính trạm triển khai FMIS/MMIS Công ty Điện lực Vĩnh long 25/10/2016
103 Gói thầu 03: Máy cắt hạ thế 32A và CB 3 pha 40A Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 25/10/2016
104 Gói thầu 01: Phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 25/10/2016
105 Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đèn chiếu sáng hiệu suất cao năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 21/10/2016
106 Giám sát thi công xây lắp công trình “Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2) Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 21/10/2016
107 Thi công xây lắp, cung cấp một số vật tư và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2)” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lưới trung thế và trạm biến thế cấp điện khu tái định cư Bình Điền P7Q8 (giai đoạn 2) Điện lực Chợ Lớn - Cty Điện lực TPHCM 20/10/2016
108 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 20/10/2016
109 Mua than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 năm 2017 Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 19/10/2016
110 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập Dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 19/10/2016
111 VTTB 46\2016- Cáp đồng bọc, đồng trần và cáp mắc điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCTX và mắc điện 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 19/10/2016
112 Gói thầu: Thiết bị văn phòng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị văn phòng năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 19/10/2016
113 Gói thầu: Dao cách ly và vỏ tủ phân phối Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bổ sung VTTB phục vụ SXKD, XLSC và ĐTXD năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 19/10/2016
114 Gói thầu 05: Ống và co nhựa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác gắn điện kế quí 4 năm 2016 và quí 1&2 năm 2017 Điện lực Hậu Giang 19/10/2016
115 Đào đường, xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường, vỉa hè tuyến đường Tân Sơn Nhì, phục vụ ngầm hóa cáp điện lực và dây thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Tân Sơn Nhì”; Dự án 2: “Xây dựng mới hầm cống ngầm hóa đường Tân Sơn Nhì (từ Trường Chinh đến Độc Lập) quận Tân Phú” Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 18/10/2016
116 Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng năm 2016 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 18/10/2016
117 VTTB 47\2016 - Dao cách ly ID Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tập trung năm 2016 (Tổng công ty giao lại cho các đơn vị tự khai thác) CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 18/10/2016
118 Máy cắt hạ thế 3P 800A và 3200A Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 17/10/2016
119 Biến dòng hạ thế các loại Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 8) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 17/10/2016
120 Tư vấn khảo sát và tư vấn lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo tăng cường cáp ngầm trung thế 01 sợi Công ty Điện lực Tân Phú năm 2018 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 14/10/2016
121 Sứ đứng và sứ treo polymer Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/10/2016
122 Xà thép U các loại Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 13/10/2016
123 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn đường dây trung thế và trạm biến áp năm 2016 (Tuyến 473, 474 Vĩnh Long) Điện lực Thành phố Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 13/10/2016
124 Nhân công xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn đường dây trung thế và trạm biến áp năm 2016 (Tuyến 477 Phước Hòa) Điện lực Thành phố Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 13/10/2016
125 Sửa chữa lớn toàn nhà ĐHSX Công ty Điện lực An Phú Đông – hạng mục hệ thống điều hòa không khí (giai đoạn 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn toàn nhà ĐHSX Công ty Điện lực An Phú Đông – hạng mục hệ thống điều hòa không khí (giai đoạn 2) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 11/10/2016
126 MBT 1P 50kVA và 100kVA Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/10/2016
127 MBT 3P 250kVA, 400kVA và 560kVA Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/10/2016
128 VTTB 44/2016 – Hộp bảo vệ điện kế 1 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 10/10/2016
129 Gói 63-16: Đai inox và khóa đai chống động vật xâm nhập lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2016 & 2017- Mua Inox CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 10/10/2016
130 VTTB 43/2016- Kẹp hotline, kẹp nối ép rẽ, cosse và ống nối cáp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2016 CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 10/10/2016
131 Dây buộc cổ sứ, đầu sứ không từ tính các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Vật tư công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2016 (đợt 3). Công ty Điện lực Vĩnh long 10/10/2016
132 KFW-EVNHCMC-NSGNSG3-W01: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp đường dây 110kV (ngoại trừ cột thép) Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/10/2016
133 KFW-EVNHCMC-NSGNSG3-W01: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp đường dây 110kV (ngoại trừ cột thép) Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2. Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/10/2016
134 Trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/10/2016
135 Máy cắt hạ thế các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/10/2016
136 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/10/2016
137 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/10/2016
138 Gói thầu 2- Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, lắp đặt và TNHC toàn dự án Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Trạm biến áp 110kV Hóc Môn 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 07/10/2016
139 Tủ phân phối hạ thế Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/10/2016
140 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Năm Hữu CC2, Hưng Long 2, Quang Vĩnh 1/1, Qui Đức T2/2, Hai Chấn 4/1, Xuyên Ấp 4/1, Tân Quý Tây 3/1, Qui Đức 11/1 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Năm Hữu CC2, Hưng Long 2, Quang Vĩnh 1/1, Qui Đức T2/2, Hai Chấn 4/1, Xuyên Ấp 4/1, Tân Quý Tây 3/1, Qui Đức 11/1 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
141 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình “Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Bình Hưng 2/3, Cầu Đức 4/1, Bờ Đắp Trường học 2, Xương Cá 3, Long Vĩnh 6/3, Cầu Đúc 3C, Bún Xeo 5/1, Năm Nhánh 2 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Bình Hưng 2/3, Cầu Đức 4/1, Bờ Đắp Trường học 2, Xương Cá 3, Long Vĩnh 6/3, Cầu Đúc 3C, Bún Xeo 5/1, Năm Nhánh 2 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
142 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và phát triển lưới 10 trạm biến áp 1x400KVA: Ba Mẫn 2A, Trần Quang 2A, Trương Nhung 2A, Bến Lội 5/2A, Bến Lội 4/3A, Phạm Khanh 2, Nguyễn Rạng 3, Trương Nhung 6A, Tư Trụ 3, Bến Lội 3A năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 10 trạm biến áp 1x400KVA: Ba Mẫn 2A, Trần Quang 2A, Trương Nhung 2A, Bến Lội 5/2A, Bến Lội 4/3A, Phạm Khanh 2, Nguyễn Rạng 3, Trương Nhung 6A, Tư Trụ 3, Bến Lội 3A năm 2017 Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
143 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình “Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Bình Hưng 8/1, Trung Sơn T 15/1, Long Vĩnh 3/4, Rạch Xóm Cống 2/1, Hương Lộ 7/2A, Hương Lộ 7/5A, Chín Bé 4, Văn Nhân 3 năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Bình Hưng 8/1, Trung Sơn T 15/1, Long Vĩnh 3/4, Rạch Xóm Cống 2/1, Hương Lộ 7/2A, Hương Lộ 7/5A, Chín Bé 4, Văn Nhân 3 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
144 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình “XDM lộ ra Văn Hai trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Văn Hai trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
145 tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và phát triển lưới 04 trạm biến áp 1x400KVA: Hương Lộ 4/2A, Hương Lộ 4/1A, Kiên Lợi 4/1, Hương Lộ 4/3A và 05 trạm biến áp 1x250KVA: Tư Ngưỡng 2/2, Bùi Văn Nuôi 2, Xóm hố 1/1, An Phú Tây 3A, Tân Kiên 4/1B năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 04 trạm biến áp 1x400KVA: Hương Lộ 4/2A, Hương Lộ 4/1A, Kiên Lợi 4/1, Hương Lộ 4/3A và 05 trạm biến áp 1x250KVA: Tư Ngưỡng 2/2, Bùi Văn Nuôi 2, Xóm hố 1/1, An Phú Tây 3A, Tân Kiên 4/1B năm 2017 Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
146 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “XDM lộ ra Xuân Thọ trạm 220/110/22 kV Vĩnh Lộc Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Xuân Thọ trạm 220/110/22 kV Vĩnh Lộc Điện lực Bình Chánh 07/10/2016
147 Sứ đứng 24kv+ty Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 9) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/10/2016
148 Băng keo CĐ trung thế Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 9) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 07/10/2016
149 Dụng cụ thi công (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 07/10/2016
150 Fuse link các loại Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 9) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/10/2016
151 Xà thép và thanh chống Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 06/10/2016
152 Ống bọc, nắp chụp các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Vật tư công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2016 (đợt 3). Công ty Điện lực Vĩnh long 06/10/2016
153 Trang bị Dụng cụ đồ nghề cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2016 (đợt 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị dung cụ đồ nghề cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2016 (đợt 2) Điện lực Bình Chánh 05/10/2016
154 Nhân công xây lắp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự ánSửa chữa lớn đường dây trung hạ thế và trạm biến áp năm 2016 (khóm 3 phường 9) Điện lực thành phố Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 05/10/2016
155 tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “XDM 02 lộ ra Thới Hòa, Khánh Vân trạm 220/110/22 kV Vĩnh Lộc” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM 02 lộ ra Thới Hòa, Khánh Vân trạm 220/110/22 kV Vĩnh Lộc Điện lực Bình Chánh 05/10/2016
156 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, TKBVTC- TDT xây dựng công trình: “XDM 02 lộ ra Phạm Hùng, Cầu Đúc – trạm 220/110/22 kV Quận 8 ” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM 02 lộ ra Phạm Hùng, Cầu Đúc – trạm 220/110/22 kV Quận 8 Điện lực Bình Chánh 05/10/2016
157 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và phát triển lưới 07 trạm biến áp 1x400KVA: An Hạ 3/2, Kênh TW 2/2A, Hai Lợi 4, Năm Tường 4, Hai Lợi 3, Út Đường 3A, Ba Suốt 3 và 03 trạm biến áp 1x250KVA: An Hạ 3/2A, An Hạ 2/2, Hai Cương 2A năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 07 trạm biến áp 1x400KVA: An Hạ 3/2, Kênh TW 2/2A, Hai Lợi 4, Năm Tường 4, Hai Lợi 3, Út Đường 3A, Ba Suốt 3 và 03 trạm biến áp 1x250KVA: An Hạ 3/2A, An Hạ 2/2, Hai Cương 2A năm 2017 Điện lực Bình Chánh 05/10/2016
158 tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “Xây dựng mới và phát triển lưới 09 trạm biến áp 1x400 kVA: Đức Hòa 2/2, Kinh TW 2/4, Hai Trang 5, Sáu Sử 3, Phạm Cảnh 3, Ba Nghĩa 2, Sàu Nhẫn 1/1, Tấn Thành 3 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 09 trạm biến áp 1x400 kVA: Đức Hòa 2/2, Hai Trang 4, Kinh TW 2/4, Hai Trang 5, Sáu Sử 3, Phạm Cảnh 3, Ba Nghĩa 2, Sàu Nhẫn 1/1, Tấn Thành 3 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 05/10/2016
159 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và phát triển lưới 10 trạm biến áp 1x400KVA: Đức Bảo 2, Bến Lội 5/2, Lê Dũng 1/2, Hoàng Thêm 2, Võ Kiệt 2/2, Tư Ánh 5/2, Trương Nhung 1/2, Bến Lội 2/3A, Huỳnh Tạo 1/2, Năm Tuyền 4 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 10 trạm biến áp 1x400KVA: Đức Bảo 2, Bến Lội 5/2, Lê Dũng 1/2, Hoàng Thêm 2, Võ Kiệt 2/2, Tư Ánh 5/2, Trương Nhung 1/2, Bến Lội 2/3A, Huỳnh Tạo 1/2, Năm Tuyền 4 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 05/10/2016
160 Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm Trung tâm Viễn thông và CNTT 05/10/2016
161 Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm license dịch vụ SSL VPN cho thiết bị di động trên hệ thống firewall PaloAlto của EVN thời hạn 01 năm Trung tâm Viễn thông và CNTT 05/10/2016
162 Trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/10/2016
163 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư và lập TKBVTC-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Hòa Bình Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 05/10/2016
164 Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp ngầm các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/10/2016
165 Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp ngầm các dự án: Đường dây 110kV Quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao-Tăng Nhơn Phú- Intel Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV quận 8- Chánh Hưng; Cáp ngầm 110kV Bến Thành- Hùng Vương; Cáp ngầm 110kV Công nghệ cao- Tăng Nhơn Phú- Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 05/10/2016
166 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, TKBVTC- TDT xây dựng công trình: “XDM 02 lộ ra Thông vận và lộ ra Công nghệ trạm Bình Tân” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM 02 lộ ra Thông vận và lộ ra Công nghệ trạm Bình Tân Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
167 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình “Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Út Hiền 2, Tư Kén 2, Rạch Ông Giáo 2/2, An Phú tây 4/2, Đại Thạnh 1/2, Pháp Liên TT 2, An Phú Tây 3/2, An Phú Tây 1/2 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Út Hiền 2, Tư Kén 2, Rạch Ông Giáo 2/2, An Phú tây 4/2, Đại Thạnh 1/2, Pháp Liên TT 2, An Phú Tây 3/2, An Phú Tây 1/2 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
168 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình “Xây dựng mới và phát triển lưới 09 trạm biến áp 1x250 kVA: Bình Lợi 9/2A, Tân Nhựt 3/3A, Gò Xoài 1/3A, Kênh C 9A, Kênh B 3A, Bình Lợi 11A, Gò Xoài 2/3, Ngọc Sương 4, Bình Lợi 1A" Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 09 trạm biến áp 1x250 kVA: Bình Lợi 9/2A, Tân Nhựt 3/3A, Gò Xoài 1/3A, Kênh C 9A, Kênh B 3A, Bình Lợi 11A, Gò Xoài 2/3, Ngọc Sương 4, Bình Lợi 1A năm 2017 Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
169 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“XDM 02 lộ ra Chín Đúng, Trường Sơn trạm 220/110/22 kV Vĩnh Lộc” Kế hoạch đấu thầu dự án XDM 02 lộ ra Chín Đúng, Trường Sơn trạm 220/110/22 kV Vĩnh Lộc Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
170 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Ba Lợi 2, Rạch Mương Qui Đức 2, Ông Gốc 1/2, Ông Gốc 2/2, Năm Tiên 2, Qui Đức 1/2, Ông Gốc 3/2, Kinh T 12/7 năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và phát triển lưới 08 trạm biến áp 1x400 kVA: Ba Lợi 2, Rạch Mương Qui Đức 2, Ông Gốc 1/2, Ông Gốc 2/2, Năm Tiên 2, Qui Đức 1/2, Ông Gốc 3/2, Kinh T 12/7 năm 2017 Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
171 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình “Xây dựng mới và phát triển lưới 03 trạm biến áp 1x400KVA: Tân Nhựt 2/2A, Kênh C11A, Kênh C9A Láng Le và 04 trạm biến áp 1x250KVA: Trường Cải Tạo 3A, Tân Nhựt 3/1A, Bà Tỵ 4A, Kênh C6/3A năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng mới và phát triển lưới 03 trạm biến áp 1x400 kVA: Tân Nhựt 2/2, Kênh C11 A, Kênh C 9A Láng Le và 04 trạm biến áp 1x250 kVA: Trường cải tạo 3A, Tân Nhựt 3/1A, Bà Tỵ 4A, Kênh C 6/3A năm 2017 Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
172 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “Nâng cấp và phát triển lưới trung thế, trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha công suất 3x50 kVA, 12 trạm: Hai Chấn 2/2, Hai Chấn 3/2,Hưng Long 1/2, Tư Chức 2, Tư Chức 3, Tư Chức 4, Quang Vĩnh 1, Quang Vĩnh 2, Tám Đấu, Tư Kén , Sáu Cao, Năm Còn năm 2017” Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp và phát triển lưới trung thế, trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha công suất 3x50 kVA, 12 trạm: Hai Chấn 2/2, Hai Chấn 3/2,Hưng Long 1/2, Tư Chức 2, Tư Chức 3, Tư Chức 4, Quang Vĩnh 1, Quang Vĩnh 2, Tám Đấu, Tư Kén , Sáu Cao, Năm Còn năm 2017 Điện lực Bình Chánh 04/10/2016
173 Cung cấp trang thiết bị văn phòng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp trang thiết bị văn phòng” Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 03/10/2016
174 VTTB 42/2016 - Máy kiểm chứng Điện kế 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Máy kiểm chứng Điện kế 3 pha. CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 03/10/2016
175 Cầu chì ống trung thế các loại Mua sắm phụ kiện tủ RMU cho các công trình Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ Vòng xoay An Lạc đến Mũi tàu Phú Lâm) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/10/2016
176 Xà thép U các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/10/2016
177 Ống nhựa pvc, co nhựa các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/10/2016
178 Kẹp quai, kẹp hotline các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/10/2016
179 Trụ bê tông ly tâm 10m 5,2kN Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 03/10/2016
180 Gói ADB-EVNHCMC-NMN-W1: Xây dựng toàn trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 03/10/2016
181 Mua sắm thiết bị để phục vụ hệ thống hạ tầng mạng Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết bị hệ thống hạ tầng mạng phục vụ cho nhà điều hành sản xuât Công ty Điện lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh long 03/10/2016
182 VTTB 41/2016 - Máy kiểm chứng Điện kế 1 pha. Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Máy kiểm chứng Điện kế 1 pha. CN Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Bình 03/10/2016
183 Cung cấp máy cắt plasma Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 30/09/2016
184 KFW – EVNHCMC-BTHV – W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Bến Thành - Hùng Vương Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 30/09/2016
185 Gói thầu KFW – EVNHCMC-Q8CH – W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 30/09/2016
186 Hệ thống bộ đàm kỹ thuật số Trang bị tài sản cố định năm 2016, hạng mục: “Trang bị hệ thống bộ đàm liên lạc kỹ thuật số" Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 30/09/2016
187 Dao cách ly các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/09/2016
188 Cung cấp lắp đặt thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết bị Văn phòng Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 29/09/2016
189 Tư vấn khảo sát và lập BCKTK xây dựng công trình: “XDM lộ ra Tư Chức, lộ ra Chợ đầu mối và cải tạo lộ ra Kim Hằng, lộ ra Khiêm Khải trạm Nam Sài Gòn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án XDM lộ ra Tư Chức, lộ ra Chợ đầu mối và cải tạo lộ ra Kim Hằng, lộ ra Khiêm Khải trạm Nam Sài Gòn 2 Điện lực Bình Chánh 29/09/2016
190 Tư vấn tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình“Xây dựng mới và cải tạo tăng cường lưới trung thế phục vụ nối tuyến mạch vòng năm 2017 Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới và cải tạo tăng cường lưới trung thế phục vụ nối tuyến mạch vòng năm 2017 Điện lực Bình Chánh 29/09/2016
191 Tư vấn khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: “XDM Lộ ra Văn Sáng, Dân công trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Kế hoạch đấu thầu dự án XDM Lộ ra Văn Sáng, Dân công trạm 110/22 kV Hóc Môn 2 Điện lực Bình Chánh 29/09/2016
192 Băng keo trung thế và nắp chụp các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/09/2016
193 Cáp đồng, cáp nhôm trần các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/09/2016
194 Xà thép L, thanh chống thép, giá đỡ, móc treo các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 29/09/2016
195 Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị mạng Kế hoạch đấu thầu dự án 1) Xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn nội tỉnh triển khai FMIS/MMIS (đợt 2) (chiều dài 20km); 2) Xây dựng mạng cáp quang mạch vòng để tạo mạch dự phòng phục vụ chương trình FMIS/MMIS (chiều dài: 60.6 km) Công ty Điện lực Hậu Giang 29/09/2016
196 Gói thầu KFW-EVNHCMC-CNCITNP-W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm Kế hoạch đấu thầu dự án cáp ngầm 110kV Công nghệ cao - Tăng Nhơn Phú - Intel Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 28/09/2016
197 MBT 3P 750kVA và 1000kVA Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
198 FCO, LA và mối nối Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
199 Cosse ép các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
200 Cầu chì ống trung thế các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
201 Kẹp nối ép, giáp buộc, giáp níu và fuse link các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
202 Hộp domino 9 cực Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
203 Sứ đứng và sứ đỡ thanh cái Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
204 Sứ treo và sứ ống chỉ Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
205 Cọc tiếp địa, dây tiếp địa, đai thép, khóa đai Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
206 Ống nhựa xoắn HDPE D195/150 Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
207 Boulon thép các loại Mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu các công trình thuộc nguồn vốn ĐTXD và SCL (đợt 2) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 28/09/2016
208 Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, xây dựng bản đồ chiến lược, thẻ điểm cân bằng (BSC KPIs) tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo, xây dựng Bản đồ chiến lược, Thẻ điểm cân bằng (BSC KPIs) tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 27/09/2016
209 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng khu vực quận Tân Phú năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 27/09/2016
210 Cung cấp toàn bộ VTTB và lắp đặt hệ thống PCCC tòa nhà điều hành Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà điều hành năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 26/09/2016
211 Cáp đồng trần và đồng bọc Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/09/2016
212 Hộp domino 9 cực Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/09/2016
213 Máy cắt hạ thế 3P 1250A và 1600A Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/09/2016
214 Mua sắm thiết bị Kế hoạch đấu thầu dự án Thiết bị nội thất Văn phòng Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Vĩnh Long Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 22/09/2016
215 Trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợt 2 năm 2016 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH Công ty CNTT Điện lực miền Nam 22/09/2016
216 Trụ điện các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
217 Xà thép, Thanh chống, Boulon, kẹp ngừng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
218 Cáp đồng các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
219 Ống nối cáp, nối bọc IPC, cosse hạ thế Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
220 Vỏ hộp domino, hộp BVĐK 3 pha Kế hoạch đấu thầu dự án Khai thác VTTB sử dụng cho các công trình cấp điện chuyên dùng cho khách hàng, SCTX và dự phòng SXKD, XLSC đến cuối năm 2016 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 21/09/2016
221 gói số 62-16 Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 chống thắm nước (màn chắn sợi đồng) Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch vật tư thiết bị năm 2016 (lần 23, 25) - gói số 62-16 Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 chống thắm nước (màn chắn sợi đồng) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 21/09/2016
222 Tư vấn giám sát thi công xây dựng cộng trình "Công trình trạm điện chuyên dùng 2017" Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án " Công trình trạm điện chuyên dùng 2017 " Điện lực Hóc Môn 21/09/2016
223 Vỏ hộp domino 9 cực Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 20/09/2016
224 Thi công chỉnh trang cáp thông tin viễn thông Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang cáp thông tin, viễn thông treo trên trụ Điện lực địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 19/09/2016
225 Gói E (KfW-EVNHCMC-PHD-W01): Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp toàn trạm kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và tăng cường công suất trạm Phú Hòa Đông Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 19/09/2016
226 Gói E (KfW-EVNHCMC-PHD-W01): Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp toàn trạm kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh. Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và tăng cường công suất trạm Phú Hòa Đông Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 19/09/2016
227 TƯ VẤN KHẢO SÁT và lập BCKTKT công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng quí IV năm 2016 và quý 1 năm 2017 huyện Bình Chánh CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 19/09/2016
228 Tư vấn giám sát công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM trạm chuyên dùng quí IV năm 2016 và quý 1 năm 2017 huyện Bình Chánh CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH 19/09/2016
229 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dung công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Phú năm 2018 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 16/09/2016
230 Gói thầu: Phụ kiện lưới điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho 06 tháng cuối năm 2016 Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 16/09/2016
231 Kẹp ngừng cáp abc Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 16/09/2016
232 Thùng bảo vệ đk 04 (0,63*0,45*0,42) composite Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 16/09/2016
233 Nắp đậy MCCB 250A (kèm vis) Mua sắm TSCĐ năm 2016 và mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 7) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 16/09/2016
234 Mua sắm sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 15/09/2016
235 Mua sắm các loại thùng cầu dao và bu lông cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm các loại thùng cầu dao và bu lông cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 15/09/2016
236 Gói 56-16 "Thùng bảo vệ máy cắt" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/09/2016
237 Cung cấp FCO và LBFCO cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm FCO và LBFCO cho Công ty Điện lực Ninh Thuận Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 15/09/2016
238 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 1 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 13/09/2016
239 Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục cho nước thải (sau xử lý) tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 12/09/2016
240 Thi công xây dựng Kế hoạch đấu thầu dự án Các lộ ra 22kV trạm 110kV Cổ Chiên Ban quản lý dự án - Điện lực Vĩnh Long 12/09/2016
241 Cung cấp thiết bị lưới điện các loại cho các công trình ĐTXD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị lưới điện các loại cho các công trình ĐTXD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 12/09/2016
242 Nắp đậy MCCB 250A (kèm vis) Mua sắm VTTB năm 2016 (đợt 4) Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/09/2016
243 Cầu chì ống trung thế các loại Mua sắm VTTB năm 2016 Ban QLDA - Điện lực Bình Phú 09/09/2016
244 Vỏ tủ PP HT Composite (1050*600*400) Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 09/09/2016
245 Máy Photocopy (gói 3) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/09/2016
246 Mua sắm Server (gói 1) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/09/2016
247 Máy in hóa đơn (gói 2) Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 09/09/2016
248 Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/09/2016
249 Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP. HCM Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 08/09/2016
250 Thiết kế bản vẽ thi công và lập hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế Công trình: “Mở rộng nhà điều hành Công ty Điện lực Tây Ninh”. Điện lực Tây Ninh 07/09/2016
251 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Ngắt Tân Hóa 1 _ Trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
252 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Ngắt Tân Hóa 2 _ Trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
253 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCKTKT-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Ngắt Hòa Thạnh trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
254 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCKTKT-DT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Đầm Sen – Kênh Tân Hóa - trạm Đầm Sen Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 06/09/2016
255 Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 2 Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 06/09/2016
256 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Nối tuyến các phát tuyến trạm ngắt Văn Luông - MCT: LLK170206 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
257 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT -DT XDM 02 lộ ra Phương Oanh, KDC Quận 5 trạm Bình Tân - MCT: LLK170101 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
258 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Bình Tiên, Phan Văn Khỏe, Lò Gốm, Hoàng Lê Kha, Hồng Bàng - MCT: LLK170802 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
259 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Lê Quang Sung, Ngô Nhân Tịnh, Phan Văn Khỏe, Mai Xuân Thưởng - MCT:LLK170803 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
260 Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Bãi Sậy, Bình Tây, Võ Văn Kiệt, Ngô Nhân Tịnh - MCT: LLK170804 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 05/09/2016
261 Xây lắp 03 công trình: "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp". Kế hoạch đấu thầu dự án "XDM mạch 2 đường dây 22kV đấu nối trụ 19 đến trụ 104 lộ ra tuyến 477BC trạm biến áp 110/22kV Bến Cầu"; "Xây dựng mới đường dây trung thế nối tuyến 473-476TN từ trụ 68B CMT8 đến trụ 17 Lộ Bình Dương, huyện Hòa Thành" và "Xây dựng mới 02 lộ ra của máy biến áp T1 thuộc trạm biến áp 110/22kV Suối Dộp". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
262 Xây lắp 02 công trình “Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hưng, huyện Tân Châu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Hưng, huyện Tân Châu”. Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
263 Xây lắp 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22kV Tân Hưng". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 công trình: "Xây dựng mới mạch 2 từ trụ 140 đến 234 ĐD 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 478TN, huyện Dương Minh Châu" và "Xây dựng mạch 2 từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây Đồng Pan - Tân Thành thuộc trạm biến áp 110/22kV Tân Hưng". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
264 Xây lắp 02 công trình “Phát triển lưới điện phân phối xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án “Phát triển lưới điện phân phối xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng” và “Phát triển lưới điện phân phối xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu”. Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
265 Xây lắp 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Long Phước và các NR 12,7kV đấu nối trụ 78/8, 98/1, 117, 104/29/30B/13, 104/1/23/7, 104/1/38/22, 347/7/9/37, 354, 370/77, 320/14/6 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Đông, huyện Hoà Thành" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 công trình: "Phát triển lưới điện phân phối xã Long Phước và các NR 12,7kV đấu nối trụ 78/8, 98/1, 117, 104/29/30B/13, 104/1/23/7, 104/1/38/22, 347/7/9/37, 354, 370/77, 320/14/6 tuyến 472BC, huyện Bến Cầu"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Trường Đông, huyện Hoà Thành" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
266 Xây lắp 02 công trình: "Xây dựng các nhánh rẽ trung hạ thế 1 pha đấu nối trụ 165/10, 182C, 183/18/10, 183/32, 187 tuyến 472SD; trụ 257/97/15 tuyến 474SD; trụ 184/28/12, 184B/103/21/44 tuyến 476SD; trụ 220/51B/8 tuyến 478SD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh"; "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Phong, huyện Tân Biên". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 công trình: "Xây dựng các nhánh rẽ trung hạ thế 1 pha đấu nối trụ 165/10, 182C, 183/18/10, 183/32, 187 tuyến 472SD; trụ 257/97/15 tuyến 474SD; trụ 184/28/12, 184B/103/21/44 tuyến 476SD; trụ 220/51B/8 tuyến 478SD huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh" và "Phát triển lưới điện phân phối xã Tân Phong, huyện Tân Biên". Điện lực Tây Ninh 01/09/2016
267 Gói thầu: “Phân loại, chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn của cơ quan EVN” Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu: “Phân loại, chỉnh lý, xác định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ tại kho Sóc Sơn của cơ quan EVN” Tập đoàn Điện lực Việt Nam 01/09/2016
268 Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 02 năm 2016 Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 02 năm 2016 Công ty điện lực Tây Ninh 26/08/2016
269 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
270 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
271 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Phát triển lưới trung thế đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự khu vực Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, MCT: LLK170205 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
272 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo A, An Lạc A, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
273 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo, An Lạc Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
274 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT-DT Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2017 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 26/08/2016
275 Cung cấp máy biến áp 3 pha phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 của Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm MBA phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Ban Quản lý dự án - Điện lực Ninh Thuận. 24/08/2016
276 Trang thiết bị An Toàn – Đo Lường – Thi công Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tài sản năm 2016 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh 23/08/2016
277 SPC-2081HG - 2016-6XL: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Long Mỹ, Châu Thành, Vị Thủy Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, thực hiện đầu tư năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 22/08/2016
278 SPC-2081HG - 2016-5XL: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ đỡ nhánh rẽ vào nhà huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hậu Giang, thực hiện đầu tư năm 2016 Công ty Điện lực Hậu Giang 22/08/2016
279 Hộp đầu và hộp nối trung thế Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hộp đầu và hộp nối trung thế Điện lực Thủ Thiêm - Công ty Điện lực Tp.HCM 22/08/2016
280 Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT xây dựng công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Tân Phú năm 2017 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 22/08/2016
281 Tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCKTKT-DT xây dung công trình Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo mới nối tuyến trung thế ngầm tuyến dây Sơn Kỳ 1 cấp điện cho trạm ngắt số 1-Khu liên hợp TDTT và dân cự Tân Thắng Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú 22/08/2016
282 Gói ADB-EVNHCMC-NMN-G1: Cung cấp, lắp đặt VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh phần trạm và phần cáp ngầm đấu nối (không bao gồm máy biến thế) Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/08/2016
283 Gói ADB-EVNHCMC-NMN-G1: Cung cấp, lắp đặt VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh phần trạm và phần cáp ngầm đấu nối (không bao gồm máy biến thế) Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM 18/08/2016
284 Gói số 52-16 "Cáp Đồng, nhôm các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/08/2016
285 Gói số 53-16 "Trụ điện các loại" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 15/08/2016
286 Kiểm định định kỳ các cảng thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Kế hoạch đấu thầu Kiểm định định kỳ các cảng thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV 15/08/2016
287 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Trảng Bàng Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
288 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu”. Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Gò Dầu Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
289 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên” Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Biên Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
290 Xây dựng công trình: “Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu” Kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng nhà làm việc Điện lực Tân Châu Điện lực Tây Ninh 12/08/2016
291 Kẹp ngừng cáp abc Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/08/2016
292 Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 Mua sắm VTTB năm 2016 Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú 11/08/2016
293 Gói thầu số 4: “Cung cấp sứ đứng” Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm “Sứ đứng” cho các công trình XDCB năm 2016. Công ty Điện lực Hậu Giang 10/08/2016
294 Gói thầu số 2: “Cung cấp LA, FCO, MCCB, Đầu cáp ngầm” Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm “LA, FCO, MCCB, Đầu cáp ngầm” cho các công trình XDCB năm 2016. Công ty Điện lực Hậu Giang 10/08/2016
295 Gói thầu: Mua sắm xe tải nhẹ. Xe tải nhẹ. Công ty điện lực Tây Ninh 10/08/2016
296 Mua Pin cho bộ lưu điện APC Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm pin cho bộ lưu điện APC 10kVA cung cấp điện cho hệ thống server Công ty Điện lực Vĩnh long 09/08/2016
297 Thiết bị đóng cắt các loại Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh long 09/08/2016
298 Tụ bù hạ thế và phụ kiện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công trình sửa chữa tụ bù ứng động hạ thế đợt 1 Công ty Điện lực Vĩnh long 08/08/2016
299 Giấy in nhiệt Kế hoạch đấu thầu dự án Mua giấy in nhiệt phục vụ công tác in thông báo và biên nhận thanh toán tiền điện bằng máy in bluetooth Công ty Điện lực Vĩnh long 08/08/2016
300 Gói 54-16 "Sứ đứng, sứ treo" Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch bổ sung VTTB năm 2016 (lần 18, 19, 23, 29) CN Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực An Phú Đông 04/08/2016
12345678910...