Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Tập Đoàn Điện lực Việt Nam; NPC thực hiện một phần Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn 16
2 Mua sắm vật tư, phụ tùng và dịch sửa chữa vụ đáp ứng cho sửa chữa, sản xuất điện năm 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư, phụ tùng và dịch sửa chữa vụ đáp ứng cho sửa chữa, sản xuất điện năm 2014 1
3 Cung cấp Mechanical seal Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Mechanical seal 1
4 Mua máy biến áp phân phối dự phòng bổ sung năm 2014. Công ty Điện lực Bình Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua máy biến áp phân phối dự phòng bổ sung năm 2014. 1
5 Mua sắm xe cẩu tự hành Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe cẩu tự hành 1
6 Mua sắm VTTB điện đợt 3 năm 2014 Công ty Điện lực Chợ Lớn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện đợt 3 năm 2014 1
7 Mua sắm VTTB điện đợt 3 năm 2014 Công ty Điện lực Chợ Lớn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện đợt 3 năm 2014 1
8 Mua sắm VTTB điện đợt 3 năm 2014 Công ty Điện lực Chợ Lớn Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB điện đợt 3 năm 2014 1
9 Mua sắm VTTB cho công tác gắn mới điện kế, bảo trì điện kế và xây dựng mới trạm khách hàng năm 2014 (lần 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công tác gắn mới điện kế, bảo trì điện kế và xây dựng mới trạm khách hàng năm 2014 (lần 2) 1
10 Xe ô tô 4 chỗ Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Xe ô tô 4 chỗ 1
12345678910...