Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ Điện lực năm 2014 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin viễn thông treo trên trụ Điện lực năm 2014 1
2 Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh, Châu Thành và Lai Vung. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Cao Lãnh, Châu Thành và Lai Vung. 1
3 Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình và Tam Nông. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây trung thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình và Tam Nông. 1
4 Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Sa Đéc. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lưới trung thế khu vực thành phố Sa Đéc. 1
5 Sửa chữa lớn hệ thống CNTT Công ty Điện lực Gò Vấp năm 2014 Công ty Điện lực Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn hệ thống CNTT Công ty Điện lực Gò Vấp năm 2014 1
6 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị 1
7 Mua sắm đồng phục bảo hộ lao động năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm đồng phục bảo hộ lao động năm 2014 1
8 Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị an toàn năm 2014 1
9 Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 Isuzu Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa 02 xe Ford Ranger và 01 Isuzu 1
10 Nhà làm việc 7 tầng (cũ) và nhà làm việc 80 Duy Tân (nhà 3 tầng). Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia Nhà làm việc 7 tầng (cũ) và nhà làm việc 80 Duy Tân (nhà 3 tầng). 1
12345678910...