Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCL Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dầu máy biến áp phục vụ thi công hạng mục SCL 1
2 Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoa Thám tram 110kV Bà Quẹo Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra 22kV Hoa Thám tram 110kV Bà Quẹo 1
3 Mua sắm Rơle Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Rơle 1
4 Ấn phẩm tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2015 Công ty Điện lực 2 Ấn phẩm tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2015 1
5 Trang bị xe tải cẩu phục vụ sản xuất kinh doanh - Công ty Điện lực Bắc Ninh Công ty Điện lực 1 Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị xe tải cẩu phục vụ sản xuất kinh doanh - Công ty Điện lực Bắc Ninh 1
6 Mua sắm bàn ghế bổ sung phục vụ cho công tác SDXKD quí 03/2015 Công ty Điện lực 2 Mua sắm bàn ghế bổ sung phục vụ cho công tác SDXKD quí 03/2015 1
7 thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2015 (hiệu chỉnh lần 3) Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2015 (hiệu chỉnh lần 3) 1
8 Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh Công ty Điện lực Long An phục vụ dự án FMIS/MMIS của EVN (đấu thầu lại) Công ty Điện lực 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh Công ty Điện lực Long An phục vụ dự án FMIS/MMIS của EVN (đấu thầu lại) 1
9 Mua sắm vật tư thiết bị giải quyết công tác SCL và SXKD năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị giải quyết công tác SCL và SXKD năm 2015 1
10 Sửa chữa lớn TSCĐ phục hồi vận hành điện áp 22kV tuyến dây Vĩnh Thành - Thuận Hòa - Hạng mục tuyến dây trung thế Vĩnh Thành Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ phục hồi vận hành điện áp 22kV tuyến dây Vĩnh Thành - Thuận Hòa - Hạng mục tuyến dây trung thế Vĩnh Thành 1
12345678910...