Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2015 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình ĐTXD và phục vụ SXKD năm 2015 2
2 Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 2-2015 7
3 Xây dựng mới 03 lộ ra mạch kép và mương cáp 02 lộ ra mạch kép đi trong ống từ trạm 220/110kV Công nghệ cao cấp nguồn cho nhà máy SamSung Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới 03 lộ ra mạch kép và mương cáp 02 lộ ra mạch kép đi trong ống từ trạm 220/110kV Công nghệ cao cấp nguồn cho nhà máy SamSung 3
4 Mua sắm trang bị nội thất Công ty Mua Bán điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị nội thất 1
5 Xây dung mới nối tuyến trung thế tạo mạch vòng năm 2015 - giai đoạn 2. MCT: KKK 150204 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dung mới nối tuyến trung thế tạo mạch vòng năm 2015 - giai đoạn 2. MCT: KKK 150204 3
6 Trạm biến áp 110kV Tham Lương Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh dự án Trạm biến áp 110kV Tham Lương 2
7 Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2015 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2015 1
8 Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2015 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2015 1
9 Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2015 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho nhu cầu SXKD đợt 01 năm 2015 1
10 Mua sắm thiết bị CNTT cho các đơn vị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị CNTT cho các đơn vị 1
12345678910...