Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Cáp ngầm 110kV Trường Đua - Hòa Hưng Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu TỔNG THỂ dự án Cáp ngầm 110kV Trường Đua - Hòa Hưng 7
2 TBA 110KV TÂN PHÚ TRUNG VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án TBA 110KV TÂN PHÚ TRUNG VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI 8
3 Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Bưng Ông Thoàn, Caric, Cầu Xây, Long Bửu - Năm 2016 - XXK150703; Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Chợ Nhỏ, Hiệp Phú, Lâm Viên, Tân Lập - Năm 2016 - XXK150701 và Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Mỹ Hòa, Phước Bình, Thảo Điền, Thủ Thiêm - Năm 2016 - XXK150702 Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho công trình Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Bưng Ông Thoàn, Caric, Cầu Xây, Long Bửu - Năm 2016 - XXK150703; Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Chợ Nhỏ, Hiệp Phú, Lâm Viên, Tân Lập - Năm 2016 - XXK150701 và Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế tuyến dây Mỹ Hòa, Phước Bình, Thảo Điền, Thủ Thiêm - Năm 2016 - XXK150702 1
4 Mua sắm VTTB, ATBHLĐ phục vụ SXKD, SCL, ĐTXD năm 2017 Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB, ATBHLĐ phục vụ SXKD, SCL, ĐTXD năm 2017 1
5 Trang bị BHLĐ-TBAT-VSCN-PCCC-DCĐN cho Công ty Điện lực Tân Phú năm 2017 Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị BHLĐ-TBAT-VSCN-PCCC-DCĐN cho Công ty Điện lực Tân Phú năm 2017 1
6 Tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân 1
7 Trang bị máy phát điện 400kVA 220/380V cho Công ty Điện lực Tân Phú Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy phát điện 400kVA 220/380V cho Công ty Điện lực Tân Phú 1
8 Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB năm 2017 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) – lần 2 5
9 Cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức- Linh Trung 2 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh KHLCNT TỔNG THỂ DỰ ÁN Cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức- Linh Trung 2 6
10 kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2017 (Lần 4) Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Bổ sung thông tin Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2017 (Lần 4) 8
12345678910...