Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2 Công ty Điện lực Ninh Thuận Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng tổ điện trung tâm và nhà làm việc Điện lực Thuận Nam - Giai đoạn 2 1
2 Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp Công ty Mua Bán điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hệ thống thiết bị âm thanh phòng họp 1
3 Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long. Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ điều hành sản xuất tỉnh Vĩnh Long. 1
4 Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối 7
5 DATP: Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV và 22kV đấu nối vào trạm biến áp 220kV Tân Cảng thuộc dự án “TBA220kV Tân Cảng”. Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án DATP: Lắp đặt ống HDPE luồn cáp ngầm 220kV, 110kV và 22kV đấu nối vào trạm biến áp 220kV Tân Cảng thuộc dự án “TBA220kV Tân Cảng”. 2
6 Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác mắc dây đặt điện & nhận thầu thi công đợt 2 năm 2016 9
7 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn (đợt 2) năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn (đợt 2) năm 2016 3
8 Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ SXKD. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ SXKD. 1
9 Mua sắm VTTB phục vụ công trình Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến khu CNC, Di dời hệ thống điện phục vụ dự án xây dung cầu Năm Lý và Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến Rạch Chiếc. Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công trình Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến khu CNC, Di dời hệ thống điện phục vụ dự án xây dung cầu Năm Lý và Nâng cấp điện áp lên 22kV tuyến Rạch Chiếc. 1
10 Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích Công ty Điện lực Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích 1
12345678910...