Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Các xuất tuyến 22kV trạm 500kV Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Các xuất tuyến 22kV trạm 500kV Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang 1
2 Mua sắm Thiết bị tường lửa - Firewall Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Thiết bị tường lửa - Firewall 1
3 Thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình và “ Xây dựng mới mạng hầm cống phục vụ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình” công ty điện lực tân bình Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc 02 dự án “Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế đường Cộng Hòa Quận Tân Bình và “ Xây dựng mới mạng hầm cống phục vụ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình” 1
4 Thay mới 9 bộ CT, 9 bộ PT cấp chính xác 0.2 của hệ thống đo đếm chính. Công ty Thủy điện Đại Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Thay mới 9 bộ CT, 9 bộ PT cấp chính xác 0.2 của hệ thống đo đếm chính. 1
5 “Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015”, hạng mục “Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Gò Vấp” Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án “Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015”, hạng mục “Trang bị công xa cho Công ty Điện lực Gò Vấp” 2
6 Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chương trình tiết kiệm điện năm 2015 Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chương trình tiết kiệm điện năm 2015 2
7 Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 22kV lộ 476, 478 và 482 sau trạm 110kV Đức Thắng và cải tạo lộ 973 TG Hiệp Hòa 1 lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 22kV lộ 476, 478 và 482 sau trạm 110kV Đức Thắng và cải tạo lộ 973 TG Hiệp Hòa 1 lên 22kV 4
8 Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 22kV lộ 472 và 474 sau trạm 110kV Đức Thắng Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng và cải tạo các xuất tuyến 22kV lộ 472 và 474 sau trạm 110kV Đức Thắng 4
9 Trạm biến áp 110kV Tham Lương Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch LCNT hiệu chỉnh gói thầu số 4: Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ 1
10 Mua sắm trang phục văn phòng năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang phục văn phòng năm 2015 1
12345678910...