Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế thuộc các phường Tân Quý, Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thành, Tân Sơn Nhì quận Tân Phú - năm 2013 Công ty Điện lực Tân Phú Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện, phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế thuộc các phường Tân Quý, Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thành, Tân Sơn Nhì quận Tân Phú - năm 2013 1
2 Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Bình Phước Công ty Điện lực Bình Phước Kế hoạch đấu thầu dự án Mua Vật tư thiết bị phục vụ cho công tác SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Bình Phước 2
3 Cải tạo khu nhà điều hành sản xuất đội đường dây Thủ Đức 2 Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo khu nhà điều hành sản xuất đội đường dây Thủ Đức 2 1
4 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
5 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm “TU, TI các loại” của các công trình đầu tư xây dựng năm 2014 – Mã công trình: DDK 140401, DDK 130501, DDK 130502, DDK 140901, DDK 140902, DDK 140903, DDK 140904, DDK 140905, DDK 140906, DDK 130701, DDK 130702 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm “TU, TI các loại” của các công trình đầu tư xây dựng năm 2014 – Mã công trình: DDK 140401, DDK 130501, DDK 130502, DDK 140901, DDK 140902, DDK 140903, DDK 140904, DDK 140905, DDK 140906, DDK 130701, DDK 130702 1
6 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 2) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 2) 1
7 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
8 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
9 Mua sắm công tơ điện tử 1 pha RF đợt 5 năm 2014 Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm công tơ điện tử 1 pha RF đợt 5 năm 2014 1
10 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
12345678910...