Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế xã Vĩnh lộc B (MCT: KKK140705) Công ty Điện lực Bình Chánh Kế hoạch đấu thầu dự án Hoàn thiện và phát triển lưới, trạm hạ thế xã Vĩnh lộc B (MCT: KKK140705) 2
2 Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung; Hệ thống thông tin vi ba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Cư Jut; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Kỳ Hà. Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia Hệ thống SCADA Điều độ miền Trung; Hệ thống thông tin vi ba và SCADA TBA 110KV Liên Chiểu; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Cư Jut; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Hòa Hiệp; Hệ thống thông tin tải ba và SCADA TBA 110KV Kỳ Hà. 2
3 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) 1
4 Nhà làm việc Điện lực TX Hồng Ngự. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực TX Hồng Ngự. 1
5 Nhà làm việc Điện lực Tam Nông. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà làm việc Điện lực Tam Nông. 1
6 Trang bị máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy photocopy cho Văn phòng Công ty và các Điện lực 1
7 mua sắm tập trung quý 4/2014 và năm 2015 (đợt 1) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01/2014: Cung cấp tụ bù các loại 1
8 Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn: ĐTXD & SXKD 1
9 Xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà lưu trú và công trình phụ trợ Điện Lực Trà Cú 1
10 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại TP.HCM Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu Gói thầu – Điều tra, tư vấn khảo sát và phân tích đánh giá mức độ hài lòng của khách hành sử dụng điện tại TP.HCM năm 2014 1
12345678910...