Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Xuất tuyến 22kV lộ 471 trạm 110kV Song Khê Nội Hoàng (E7.12). Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Xuất tuyến 22kV lộ 471 trạm 110kV Song Khê Nội Hoàng (E7.12). 3
2 Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 đợt 2 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV Kế hoạch đấu thầu đợt 3-Phục vụ sản xuất kinh doanh Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2014 3
3 Kế hoạch: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2014 (đợt 2) CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ M Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2014 (đợt 2) 2
4 Sửa chữa lớn 30 trạm biến thế công cộng để xử lý các điểm mất an toàn, các vị trí vi phạm nghị định 106 năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công t Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn trạm và lưới hạ thế nổi khu vực 41 trạm biến áp quận Tân Phú năm 2014 1
5 Sửa chữa lớn 30 trạm biến thế công cộng để xử lý các điểm mất an toàn, các vị trí vi phạm nghị định 106 năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công t Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn 30 trạm biến thế công cộng để xử lý các điểm mất an toàn, các vị trí vi phạm nghị định 106 năm 2014 1
6 Phục vụ cho nhu cầu SXKD năm 2014 Tổng công ty Điện lực miền Nam Cung cấp MCB và MCCB các loại cho nhu cầu SXKD năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận 1
7 Phục vụ cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 Tổng công ty Điện lực miền Nam Cung cấp VTTB các loại cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2014 của Công ty Điện lực Ninh Thuận 3
8 Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn Tập Đoàn Điện lực Việt Nam; NPC thực hiện một phần Kế hoạch đấu thầu dự án Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn 16
9 Mua sắm vật tư, phụ tùng và dịch sửa chữa vụ đáp ứng cho sửa chữa, sản xuất điện năm 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư, phụ tùng và dịch sửa chữa vụ đáp ứng cho sửa chữa, sản xuất điện năm 2014 1
10 Cung cấp Mechanical seal Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp Mechanical seal 1
12345678910...