Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm VTTB cho các công trình nâng cấp điện áp lên 22 kV năm 2014 (đợt 2) Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình nâng cấp điện áp lên 22 kV năm 2014 (đợt 2) 1
2 Cải tạo ĐZ 10kV và các TBA lộ 974 sau TBA TG Bố Hạ lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo ĐZ 10kV và các TBA lộ 974 sau TBA TG Bố Hạ lên 22kV 3
3 Cải tạo ĐZ 10kV và các TBA lộ 972 sau TBA TG Bố Hạ lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo ĐZ 10kV và các TBA lộ 972 sau TBA TG Bố Hạ lên 22kV 3
4 Cải tạo ĐZ 10kV và các TBA lộ 971 sau TBA TG Bố Hạ lên 22kV Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo ĐZ 10kV và các TBA lộ 971 sau TBA TG Bố Hạ lên 22kV 3
5 Mua sắm tập trung năm 2015 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Gói thầu số 25/2014: Tủ phân phối hạ thế (sử dụng cho lưới điện ngầm) 1
6 Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 1
7 Mua sắm thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và phòng chống vi phạm sử dụng điện của Cty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và phòng chống vi phạm sử dụng điện của Cty Điện Lực Vĩnh Long 1
8 Mua sắm trụ BTLT cho công tác SCL, ĐTXD và SXKD năm 2015 (đợt 2) Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ BTLT cho công tác SCL, ĐTXD và SXKD năm 2015 (đợt 2) 1
9 Mua sắm tập trung năm 2015 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm tập trung năm 2015 1
10 Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2015 1
12345678910...