Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Quang Trung (Đoạn từ ngã 6 Gò Vấp đến ngã 4 Quang Trung – Thống Nhất) năm 2015 Công ty Điện lực Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Quang Trung (Đoạn từ ngã 6 Gò Vấp đến ngã 4 Quang Trung – Thống Nhất) năm 2015 4
2 Trạm biến áp 220kV Quận 8 và Trạm biến áp 110kV Tham Lương Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch LCNT hiệu chỉnh Gói thầu A2: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 04 Máy biến áp 110kV 63MVA cho các dự án: TBA 220kV Quận 8 và TBA 110kV Tham Lương 1
3 Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 3 năm 2015 CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quí 3 năm 2015 5
4 Trang bị CCDC-DCVP năm 2015 cho Công ty Điện lực Gò Vấp Công ty Điện lực Gò Vấp Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị CCDC-DCVP năm 2015 cho Công ty Điện lực Gò Vấp 1
5 Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam 3
6 Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Bổ sung thông tin Đầu tư xây dựng năm 2015 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam 1
7 kế hoạch VTTB năm 2015 hiệu chỉnh lần 4 (không bao gồm phần trang bị an toàn, bảo hộ lao động và dụng cụ đồ nghề) Công ty Điện lực Hóc Môn Kế hoạch đấu thầu dự án kế hoạch VTTB năm 2015 hiệu chỉnh lần 4 (không bao gồm phần trang bị an toàn, bảo hộ lao động và dụng cụ đồ nghề) 1
8 Phục vụ sản xuất năm 2015 Tổng công ty Phát điện 2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp hoá chất phục vụ sản xuất điện quý 3 và 4/2015 1
9 Mua sắm vật tư cho công trình SCTX lắp ống bọc cách điện và nắp chụp thiết bị trung thế năm 2015 Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vật tư cho công trình SCTX lắp ống bọc cách điện và nắp chụp thiết bị trung thế năm 2015 1
10 thuộc dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 - Công ty Điện lực Hóc Môn Công ty Điện lực Hóc Môn Kế hoạch đấu thầu dự án thuộc dự án Trang bị công xa cho các đơn vị trực thuộc năm 2015 - Công ty Điện lực Hóc Môn 1
12345678910...