Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm VTTB cho các công trình XDM 2 trạm ngắt KCNC3 và KCNC4; NCĐA lên 22kV tuyến Thạnh Mỹ Lợi & NCĐA lên 22kV tuyến Ông Tranh Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB cho các công trình XDM 2 trạm ngắt KCNC3 và KCNC4; NCĐA lên 22kV tuyến Thạnh Mỹ Lợi & NCĐA lên 22kV tuyến Ông Tranh 4
2 Mua sắm ghíp, đầu cốt các loại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm ghíp, đầu cốt các loại 1
3 Mua sắm cột điện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm cột điện 1
4 Mua sắm vỏ hộp công tơ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm vỏ hộp công tơ 1
5 Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ Công ty Điện lực Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ 1
6 Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ –Quận Tân Bình Công ty Điện lực Tân Bình Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ –Quận Tân Bình 1
7 Ngầm hóa lưới điện đường Lương Định Của Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lương Định Của 2
8 Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 1
9 Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2016 1
10 Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV KHLCNT đợt 1 - Phục vụ SXKD Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2016 5
12345678910...