Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm quà tết phục vụ cho chương trình chăm sóc khách hàng lớn năm 2015 Công ty Điện lực 2 Mua sắm quà tết phục vụ cho chương trình chăm sóc khách hàng lớn năm 2015 1
2 Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016. Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thùng composite các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016. 1
3 In phôi hóa đơn, biên nhận thanh toán tiền điện 06 tháng đầu năm 2016 Công ty Điện lực 2 Dự án In phôi hóa đơn, biên nhận thanh toán tiền điện 06 tháng đầu năm 2016 1
4 Mua sắm nắp che đầu sứ lắp đặt giai đoạn 2 Công ty Điện lực Hậu Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm nắp che đầu sứ lắp đặt giai đoạn 2 1
5 Ngầm hóa lưới điện đường Trần Não Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Ngầm hóa lưới điện đường Trần Não 2
6 Mua sắm trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trụ điện và đà cản các loại phục vụ nhu cầu SXKD năm 2016 1
7 Mua sắm hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dụng phục vụ điều hành SXKD tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dụng phục vụ điều hành SXKD tại Công ty Điện lực Đồng Tháp. 1
8 1.Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1thuộc tuyến dây Bà Điểm, Vĩnh Thành, Đông Thạnh, An Phú Đông, Ấp Đông. 2.Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1thuộc tuyến dây Bến Cát, Ba Thôn, Rạch Trâm, Khánh An, An Lộc. 3.Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1thuộc tuyến dây Tô Ký, Trung Chánh, Quang Trung, An Hội. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án 1.Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1thuộc tuyến dây Bà Điểm, Vĩnh Thành, Đông Thạnh, An Phú Đông, Ấp Đông. 2.Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1thuộc tuyến dây Bến Cát, Ba Thôn, Rạch Trâm, Khánh An, An Lộc. 3.Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1thuộc tuyến dây Tô Ký, Trung Chánh, Quang Trung, An Hội. 1
9 Xây dung nối tuyến kết nối mạch vòng năm 2015 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nối tuyến kết nối mạch vòng năm 2015 1
10 Mua sắm thiết bị máy văn phòng Công ty Mua Bán điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm thiết bị máy văn phòng 1
12345678910...