Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 02 năm 2016 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 02 năm 2016 1
2 Mua sắm hộp đầu và hộp nối trung thế Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm hộp đầu và hộp nối trung thế 1
3 Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân năm 2017 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Công t Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân năm 2017 1
4 Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2017 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Công t Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2017 1
5 Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2017 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Công t Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2017 1
6 Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo, An Lạc Quận Bình Tân năm 2017 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Công t Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo, An Lạc Quận Bình Tân năm 2017 1
7 Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo A, An Lạc A, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2017 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Công t Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường Tân Tạo A, An Lạc A, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2017 1
8 Phát triển lưới trung thế đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự khu vực Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh TNHH - Công t Phát triển lưới trung thế đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự khu vực Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, MCT: LLK170205 1
9 Mua sắm máy tính Công ty Mua Bán điện Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính 1
10 Trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn 1
12345678910...