Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Kéo mới nối tuyến trung thế ngầm tuyến dây Sơn Kỳ 1 cấp điện cho trạm ngắt số 1-Khu liên hợp TDTT và dân cự Tân Thắng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Kéo mới nối tuyến trung thế ngầm tuyến dây Sơn Kỳ 1 cấp điện cho trạm ngắt số 1-Khu liên hợp TDTT và dân cự Tân Thắng 3
2 Xây dựng nhà để xe khách hàng và nhà để xe chuyên dùng của Công ty Điện lực Tân Phú Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng nhà để xe khách hàng và nhà để xe chuyên dùng của Công ty Điện lực Tân Phú 3
3 Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài Công ty Điện lực Tân Phú Ngầm Hóa lưới điện đường Vườn Lài 4
4 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1 thuộc tuyến dây Quang Trung Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo lưới điện trung thế các nhánh rẽ đáp ứng yêu cầu n-1 thuộc tuyến dây Quang Trung 1
5 Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Phát triển trạm và lưới trung, hạ thế phường Thạnh Xuân, Quận 12 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Phát triển trạm và lưới trung, hạ thế phường Thạnh Xuân, Quận 12 1
6 Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ T28) Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU SỐ 7: CUNG CẤP TRỤ THÉP ỐNG ĐƠN THÂN T9, T10, dự án Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ T28) 1
7 XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017 Công ty Điện lực Chợ Lớn Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) các công trình "XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017" 1
8 Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2017 1
9 Dự án quần áo bảo hộ cá nhân năm 2017 (bổ sung) của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án quần áo bảo hộ cá nhân năm 2017 (bổ sung) của Công ty Điện lực Trà Vinh 1
10 Xử lý sạt trượt đường vận hành khu Nhà máy tại Km 0+050 và Km 4+200. Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý sạt trượt đường vận hành khu Nhà máy tại Km 0+050 và Km 4+200. 1
12345678910...