Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Hòa Bình Công ty Điện lực 1 Kế hoạch đấu thầu dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Hòa Bình 8
2 Sửa chữa nóng lưới điện - Công ty Điện lực Đà Nẵng Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa nóng lưới điện - Công ty Điện lực Đà Nẵng 1
3 Gói số 4: Cung cấp phương tiên vận tải sửa chữa nóng lưới điện Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Gói số 4: Cung cấp phương tiên vận tải sửa chữa nóng lưới điện 1
4 Gói thầu số 3: Đào tạo nhân sự thực hiện công tác sửa chữa nóng lưới điện Công ty TNHH 1TV ĐL Đà Nẵng Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu số 3: Đào tạo nhân sự thực hiện công tác sửa chữa nóng lưới điện 1
5 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTTB năm 2015 1
6 Lộ ra máy 2 trạm 110kV An Hoà và đường dây trung thế 3P-22kV khu vực huyện Lai Vung. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Lộ ra máy 2 trạm 110kV An Hoà và đường dây trung thế 3P-22kV khu vực huyện Lai Vung. 1
7 Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. 1
8 Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Sa Đéc và huyện Châu Thành. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP Sa Đéc và huyện Châu Thành. 1
9 Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông và huyện Hồng Ngự. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông và huyện Hồng Ngự. 1
10 Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP. Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực TP. Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. 1
12345678910...