Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 - Phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2016 2
2 Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Cáp ngầm 110kV Hiệp Bình Phước- Bình Triệu-DATP thứ 2 8
3 Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2017 Công ty Điện lực Trà Vinh 3
4 Trang bị hệ thống UPS mới tại nhà điều hành Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung. Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia Trang bị hệ thống UPS mới tại nhà điều hành Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung. 3
5 Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú – Phần trang bị máy phát hiện phóng điện cục bộ Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú – Phần trang bị máy phát hiện phóng điện cục bộ 1
6 Trang bị máy đo phóng điện cục bộ (PD) trung thế - bổ sung năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị máy đo phóng điện cục bộ (PD) trung thế - bổ sung năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú 1
7 Mua sắm bơm dầu hệ thống điều tốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm bơm dầu hệ thống điều tốc 1
8 Phân cấp nguồn vốn trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Phân cấp nguồn vốn trang bị TSCĐ năm 2016 cho Công ty Điện lực Tân Phú 2
9 Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh Công ty Điện lực Trà Vinh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL, MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Điện lực Trà Vinh 7
10 Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam Tổng công ty Điện lực miền Nam Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị hạ tầng phục vụ công tác vận hành tại phòng server tầng 18 tòa nhà 16 Âu Cơ của Tổng công ty Điện lực miền Nam 1
12345678910...