Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Xử lý sạt lở, bồi lấp sau đợt mưa lũ (từ ngày 14-17/12/2016), Gia cố chống sạt lở rãnh thoát nước trạm phân phối 220kV An Khê và xử lý đá tảng sạt lở mái taluy dương mương đê 1 và Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng hồ, đập và công trình để đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành. Tổng công ty phát điện 2 Kế hoạch đấu thầu dự án Xử lý sạt lở, bồi lấp sau đợt mưa lũ (từ ngày 14-17/12/2016), Gia cố chống sạt lở rãnh thoát nước trạm phân phối 220kV An Khê và xử lý đá tảng sạt lở mái taluy dương mương đê 1 và Sửa chữa duy tu, bảo dưỡng hồ, đập và công trình để đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành. 3
2 Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 15 1
3 Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Chỉnh trang dây thông tin các tuyến hẻm khu vực phường 13 1
4 Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình: Xây dựng mới lộ ra QTSC – trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung 1
5 Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “Cải tạo thiết bị, sửa chữa kiến trúc trạm CN1 và CN2 đảm bảo cung cấp cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung”. Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “Cải tạo thiết bị, sửa chữa kiến trúc trạm CN1 và CN2 đảm bảo cung cấp cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung”. 1
6 TBA 220KV TÂN CẢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM Kế hoạch đấu thầu dự án TBA 220KV TÂN CẢNG 1
7 Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, SCTX và mắc điện năm 2017 14
8 Thi công trồng trụ, gia cố bê tông móng trụ, thu hồi trụ năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công trồng trụ, gia cố bê tông móng trụ, thu hồi trụ năm 2017 1
9 Các công trình SCL năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp Kế hoạch đấu thầu dự án Các công trình SCL năm 2017 1
10 XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017 Công ty Điện lực Chợ Lớn Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình "XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2017" 2
12345678910...