Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ các phương án kỹ thuật, Dự phòng sự cố. 5
2 Mua sắm xe ô tô bán tải Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm xe ô tô bán tải 1
3 Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh Công ty Điện lực Long An phục vụ dự án FMIS/MMIS của EVN (đấu thầu lại lần 3) Công ty Điện lực 2 Dự án Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh Công ty Điện lực Long An phục vụ dự án FMIS/MMIS của EVN (đấu thầu lại lần 3) 1
4 Kế hoạch đấu thầu dự án SC thường xuyên 2015 phần xây dựng -Gói thầu sơn lại bề mặt tường bên ngoài-Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 1
5 CẢI TẠO TBA 110KV CHÁNH HƯNG Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DỰ ÁN ĐTXDCT; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC 1
6 CẢI TẠO TBA 110KV CHỢ LỚN Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT; LẬP DAĐTXD; LẬP TKKT-TDT; TKBVTC; LẬP HSMT; LẬP CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH; LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH; THỎA THUẬN PCCC - dự án CẢI TẠO TBA 110KV CHỢ LỚN 1
7 GÓI THẦU KIÊM TOÁN TUÂN THỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TP.HCM Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án GÓI THẦU KIÊM TOÁN TUÂN THỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TP.HCM 1
8 Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2015 (hiệu chỉnh lần 3). Công ty Điện lực Hóc Môn Kế hoạch đấu thầu dự án Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2015 (hiệu chỉnh lần 3). 1
9 Trang bị Tài sản cố định cho Công ty Điện lực Bình Phú Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị Tài sản cố định cho Công ty Điện lực Bình Phú 1
10 Mua sắm Điện thoại di động trang bị cho trưởng, phó phòng ban phân xưởng của Công ty Điện Lực Vĩnh Long Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm Điện thoại di động trang bị cho trưởng, phó phòng ban phân xưởng của Công ty Điện Lực Vĩnh Long 1
12345678910...