Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016 (hiệu chỉnh) Công ty Điện lực Hóc Môn Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2016 (hiệu chỉnh) 1
2 Các gói thầu Mua sắm VTTB triển khai chấm nợ Online. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH Kế hoạch đấu thầu dự án Các gói thầu Mua sắm VTTB triển khai chấm nợ Online. 7
3 Xe tải nhẹ Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Xe tải nhẹ 1
4 Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn dự phòng (đợt 1) năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ cho các công trình sửa chữa lớn dự phòng (đợt 1) năm 2016 2
5 Sửa chữa lớn TSCĐ các phòng trạm biến áp hạ thế trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017 Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa lớn TSCĐ các phòng trạm biến áp hạ thế trên địa bàn quận Tân Phú năm 2017 2
6 Kiểm toán các công trình ĐTXD Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2016 (đợt 2) Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Kiểm toán các công trình ĐTXD Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2016 (đợt 2) 1
7 Trang bị tài sản cố định Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Trang bị tài sản cố định 1
8 Mua sắm pin cho bộ lưu điện APC 10kVA cung cấp điện cho hệ thống server Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm pin cho bộ lưu điện APC 10kVA cung cấp điện cho hệ thống server 1
9 Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động phục vụ công tác DVKH năm 2016 Công ty Điện lực Vĩnh Long Kế hoạch đấu thầu dự án Mua sắm máy tính bảng và điện thoại di động phục vụ công tác DVKH năm 2016 1
10 công trình “XDM lộ ra cấp điện cho Công ty TNHH Crown Sài Gòn”; công trình “XDM tuyến Lâm Viên 2 - Trạm Tăng Nhơn Phú” Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án công trình “XDM lộ ra cấp điện cho Công ty TNHH Crown Sài Gòn”; công trình “XDM tuyến Lâm Viên 2 - Trạm Tăng Nhơn Phú” 1
12345678910...