Kế hoạch đấu thầu Đóng
STTDự ánChủ đầu tưKế hoạchSố gói thầu
1 Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2014 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh 1
2 Xây dựng xuất tuyến 375 và 377 sau TBA 110kV Lục Nam Công ty Điện lực Bắc Giang Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng xuất tuyến 375 và 377 sau TBA 110kV Lục Nam 3
3 Phân phối hiệu quả DEP giai đoạn 2 Tổng công ty điện lực Miền Bắc Kế hoạch đấu thầu dự án Phân phối hiệu quả DEP giai đoạn 2 1
4 May trang phục làm việc cho loa động gián tiếp và giao dịch viên năm 2014 Công ty Điện lực Bắc Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án May trang phục làm việc cho loa động gián tiếp và giao dịch viên năm 2014 1
5 Đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2014 Công ty Điện lực Tây Ninh Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng kiến trúc năm 2014 1
6 Thi công mắc điện Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh Kế hoạch đấu thầu dự án Thi công mắc điện 1
7 Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 1
8 Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công Kế hoạch đấu thầu dự án Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 1
9 Bảo trì sửa đường sau chỉnh trang đường Tăng Nhơn Phú, Dương Đình Hội, Nguyễn Duy Trinh (Đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nhã 3 Tân Lập), đường Quốc Hương Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Bảo trì sửa đường sau chỉnh trang đường Tăng Nhơn Phú, Dương Đình Hội, Nguyễn Duy Trinh (Đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nhã 3 Tân Lập), đường Quốc Hương 1
10 Lắp đặt tụ bù trung thế năm 2015 Công ty Điện lực Thủ Thiêm Kế hoạch đấu thầu dự án Lắp đặt tụ bù trung thế năm 2015 1
12345678910...