Bidder Black-listed Minimize
NoName of ContractorName of packagePunishment
1 Công ty CP Ô tô Đô Thành Mua sắm xe ô tô buýt 29 chỗ ngồi Cảnh cáo
2 Công ty TNHH MTV TM-SX Liên Đạt Gói thầu 12-1-04: Cáp muller các loại Tịch thu bảo lãnh dự thầu
3 Công ty TNHH TM-SX dây và cáp điện Đại Long Gói thầu 12-1-04: Cáp muller các loại Tịch thu bảo lãnh dự thầu
4 Công ty CP địa ốc - cáp điện Thịnh Phát Gói thầu 12-1-04: Cáp muller các loại Tịch thu bảo lãnh dự thầu
5 Công ty CP Địa Ốc Cáp Điện Thịnh Phát Cáp muller 1 pha Tịch thu bảo đảm dự thầu
6 Công ty CP Địa Ốc Cáp Điện Thịnh Phát Cáp muller 3 pha Tịch thu bảo đảm dự thầu
7 Công ty CP địa ốc - cáp điện Thịnh Phát Gói thầu 11-1-03: Cáp đồng hạ thế và cáp ngầm hạ thế các loại Tịch thu "Bảo lãnh dự thầu"
8 Công ty CP địa ốc - cáp điện Thịnh Phát Gói thầu 10-5-02: Cáp duplex 2*11mm2 tịch thu bảo lãnh dự thầu
9 Công ty TNHH Xây dựng Minh Trung Gói thầu Xây lắp: Sửa chữa kiến trúc năm 2010 (gồm 3 lô: + Lô 1: Sửa chữa nhà kho vật tư Điện lực Đồng Tháp; + Lô 2: Sửa chữa nhà làm việc Tân Hồng; + Lô 3: Sửa chữa nhà VPLV Chi nhánh Sa Đéc) Tịch thu bảo lãnh dự thầu của nhà thầu này